Lige børn leger best II

Diverse — Drokles on January 15, 2013 at 7:16 am

Information har den ’skæve’ vinkel på integrationsdebatten og fokuserer på de succeshistorier, som kun kræver en mindre gravergruppe at finde i skolesystemet. I deres seneste artikel “Fri os fra fra at være anderledes” kan man bagvendt læse en del sandheder om det multietniske samfunds fallit og hvorfor det ville være bedst med en massiv repatriering af de muslimske masser.

Trods læreres, forældres og skoleledelsers intentioner om at skabe en inkluderende skole, er det svært at undgå, at tosprogede elever bliver opfattet som svage elever. De tosprogede elever retter endda selv skylden mod deres egen etnicitet, hvis de ser danske elever klare sig bedre. Det viser erfaringerne fra studier af etniske minoritetsbørn lavet af Laura Gilliam, der er antropolog og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

»På en skole, hvor de velstillede danske børn klarede sig bedre end de etniske minoritetselever, var der en tendens blandt børnene til at betragte etniciteten som en årsag. Det spillede ikke nær så stor en rolle på den anden skole, hvor de var mere socialt ligestillede. Den sociale homogenitet gjorde, at flere etniske minoritetsbørn oplevede at klare sig godt, og derfor så de ikke faglige resultater som afhængige af etnicitet,« siger Laura Gilliam.

(…)

»Vores resultater skyldes først og fremmest et stærkt fokus på faglighed, god kontakt til forældrene og fokus på efteruddannelse til lærerne,« fortæller skoleleder Mahmad Khatib. Han påpeger, at den homogene elevsammensætning også har positiv betydning for skolens gode resultater:

»Vi er en dansk skole, men for danske muslimer. Her kan eleverne holde fast i deres identitet og religion uden, at de ikke bliver mobbet eller føler sig anderledes. Derfor kan de bedre koncentrere sig om det faglige,« siger Mahmad Khatib.

(…)

»Alle erfaringer taler imod, at homogene skoler skulle være dårlige for eleverne. Grundskolen handler om dannelse og faglighed, og klarer man sig godt her, er man bedre rustet til at klare sig godt i samfundet uanset baggrund,« mener han.

(…)

På DIA Privatskole er friheden til at være sig selv også muligheden for at definere en pædagogik og disciplin, der stemmer overens med forældrenes værdier. Her må eleverne ikke medbringe slik og sodavand på skolen, forældrene skal møde op til konsultationer, og eleverne kan smides ud, hvis de er voldelige, stjæler eller udviser dårlig moral og adfærd. Det står i den kontrakt, som skal underskrives af forældrene, før børnene begynder i skole.

Det passer Jamal Rochdi glimrende. Han er far til Sabrine på 10 år, der sidste år skiftede fra Brøndby Strand Skole til 4.a på DIA Privatskole.

»Der var alt for meget ballade og problemer med mobning, og det fik aldrig nogen konsekvenser. Sabrine tog det med hjem og havde problemer med sin mor. Hun var ked af det og hørte ikke efter, hvad vi sagde,« fortæller han om frustrationerne i hjemmet.

(…)

I undervisningen mærker lærerne fordelene ved den homogene kultur.

For venstrefløjen ville det dog være bedre med en hel befolkningsudskiftning, nu danskerne ses som problemet i deres eget land?

skc3a6rmbillede-2013-01-15-kl-055053

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress