Michael Mann: Eventually it will be illegal to deny climate change?

Klima, Ytringsfrihed — Drokles on September 29, 2012 at 8:01 pm

Det er i hvert fald David Appell’s påstand, en aktiv klimablogger (Set via Watts Up With That ), som han fremkom med under en rablen på sin blog

They are too many, and too stupid. So what to do about them?

I don’t know. Donald Brown, the philosopher at Penn State who has been writing about the ethics of climate change for well over a decade — I interviewed him in the early 2000s — thinks they are perhaps guilty of crimes against humanity.

Are they? Are Anthony Watts and Marc Morano and Tom Nelson and Steve Goddard smart enough to be guilty of climate crimes?

I think so. You can’t simply claim that CO2 isn’t a greenhouse gas.

I think they’re crimes will be obvious in about a decade.

When I profiled Michael Mann for Scientific American, he said he thought it would eventually be illegal to deny climate change. I had doubts about that, but maybe.

Michael Mann, som der refereres til, er skaberen af FN’s Klimapanels berømte Ishockeystavs graf, den graf, der hævdede at den globale temperatur ikke havde fluktueret de seneste tusind år (og således afskaffet middelalderens varmeperiode og den Lille Istid, som svenskerne ellers benyttede med noget held til at gå over isen for at angribe København) førend industrialiseringen satte gange i en voldsom udledning af CO2, som så har sat gang i varmeacceleration uden fortilfælde. Grafen gjorde ham til en stjerne i klimamiljøet og en hovedperson i udfærdigelsen af klimapanelets 7-årlige rapporter. Han siges at repræsentere konsensus når det drejer sig om at forudsige klimaet - mon ogsåhans lovgivningsforudsigelser er konsensus? Kan klimavidenskab virkeligt sidestilles med islam?

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress