Konservativt fallit

Diverse — Drokles on September 29, 2007 at 8:08 am

Advarselslamperne burde blinke hos de konservative når de hører Mette Frederiksens kalde en ide af Pia Christmas Møller for “simpelthen skidegod“. Ja de Konservative er i total opløsning. Et hvert incitament til at gå ind i politik er forlængst forduftet blandt medlemmerne af den konservative gruppe. I stedet leder man efter politiske insatsområder man kan kaste sig over for at holde liv i ens karriere, altså at man opfinder nye områder for staten at blande sig i dit liv. I sidste ende et farligt våben i hænderne på moralismens kleresi - vor tids farisærer - der som rotter infiltrerer alle magtstrukturer i det umærkelige for at regere over os.

“Selv om jeg kommer fra en forholdsvis fastlåst position, hvor jeg har ment, at familierne selv skulle bestemme over fordelingen af barselsorloven, så er jeg parat til at diskutere andre modeller. Også modeller hvor man ændrer på længden af orloven eller siger, at en del af barselsorloven skal forbeholdes fædrene,” siger Pia Christmas-Møller, der ikke selv har stiftet familie, til Politiken.

Pia Christmas-Møllers linje er her helt i modstrid med regeringens, hvor man hidtil har insisteret på, at det må være op til familierne selv at afgøre, om far eller mor skal holde barsel og hvor længe. Hun begrunder sit kursskifte med ønsket om ligestilling mellem mænd og kvinder.

“Den meget ulige fordeling af barselsperioden er en selvstændig anledning til, at der på lang sigt bliver voldsom forskel i mandens og kvindens økonomiske muligheder,” siger Pia Christmas-Møller.

(…)

Pia Christmas-Møller mener i det hele taget, at meget trænger til at blive gjort for mænds og kvinder lige livsforhold, og hun vil nu have regeringen til at nedsætte en ligestillingskommission, der skal se på det. Et forslag om at virksomhederne efter norsk forbillede skal tvinges til at have mindst 40 procent kvinder i deres bestyrelser, vil hun ikke afvise, selvom hun erklærer sig skeptisk overfor idéen.

“Jeg foretrækker at løse det ad frivillighedens vej, men når tingene ikke ændrer sig, må der somme tider lovgivning til,” siger hun.

Må der lovgivning til? Hvad er det egentlig der er målet for ligestilling - kvoter?

Lovgivning og kvoter kan bruges som murbrækker i en proces, hvor det gælder om at bevise at det kan lade sig gøre at for kvinder, som der er tale om i dette tilfælde, at varetage for dem og samfundet hidtil uvante opgaver. Og det er det springende punkt nemlig, at ligestilling er et udtryk for anerkendelsen af menneskets potentiale. Hvad man kunne kalde et menneskesyn eller en åndelig ide skal forankres kulturelt og det er den også, selv om man sikkert kan finde små lommer af “drengenes netværk” forskellige steder. Der er ingen der undrer sig over en mandlig pædagog, selv om han sikkert er i mindretal og med de mange fremtrædende kvindelige partiformænd er den kvindelige lederrolle også gedigent afmystificeret. Ligestilling er ikke reducerbart til golde statistikker som overflødige politikere kan smykke sig med på konferencer og studieture i udlandet. Det er jo den holdning der præger det socialistiske Sverige, til stor skade for det arme broder/søster folk. Den borgerlige men mest liberale 180 Grader havde en bedre leder om emnet.
Men var det så hvad der skabte uenigheden hos de Konservative? Næh, Pia Christmas Møller blev ganske vist banket på plads, men man satte ikke spørgsmålstegn ved hendes plads i det parti hun nu er ideologisk imod. Det gør man til gengæld nu

Gruppeformand Helge Adam Møller sår direkte tvivl om, hvorvidt den politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, kan fortsætte på posten, efter at hun i strid med regeringens linje kræver en dansk folkeafstemning om den nye EU-reformtraktat.

»Det gør for mig en forskel, om man er politisk ordfører eller menigt medlem. Man har et krav på at orientere gruppen, hvis man fundamentalt vil udtrykke noget, som er i fuldstændig modstrid med, hvad partiet har stået for,« siger Helge Adam Møller.

Det handler således om gruppens samarbejde for den valgte taktik og ikke om de ideologiske modsætninger. Med den logik kan Pia Christmas Møller roligt melde sig ind i Ny Alliance vejen er beredt.

2 Kommentarer »

 1. Hun er ået i selvsving den gode Pia, hun skyder vildt om sig. Engang imellem rammer hun rigtigt, men oftest forkert. Det minder om scenen hvor Ole Thestrup skyder med maskinpitol i blionkende lygter.

  I går kunne man læse i den eneste landsdækkende avis Jyllandposten, at hun var på kant med regeringen fordi hun ville have folkeafstemning om EU traktaten, der ramte hun for engang skyld rigtigt. I sidste uge flirtede hun med de nye Alliance om mere ulandsstøtte.

  Jeg tror hun er bims, det er udbredt på Christianborg for tiden, se blot Louise Freverts stunt. Læs iøvrigt min lille notits om Pia Christmas Møller og Gitte Seeberg.

  http://hejmdal.blogspot.com/2007/09/gitte-seeberg-og-pia-christmas-mller.html

  Comment by fhv grisehandler — September 29, 2007 @ 9:25 am
 2. Hun er gået i selvsving den gode Pia, hun skyder vildt om sig. Engang imellem rammer hun rigtigt, men oftest forkert. Det minder om scenen, hvor Ole Thestrup skyder med maskinpitol i Blinkende Lygter.

  I går kunne man læse i den eneste landsdækkende avis Jyllandposten, at hun var på kant med regeringen, fordi hun ville have folkeafstemning om EU traktaten, der ramte hun for engang skyld rigtigt. I sidste uge flirtede hun med de nye Alliance om mere ulandsstøtte, det var hul i hovedet.

  Jeg tror hun er godt gammeldags bims, det er udbredt på Christianborg for tiden, se blot Louise Freverts stunt. Læs iøvrigt min lille notits om Pia Christmas Møller og Gitte Seeberg.

  http://hejmdal.blogspot.com/2007/09/gitte-seeberg-og-pia-christmas-mller.html

  Comment by fhv grisehandler — September 29, 2007 @ 9:25 am

  Comment by fhv grisehandler — September 29, 2007 @ 9:28 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress