Jyllands-Posten svinger krabasken over FN

Forbrydelse og straf, Kunst og kultur, Multikultur, Pressen, islam — Drokles on September 18, 2007 at 7:31 am

Som støtte til den modige svenske avis Nerike Allehanda’s offentliggørrelse af Lars Vilks Muhammed-tegning, slingrer Jyllands-Posten tilbage på sporet for ytringsfrihed

Vi savner tilkendegivelser fra det danske kulturparnas, som under den danske Muhammed-krise ikke rettede vreden mod voldsmændene, men mod Jyllands-Posten, som jo »bare havde provokeret«.

?Vi må forvente, at de - blandt andre Uffe Ellemann-Jensen og Tøger Seidenfaden - retter en lignende kritik mod tegneren og mod redaktøren af Nerikes Allehanda.

Vi andre, som sætter ytringsfriheden højere end religiøs intolerance, må undres over, hvor protesterne fra hele den demokratiske vestlige verden bliver af? Hvor er protesten fra FN, der ved festlige lejligheder taler om universelle menneskerettigheder?

Den kommer ikke, for det viser sig, at FN i kun ringe grad regner ytringsfriheden med til menneskerettighederne. Den må under alle omstændigheder underordnes muslimers ret til at vælge den ultimative fortørnelse og reagere med vold, hvis nogen beskylder dem for at være voldelige.

Det ses blandt andet af, at FN’s menneskerettighedsråd i marts i år har vedtaget en resolution, som opfordrer medlemsstaterne til at forbyde eksempelvis at nævne islam i forbindelse med terror.

Dermed gør FN sin egen artikel 19 om ytringsfrihed til en illusion.

Hørt! Så hvorfor argumenterede Jyllands-Posten så tidlige for at meningstilkendegivelser er arnested for terror? Som de udtrykte det i en leder forleden

Man kan få den mistanke, at Dansk Folkeparti føler sig trængt af de omvæltninger, som opkomsten af Ny Alliance har budt på. Og at partiet af erfaring ved, at der er stemmer i at skrue op for retorikken på udlændingeområdet.

Set i et større perspektiv er denne strategi dumdristig, idet den netop risikerer at grave de grøfter og skabe det had og den usikkerhed, som får unge muslimer til at spille med på fundamentalistiske imamers syge ideer om bekæmpelse af vestligt demokrati.

Jyllands-Postens egne ytringer bringer jo også sindene i kog. Fra Berlingske Tidende

»Til al-Qaedas løver. Til de hellige krigere. Til Abu Abdallah (Osama bin Laden). De har krænket Guds sendebud. De danske myndigheder, der er allieret med jøderne, har ikke vist følelse med de muslimer, der bor i deres land … Jeg bønfalder jer om hævn, hævn. Jeg er den første frivillige,« skrev AK i februar 2006 under tegningekrisen. 

Vi savner tilkendegivelser fra Jyllands-Posten, som efter Dansk Folkepartis landsmøde ikke rettede vreden mod eventuelle terrorister, men mod Dansk Folkeparti, som jo »bare havde skruet op for retorikken på udlændingeområdet«.

Vi må forvente, at de - her Jyllands-Posten - retter en lignende kritik mod tegnerne og redaktøren af Jyllands-Posten.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress