Økonomisk repetition

Multikultur, Politik, islam — Drokles on September 18, 2007 at 6:29 am

I dagens Jyllands-Posten giver Mogens Camre en glimrende økonomisk opsummering, hvis nogen ikke fik fat i det i løbet af semesteret.

Dernæst påstår VH, at indvandrerne »bidrager til vor produktion og betaler skat til vor velfærd«.

Det er ikke korrekt. Velfærdskommissionen har nøje belyst dette problem: Gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør som helhed set over deres livsløb en nettobyrde for det danske samfund.

Over halvdelen af dem er overhovedet ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og blandt dem, som er til rådighed, er arbejdsløsheden høj.

Samtidig trækker de langt mere end vesterlændinge på hospitalsvæsenet, skolevæsenet, fængselsvæsenet, institutioner for handicappede børn og hele det sociale system i øvrigt.

Velfærdskommissionen siger i rapporten fra marts 2005, at tre fjerdedele af det danske velfærdssamfunds samlede, langsigtede finansieringsproblem kan tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande.

(…)

Allerede for flere år siden beregnede Finansministeriet, at tabet på de pågældende udgjorde 33 mia. kr. om året. Siden er antallet af indvandrere og efterkommere forøget, og tabet er vokset tilsvarende.

Derfor betaler jeg min skat med et anstrengt smil.

3 Kommentarer »

 1. Med direkte og indirekte omkostninger, så skulle prisen for alle de fremmede i dag beløbe sig til 100 mia. pr. år.
  Er de det værd?

  falkeøje

  Comment by falkeøje — September 18, 2007 @ 4:45 pm
 2. Det er en regulær skandale, at man ikke tager det alvorligt fra politisk hold. Fakta bliver afvist fordi det er Mogens Camre.

  Comment by Drokles — September 19, 2007 @ 9:10 am
 3. “Man” kan afvise disse tal alt det man vil .

  Men man kan ikke i længden holde sandheden om disse udgifter væk fra offentligheden .

  Altså fra de, der med indsigt og viden på det økonomiske område,tager fat på at analysere tallene, så som f.eks. cand. oecon. Ebbe Vig .

  Han er naturligvis heller ikke come il faut at beskæftige sig med .

  Men dette ændrer stadig ikke på sandheden om udgifterne .

  Det er med dette område som med ganske mange andre - at befolkningen føres bag lyset enten direkte eller inddirekte .

  Begge metoder er løgnens redskab .

  Og man kan godt over en- også lang- periode lyve for folk, men på eet eller andet tidspunkt kommer sandhederne frem .

  Hvad der så vil ske kan man spekulere lidt over .

  For mange af de løgne, som har skullet og stadig skal medvirke til dække over hensigten at omkalfatre Europas lande - er i virkeligheden så hårrejsende, fordi konsekvenserne af det de har skullet og skal dække over er irreversibel.

  Comment by Vivi Andersen (Islamofob) — September 20, 2007 @ 12:48 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress