Hvad er læren?

islam — Drokles on September 12, 2007 at 2:29 am

Erik Bjerager siger i Kristelig Dagblad

En væsentlig årsag er netop islam. Koranen rummer en voldelig dimension, som ikke mindst træder frem i det kapitel, der handler om omvendelse. Igen og igen mindes den rettroende muslim om, at han skal kæmpe for islam med livet og bekæmpe dem, der ikke tror på Gud. Islam trækker et blodspor igennem historien. Muhammed blev hærfører og statsleder og valgte magten. Jesus afviste magten, fordi hans rige ikke er af denne verden. Islams politiske ambition om at være normgivende for samfundet er en vigtig forklaring på islamismen og dermed også terrorens udbredelse. Det Gamle Testamente, som er jøders og til dels kristnes hellige tekst, rummer blodige passager, som læst bogstaveligt kan minde om nogle udsnit af Koranen. Men kristendommen baserer sig først og fremmest på Det Nye Testamente, og både jødedom og kristendom har undergået reformationer og gjort op med de udlægninger af troen, der legitimerer brugen af vold.

Det er jeg meget enig med, men Bjergager laver en klassisk misforståelse nå han runder af

Det er ikke sket i islam. Derfor må det være op til den muslimske verden, herunder også de mange moderate muslimer, der er ofre for ekstremismen, at gøre op med de voldelige elementer i islam. Den legitimering af vold indgyder alt for mange muslimer et had til ikke-muslimer og driver dem i sidste ende ud i terrorismen.

De mange moderate muslimer kan ikke gøre op med dele af Guds ord. Hvis der skal ske en ændring må de forkaste islam, men af en eler anden grund er den konklusion tabu. Heldigvis er Poul Erik Andersen klar i mælet ligeledes i Kristeligt Dagblad. Emnet er læsning af Koranen.

Imam Pedersens teologiske tilgang til islam kom klart til udtryk, da han agiterede for stening som straf for utroskab. Da besindige mennesker forsøgte at gøre ham det begribeligt, at piskning og ikke stening er foreskrevet som straf i Koranen, afleverede han sammen med imam Faith Alev følgende svada I Kristeligt Dagblad den 30. maj 2002:

‘AT STRAFFEN ikke er foreskrevet i Koranen ændrer intet på, at det ifølge flertallet af de lærde (mujtahider og muftier) med speciale inden for islamisk jura (fiqh) er et uomgængeligt faktum, at den står skrevet klart og tydeligt i overleveringerne om Profetens sædvane, altså i Hadith-samlingerne. Som sædvanlig er haditherne om denne straf, ligesom i alle andre sammenhænge, en supplerende kilde til forståelse af Koranens bud om straffen for hor, da Gud i Koranen forpligter de troende til at adlyde Ham og Hans Sendebud.’

Det er klar og tydelig tale fra Wahid Pedersen. Ikke nok med, at Koranens uhyrligheder skal tages bogstaveligt og føres ud i livet. Men har Muhammed udvist en endnu mere bestialsk adfærd, end Koranen foreskriver, er det hans grusomheder, der gælder som islamisk lov.

Og så gennemgåes tillige mordet på Medinas jøder, som gør at Andersen kan slutte

Hvis imam Abdul Wahid Pedersen fortsat vil fastholde, at ovenstående beretning om massedrab, voldtægt og slavehandel, altså regulær terror som missionsbegreb, ikke er en del af islam , bliver han nødvendigvis nødt til at tage skarpt afstand fra både profeten og hadithen Ibn Ishaq, et af islams mest betydende kanoniske skrifter, og ligeledes gå i rette med Vorherre og hævde, at Guds utallige åbenbaringer i Koranen om vold og død og tvangskonvertering over for vantro intet har med islam at gøre.

Indtil det sker, er der kun tilbage at konstatere, at det er højsæson for imam-hykleri, hver gang Wahid Pedersen og hans imamkollegaer tager afstand fra islamisk terror og påstår, at islam er en tolerancens og fredens religion.

Således sættes skabet på plads. Hver gang en imam eller en anden skriftkyndig muslim bliver presset konkluderer han som Wahid Petersen.

3 Kommentarer »

 1. Det er forkert af Bjerager at kalde arabernes Allah for “Gud”. Allah er arabernes månegud og har ingenting med Det Gamle Testamentes Gud at gøre.

  Comment by AN — September 12, 2007 @ 8:42 am
 2. Al Islams satanisme ligger i Koranen og udspringer derfra.

  falkeøje

  Comment by falkeøje — September 12, 2007 @ 11:35 am
 3. Allah er navnet på muslimernes dæmongud og hans Koran er ondskabens moder.

  Comment by Drokles — September 12, 2007 @ 4:35 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress