Vi skal have positiv omtale af importen af impotører

Diverse — Drokles on May 22, 2012 at 6:01 pm

Kristeligt Dagblad skriver

Uden nogen synderlig offentlig debat er regeringen godt i gang med at ændre udlændingereglerne, så den ikkeuddannede landarbejder fra Pakistan eller Tyrkiet får lettere adgang til familiesammenføring i Danmark.

Det mener velfærdshistorikeren Gunnar Viby Mogensen, der er forfatter til tobindsværket ”Det Danske Velfærdssamfunds Historie” og tidligere chef for Rockwoolfondens Forskningsenhed. Og synspunktet bakkes op af Erik Bonnerup, der var leder af den tidligere regerings integrationstænketank.

(…)

Sidste år blev 3396 indvandrere familiesammenført i Danmark, og ifølge regeringens beregninger vil de nye regler betyde 1000 flere familiesammenførte hvert år. Samlet vil de ændrede regler ifølge regeringen medføre ekstraudgifter på godt 210 millioner kroner årligt.

Det er den slags, som medier skal vare sig for at at viderebringe mener European Commission against Racism and Intelerance

86. ECRI henstiller indtrængende til de danske myndigheder, at de med alle til  rådighed stående midler, men uden utidig indblanden i den redaktionelle frihed,  gør medierne opmærksomme på behovet for at sikre, at de oplysninger, som de  formidler, ikke danner grobund for et fjendtligt klima mod medlemmer af de  grupper, som har ECRIs særlige interesse. Det henstilles tillige, at myndighederne støtter ethvert initiativ taget af medierne på dette område, og at de tildeles de nødvendige ressourcer til tilrettelæggelsen af indledende og intern undervisning i menneskerettigheder i almindelighed  og racismeproblemer i særdeleshed.

ECRI opfordrer indtrængende myndighederne til at tilskynde medierne til at  iværksætte en intern debat om den fremstilling, de giver af islam og muslimske  samfund, og om deres ansvar for at undgå at befæste fordomme og formidle  ensidig information.  Dette er beskrevet i ECRI`s Generelle Henstilling nr. 5 om  bekæmpelse af intolerance og diskrimination mod muslimer.

105. ECRI henstiller, at de danske myndigheder uden utidig indgriben i mediernes  uafhængighed opfordrer medierne til at afholde sig fra at udsende oplysninger,  som kunne tænkes at forårsage øget diskrimination og intolerance over for  romaer. Spørgsmålet er behandlet i ECRI`s Generelle Henstilling nr. 3 om  bekæmpelse af racisme og intolerance over for sigøjnere/romaer.

119. ECRI opfordrer de danske myndigheder til at give asylansøgere ret til at tage  lønnet beskæftigelse efter at have opholdt sig i landet i en vis periode. Det  henstilles tillige, at asylansøgere ydes passende bistand til at kunne gå på  gymnasium og universitet under deres ophold i landet. Myndighederne opfordres  indtrængende til at hæve de ydelser, som asylansøgere modtager.

131. ECRI opfordrer indtrængende de danske myndigheder til at gennemføre en  grundlæggende reform af reglerne for ægtefællesammenføring med henblik på at   fjerne de elementer, der udgør direkte eller indirekte forskelsbehandling og/eller  som ikke står i forhold til det erklærede formål.   ECRI opfordrer også  indtrængende myndighederne til at sikre, at børns ret til at bo hos deres forældre  i Danmark ikke gøres til genstand for en integrationsvurdering uanset barnets  alder.

Politiken er kommet godt fra start og har friseret nyhederne så de nøje svarer til ECRI’s formular og ikke afspejler den virkelighed, som kun synes at befæste fordomme. Politiken kunne begejstret skrive

Indvandrere belaster den danske statskasse, har vi ofte hørt. Men indvandrerne bidrager med en hidtil overset gevinst: øget eksport.

Et kandidatspeciale fra Aarhus Universitet har for første gang kortlagt indvandringens effekt på udenrigshandlen.

For hver 12.000 personer, som slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to mia. kr. – dvs. 166.000 kr. per indvandrer.

»De har et helt særligt kendskab til deres hjemmemarked; de kender markedsstrukturen, kulturen og faldgruberne«, siger specialeforfatter Simon Weinberger.

Han oplyser, at de højtuddannede indvandrere har den største effekt på udenrigshandlen. Og det er endnu en god grund til at nuancere billedet af indvandrere i Danmark, siger han.

Og det er lige efter bogen, for i virkelighedens verden fortsætter rapporten ifølge LeeKuanYew med den anden side af medaljen

10.1 Results Application

The empirical analysis has provided strong robust evidence of a positive effect from immigration on Danish bilateral trade relations that is both a strengthening and promoting impact. Based on the estimated elasticities a 10% increase in the immigrant stock from a specific country will on average increase Danish export and import by 1,29% and  3,28%,  respectively. In this setting an increase in the Danish stock of immigrants by 12.000 persons will result in an increased export and import of roughly 2,1 billion DKK and 5,5 billion DKK, respectively (66)

Og Henrik, en læser, har den frækhed stik mod ECRI’s formaninger at regne videre på den fordomsfremmende virkelighed

Hvis man kobler de tal du har gravet frem fra specialet med Danmarks Statistiks tal for indvandrere (445.536 i april måned), så får vi følgende effekt på Danmarks udenrigshandel:

Eksport: (445.536/12.000) x 2,1 milliarder kroner = en eksportstigning på ca 78 milliarder kroner

Import: (445.536/12.000) x 5,5 milliarder kroner = en importstigning på ca 204 milliarder kroner

Gruppen af indvandrere er altså årsag til en forværring af den danske handelsbalance med 126 milliarder kroner - hvert år. De seneste tal, Danmarks Statistik har for hele år er fra 2011. Da var de som følger (sæsonkorrigeret, afrundet til nærmeste hele milliard):

- Eksport: 605 milliarder kroner

- Import: 525 milliarder kroner

Et samlet overskud på 80 milliarder kroner med indvandrere. Uden indvandrere ville billedet se sådan ud:

- Eksport: 527 milliarder kroner

- Import: 321 milliarder kroner

Et samlet overskud på 206 milliarder kroner uden indvandrere. Indvandrere står for 13% af eksporten, men hele 39% af IMporten.

Til sammenligning er den samlede danske udenlandsgæld ifølge Danmarks Statistik på 100 milliarder kroner (marts 2012, afrundet til nærmeste hele milliard).

Skiderik!

1 Kommentar »

  1. Glimrende læsestof! Jeg vidste at Politikens regnestykke var for godt til at være sandt

    Comment by Gammelfar — June 7, 2012 @ 4:09 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress