The Cable Culture

Diverse, islam — Drokles on March 17, 2008 at 7:53 am

Hvad betyder det at have en guddommelig autoritet over andre mennesker? Kan det overhovedet forvaltes?

QURAN 4:34 - “Men have authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them and send them to beds apart and beat them. Then if they obey you, take no further action against them. Surely God is high, supreme.”

I den muslimske verden kæmper man med at forholde sig til det moderne og selvom islamisterne er i færd med at underminere mange samfund kan det se ud til at det også går fremad sine steder. Her et lille indslag fra Qatar TV om “wifebeatings”  (hustruafstraffelse er nok den mest præcise oversættelse). Hvad man umiddelbart lægger mærke til er kampen mellem det moderne, i form af veltalende, veluddannede kvinder uden slør, der oven i købet har en vis magt, som vært for programmet og som ekspert, overfor mandlige repræsentanter for religionen, der må acceptere at se deres autoritet udfordret.

Den lærde Dr. Islam udlægger altså teksten således

Dr Islam: There is a difference between instilling dicipline and aggression. Likewise, there is a difference between wifebeatings as a phenomenon, as a right, as a duty or as a rule. The phenomenon of beatings is widespread , but does relegion support beatings? No, religion is a mean of therapy. When Allah said in the Koran “…and beat them,” he didn’t establish it  as a rule, but as a means of therapy.

Programværten gør klare indsigelser mod den lærdes rablen, men hun drager ikke direkte hans udgangspunkt - islam - i tvivl. Men hun går forbandet tæt på da hun siger at hvis vi tager alt for givet kommer vi jo ingen vejne. Det er kampen i en nøddeskal, det givne overfor det moderne. Eller man kan sige islam overfor Vesten.

Int: If we accept everything in our lives as given, we will never make progress.

Dr Islam: Our civil law and Islamic law do not present wifebeatings as a rule, but they deal with a situation where a man beats his wife. What should we do then? My friend, if you beat your wife and it’s only light beatings in order to set things straight - Thats it. We forgive Light beatings. We tell him, “They are not considered an assault, but dicipline.”

Int: What do you mean by light beatings? [griner ud til publikum] I’d very much like to know what they are.

Den gode Dr. Islam argumenterer ud fra islam, mens de gæve kvinder argumenterer ud fra erfaring eller fornuft. Hans præmis udfordres dog ikke, hans teologi drages ikke i tvivl, men betydningen i den virkelige verden hænges ud som absurd - på hans bekostning, ikke islams. Alt hvad der er absurd er dog ikke ham eller hans udlægning, men selve Koranen. Hvor længe kan arabere, der ser disse programmer leve med den modsigelse mellem islam og deres fornuft (som Wivel ville sige)?

Når intervieweren griner ud til publikum er det for at markere at Dr. Islam er langt ude. Men hendes grin er ikke et argument, men en social appel til det publikum, der er på hendes side fordi de føler ligesom hende, konfronteret med denne modbydelige filosofi. De lader til at synes at Dr. islam er grotesk fordi han lyder grotesk, men der er ikke afklaring af hvilken præmis de diskuterer på, fornuftens eller islams. Det vi er vidne til er altså ikke en kritik af islam, der bunder i egen kultur, men derimod en kritik båret af de idealer de kan se den i vestlige verden, menneskeligt ligeværd.

Dr. Islam: The man is a guardian in his home, he is the judge, and has better judgement.

(….)

Int: You claim that as a rule the man is of better judgement?

Dr. Islam: Allah claims this

Det er mandens bedømmelse af situationen, der er hvad der er givent og deraf følger - selvfølgelig - et helt fast mønster for skyld.

Dr Islam: She must not give her husband the chance to beat her and if he has already beaten her, she must treat him in a way that will not cause him to repeat it, so the beatings won’t become a habit.

Men hvad siger sagkundskaben om konebank? Først er vi nødt til at forstå hvilken måde man skal læse Koranen for at forstå islam, uagtet konteksten. Og vi skal forstå hvilke kvinder man kan slå på. Fra en fredagsbøn på Quatar TV 27/8 2004

….when you purchase an electric appliance or a car you get a manual - a catalouge, explaining how to use it. The creator of Man has sent down this book in order to Man wich ways he must choose.

(…)

There are trhee types of women with whom life is impossible without beatings. (…) (the Koran says) “and beat them”.

The first type is a woman who was bruoght up this way. Her parenst ask her to go to school and she doesn’t - they beat her. “Eat” - “I dont want to” - they beat her. So she become accustomed to beatings, she was brouhgt up this way. We pray Allah will help her husband later. He will only get along with her if he practises wife beatings.

The second type i a woman who is condescending towards her husband and ignores him. With her, too, only a rod will help. The third type is a twisted woman who will not obey her husband unless he oppresses her, beats her, uses force against her and overpowers her with his voice.

Klar tale fra en mand der ikke blot har brugt et liv på at sætte sig ind i Koranen, men regnes for så stor en autoritet at menigheden lader ham forestå bønnen på TV.

And beat them… Der er altså ikke blot bred enighed om, hvorvidt det er i orden at slå sin kone. Der er sågar enighed om reglerne for hustruvold. Nogle af disse videor er endda lagt ud af muslimer selv for at dokumentere islams godhed. Men ideen om betingelserne for vold er rent nonsens for autoriteten er lagt på manden over kvinden og det er mandens ret at afgøre hvornår han skal diciplinere kvinden.

At manden har en Allah-given autoritet udelukker i realiteternes verden mandens dårlige dømmekraft da Allah ikke kan tænkes at ville give autoritet til dem, der ikke kan administrere den. Det giver heller ikke mening at måtte slå sin kone, hvis det ikke kan mærkes og da manden allerede er desperat for en løsning på kvindes ulydighed på det tidspunkt, hvor der er tale om sidste udvej. Derfor banker han sin vilje igennem.

Det er så op til imamen, som er mand, at afgøre hvorvidt manden er gået for langt både, hvad angår selve beslutningen om vold og voldens omfang. Kritik af manden vil være en mistillid til skaberens dømmekraft om i første omgang at have givet manden autoritet. Det er mandens samfund og mændene har fælles interesse i ikke at miste sin autoritet i hjemmet. Kvinder har ingen steder at gå hen, hvis manden banker dem.

Derfor skabes der stik mod de falske intentioner om beskyttelse af kvinden en “cable culture“. Logikken er nøjagtig den samme som i det hedengangne Sovjetunionen, hvor borgeren var garanteret mod overgreb fra systemet, men da systemet var ufejlbarligt var garantien intet værd. Systemet lukker sig om sig selv.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress