Sagt om Sareen

Diverse — Drokles on April 7, 2012 at 2:44 am

I Berlingske Tidende sammenligner Peter Kurrild-Klitgaard Manu Sareen med andre løgnagtige politikere, som Svend Auken, og advarer om at den korte fordel en løgn kan give fratager en troværdighed så man ikke kan samarbejde med sine kollegaer

Senest denne uges historie om, at han hævdede, at han skulle have hørt danske præster true ham med straf på “dommedag”, hvis regeringen indførte kirkelige vielser for homoseksuelle:

“I diskussioner med visse højrefløjspræster har jeg fået at vide, at vi – regeringens medlemmer – vil blive straffet på dommedag, hvis lovforslaget bliver fremsat, [...] Det er dybt besynderligt, at personer, der taler om en rummelig folkekirke og næstekærlighed, har så svært ved at rumme uenigheder. Uenigheder bør holdes i en ordentlig tone.”

Det var jo ganske eksplicit–men gået på klingen om konteksten har Sareen nu måttet indrømme, at ingen præst nogensinde har truet ham med det, og han har beklaget udtalelsen.  Noget af en kovending.

Det skete kun få dage efter, at Sareen blev meget synligt udstillet i spørgsmålet om, hvorvidt “større mangfoldighed” i virksomhedernes bestyrelser skulle være “godt for bundlinjen”.  Det er et synspunkt, som Sareen har fremført igen og igen med henvisning til en “videnskabelig undersøgelse” fra en “uafhængig tænketank”, Catalyst.  Senest ved en §20-debat i Folketinget (23.III):

“[Der] findes en række internationale undersøgelser, som viser, at bestyrelser med flere kvindelige medlemmer har en bedre økonomisk performance end bestyrelser med færre kvindelige medlemmer.”

Men som Danmarks Radios program “Detektor” kunne demonstrere for både lyttere og seere i forrige uge, var det både så som så med tænketankens uafhængighed, og hvorvidt der var belæg for de konklusioner, som rapporterne fremførte.  Påfaldende er det også, at Sareen i sine debatter synes selektivt at have udvalgt de undersøgelser, der bedst støttede hans i forvejen erklærede synspunkt om fordelene ved kønskvoter, desuagtet at der var andre, mere systematiske, videnskabelige undersøgelser, der viste det stik modsatte.  Konfronteret med det, præsterede Sareen at tale sort.  Det, der før havde været “ingen tvivl om”, var nu pludselig hverken rigtigt sandt eller helt rigtigt falsk, men noget der godt kunne være videnskabeligt falsk men alligevel erfaringsmæssigt sandt.

Søren Krarup, som Sareen også har løjet om, skrev en appel til Margrethe Vestager i Jyllands-Posten

Kære Margrethe Vestager. Jeg skrev forleden et åbent brev til dig her i JP i anledning af det attentat på folkekirken, som den af dig indsatte ligestillings-og kirkeminister, Manu Sareen, er ved at begå. Jeg gjorde opmærksom på, at han intet ved om, hvad evangelisk-luthersk kristendom er, idet hans religion er ligestillings-ideologien, hvilket er det modsatte af kristendommens forkyndelse af ligheden for Gud.

Jeg gjorde dig også opmærksom på, hvordan Manu Sareen i øjeblikket er ved at ødelægge folkekirken i sit forsøg på at tromle en homoseksuel vielse igennem en kristen kirke, der som sådan ved og står fast på, at ægteskabet er altid et forpligtende forhold mellem mand og kvinde. Og så dokumenterede jeg i øvrigt, hvordan Manu Sareen i sit folkekirkeattentat er utroværdig - for ikke at sige løgnagtig.

Jeg skrev til dig, fordi du som radikal formand er den ansvarlige for denne minister. Jeg havde derfor grund til at forvente, at du svarede. I stedet er det Manu Sareen, der 30/ 3 - nej, ikke svarer, men optræder som den usaglige og underlødige politiker, han er. Det er et pinligt vidnesbyrd om det niveau, dit parti og her altså også din regering be-finder sig på. Herrregud, lad ham skrive den slags på væggen i Det radikale Venstres gruppeværelse.

Han kan måske også male det på døren ude på toilettet.Men som det radikale svar i en offentlig sammenhæng er det pinligt.Søren Krarup tidl. folketingsmedlem (DF).

Marianne Wagner fulgte op på Krarup

Kære Margrethe Vestager. Da Søren Krarup stillede dig til ansvar for Manu Sareens udøvelse af sin ministergerning, kunne man med rette have forventet, at du følte dig forpligtet til at svare ham. Det gjorde du ikke, så nu henvender jeg mig til dig. For sagen er for vigtig til, at du skal have lov til at sidde den overhørig.

Du er ansvarlig for udnævnelsen af Manu Sareen til minister, og dermed er du ansvarlig for, at han tager sit embede alvorligt. Det gør han ikke, det vil jeg give nogle eksempler på.

N Manu Sareen hævder, at når folkekirken understøttes af staten, skal den til enhver tid siddende regering have lov til at bestemme, hvad der skal foregå i folkekirken, f. eks. at homoseksuelle skal kunne indgå ægteskab. Manu Sareen påberåber sig regeringsgrundlaget, som han dermed gør til folkekirkens helligskrift. Men det er altså Bibelen, der er folkekirkens helligskrift, og det er med respekt for dette skrift samt for den augsburgske bekendelse, at folkekirken skal understøttes. Det anerkender Manu Sareen ikke.

N Manu Sareen påstår endvidere, at indførelsen af homoseksuelle vielser er det samme som indførelsen af kvindelige præster. Dette er klart og mange gange blevet tilbagevist, idet indførelsen af kvindelige præster ikke ændrede indholdet af præsteembedet. Indførelsen af homoseksuelle vielser ændrer derimod indholdet af ægteskabet både kristeligt og folkeligt, idet begge opfattelser tager udgangspunkt i vore biologiske erfaringer, at der skal en mand og en kvinde til at skabe familie.

N Manu Sareen holder sig ikke tilbage for at holde folk for nar ved f. eks. at lade, som om han ville lytte til modstanderne af sit forslag og indkaldte dem til møde, selv om han allerede havde udarbejdet sit lovforslag. Bagefter misbrugte og fordrejede han præsten Henrik Højlunds udtalelser ved mødet.

Nu fremturer han ideligt med sine tynde argumenter, som er blevet tilbagevist gang på gang.

Manu Sareen mener, at det er et argument i sig selv, at sagen om de homoseksuelle vielser har været diskuteret i mange år. Et standpunkt bliver ikke mere rigtigt af at blive diskuteret længe. Det bliver ikke mere rigtigt af, at regeringen har et flertal bag sig. Heller ikke, om den skulle have et massivt flertal bag sig.

Regeringen har altså hverken ret eller et massivt flertal bag sig. Men den har en enorm foragt for argumenter, og deri viser dens foragt for folkestyret sig.

Søren Krarup har til gengæld ret.

Udnævnelsen af Manu Sareen er et attentat mod folkekirken, et ønske om at udskifte kristendommen med lighedsreligionen, og med denne udnævnelse er du, Margrethe Vestager, en Robespierre forklædt som økonomiminister.

 

Det er vores Kirkeminister.

1 Kommentar »

  1. Intet nyt.
    Forventeligt radikalt, denne samfundsundergravende virksomhed.

    Comment by Peter Buch — April 7, 2012 @ 7:13 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress