Mysteriet om Brian Mikkelsens Kronik

islam, venstrefløjen — Drokles on June 19, 2007 at 5:34 am

En på mange måder glimrende og dybsing kronik i Berlingske Tidende i kulturminister Brian Mikkelsens navn. Først argumentet for negerskribenten

Det er en bedaget klassiker, der i disse år turnerer på venstrefløjen, når der diskuteres terror: Alle verdens onder skyldes Vestens fremfærd. Sådan har ligningen været siden 70erne, og samme universalforklaring bliver stadig brugt, når nye fænomener skal give mening for den mest forstenede del af venstrefløjen. Lad mig give et frisk eksempel: »Vi skaber selv terrorismen (…) den største trussel mod mere terror er vores egne politikere« lød parolen for nylig fremført af den svenske forfatter Jan Guillou ved en konference om terror, arrangeret af Socialdemokraterne her i Danmark.

Med denne betændte retorik slår Guillou ind på et farligt spor, der er snublende tæt på at føre ham til den konklusion, at terroristerne har en moralsk undskyldning for deres gerninger. Guillou forskyder det moralske ansvar fra det menneske, der udfører handlingen, til en ideologisk kamp, der passer ind i hans eget dogmatiske verdensbillede. Denne forskydning er - i ordets bogstaveligste forstand - dødsensfarlig, for selv om også en terrorist har sine bevæggrunde, så kan hans motiver aldrig bruges som undskyldning for hans forbrydelser. Gør vi det, åbner vi for, at ethvert menneske, gruppe eller folk, der mere eller mindre retvis føler sig undertrykt og forurettet med en præfabrikeret syndsforladelse kan udslette uskyldige civile ofre.

Imidlertid gik Guillou endnu videre, da han til Politiken forsøgte at forklare, hvorfor han mener, at det er politikerne, der skaber terror: »Men sagen er jo, at hele dette apparat, man har bygget op, har behov for terrorister. Hvis bare de bliver ved nogle år, skal vi nok få de terrorister. Historien begynder med aktionen i Odense, men den vil slutte med, at Hovedbanegården i København eller Stockholm eksploderer«.

Dermed kommer man vel næppe tættere på en total ansvarsfritagelse af de terrorister, der kunne finde på at slå til mod mål i Skandinavien. Og det er dybt forstemmende, at en ellers respekteret og populær forfatter som Guillou tydeligvis er så fanget af venstrefløjens fortegnede verdensbillede, at han ikke engang i spørgsmålet om ansvaret for terrorisme kan lade være med at placere det fulde ansvar i sin egen kulturkreds.

Flot og klart formuleret og det er svært at forestille sig den tumpede kulturminister ryste disse velformulerede kuldkorn af sig uden en hjælper til at holde stavepladen. Men så er der en idiot (Mikkelsen?) der siger

Islam blev misbrugt og bliver misbrugt af fundamentalistiske terrorister.

Nej! Islam bliver ikke misbrugt, islam er sådan. Osama Bin Laden er en glimrende teolog og hans heltestatus i den muslimske verden bunder i hans uangribelige argumenter. Den eneste reelle kritik fra egne rækker handler om det klogelige i at kæmpe nu og med de metoder, ikke om udlægningen Koranen.

5 Kommentarer »

 1. Det kunne ligne klip og lån fra en tidehvervsteolog og delvist noget en jurist har skrevet.

  Comment by ThomasL — June 19, 2007 @ 8:58 am
 2. Ja, det er nok meget rammende. Og Mikkelsen er ingen af delene.

  Comment by Drokles — June 20, 2007 @ 12:32 am
 3. Hele artiklens indhold er udmærket.

  Desværre afslører Mikkelsen - eller hvem der nu er forfatter til artiklen - at han ikke ved hvad Islam er .

  Det er helt korrekt, at Bin Laden er særdeles inde i substansen af Islam .

  Det er ham og andre Islamister som faktisk udtrykker gennem ord og handling hvad Allahs vilje består af .

  Men ubehaget ved at erkende, at Islam ikke er en religion, men en ideologi af værste facistiske skuffe er for stor til at man fra Vestens side vil erkende dette offentligt.

  For personligt er jeg ikke i tvivl om, at en ganske god del af vore politiske Topdogs og meningsdannere efterhånden - gennem en temmelig forsinket erhvervet viden om Islam -er udmærket klar over sammenhængen mellem facisme,ideologi og Islam .

  At Islam er en trussel for samtlige frie, Ikke-islamiske lande og befolkninger .

  Ubehaget ved erkendelsen skal også ses i sammenhæng med, at man fra bl.a. politisk side har været villige til at lukke op for indvandringen til Europa / Vesten af mennesker med rod i dette for Vestlige lande inkompatible tros-samfunds-og politiske system .

  Før vi åbenlyst erkender dette er det helt umuligt at sætte ind med løsninger til at dæmme op for Islams tilstedeværelse i Vestlige lande .

  Vejen frem hedder bl.a., at lukke HELT af for yderliger indvandring fra de Arabisk/Islamiske lande .

  Den hedder desuden repatriering af de muslimer, der IKKE vil acceptere de Vestlige normer og levemåder gennem egen integration .

  Den hedder stop for enhver specifik hensyntagen til de her i Vesten boende muslimer begrundet i deres trosretning .

  Enten indgår muslimer i samfundet- angående pligter og rettigheder - på samme betingelser som de øvrige befolkninger i de Vestlige lande -

  eller de må være indstillet på, at blive repatrieret til oprindelseslandene.

  Dette uanset om de er 3-4-5-6 osv. generation af indvandrerer .

  Desuden skal et Statsborgerskab, tildelt eller født til, ikke være noget man er berettiget til HVIS man som indvandrer eller efterkommere arbejder for en undergravelse af værtslandets regler og love med det for øje, at omdanne dette til en udgave af oprindelseslandet .

  Dette sidste begrunder jeg med de Sura i Koranen, hvor Allah påbyder sine muslimer at udvandre og bosætte sig i Vantro lande for gennem mangfoldiggørelse at omdannet dette til en Islamisk stat.

  Denne moderne form for Jihad vil vores politikere IKKE erkende sker og dermed ikke forholde sig til - endskønt den foregår lige for øjnene af dem !

  Dette sidste kunne vi andre som en begyndelse til et forsvar for de Vestlige lande passende begynde at presse vores politikere til at forholde sig aktivt til .

  Vil de ikke dette - tror jeg ikke vi skal regne med, at de oprindelige befolkninger på sigt passivt ser på, at deres lande omdannes til udgaver af f.eks. de Mellemøstlige helveder .

  Comment by Vivi Andersen (Islamofob) — June 20, 2007 @ 11:17 am
 4. Hvor rigtigt og hvor klart sagt. Jeg kunne ikke være mere enig. Der er hos mange et ubehag, som i øvriggt er et rigtig godt valg af ord, ved at se kensgerningerne i øjnene, måske fordi de frygter at konkludere at siden islam er uhyrlig så er den enkelte muslim ligeledes uhyrlig. Det er måske ogse de fleste af disse menneskers logik, når man tager tilsviningen af Pia Kjærsgaard i betragtning. Når man er meget uenig med hende er det fordi det hun siger er uhyrligt og så er det man kalder hande, som er et andet menneske for en “vognfuld lort”, som tegneren Roald Als gjorde i Politiken. Men vi ved bedre, for den logik holder ikke og derfor tager vi det helt roligt når vi bruger kradse ord (de rette ord) om islams uvæsen.

  Gift dig med mig Vivi!

  Comment by Drokles — June 20, 2007 @ 1:28 pm
 5. Hæhæhæ - du Drokles …..

  vil du ta`3 voksne unger og foreløbig 7½ børnebørn med i “skabet”?

  Comment by Vivi Andersen (Islamofob) — June 21, 2007 @ 11:17 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress