Det er dem, der generaliserer!

Diverse — Drokles on July 29, 2011 at 8:16 am

Politikens Anders Jerichow leverer et pragteksempel på det-er-altid-de-andre-der-genereliserer i sin “Vi har en rem af Breiviks hud” (adr.).

Men problemet begynder ikke med ’andre’. Det begynder med os selv. Hvis vi ser hinanden som grupper – som ’muslimer’, som ’kristne’, som ’jøder’ eller som ’romaer’, og ikke som enkelte medborgere, er det første skridt taget til konflikter, hvor enkelte mennesker hurtigt bliver et gidsel eller en brik i konflikter, som de ikke nødvendigvis har andel i.

Og så fortsætter Jerichow med at…

I den aktuelle norske tragedie har den ekstreme højrefløj – også i Danmark – i årevis gjort ’indvandring’ og ’islam’ til kommende konflikters omdrejningspunkt. Sociale og økonomiske problemer er fortolket som kulturelle udtryk. Og højrefløjen er ikke ene om det.

Med ganske få undtagelser – de radikale og Enhedslisten – har liberale, centrum, venstrefløjen og også medierne overtaget den ekstreme højrefløjs begreber.

Nemlig! En masse gruppebetegnelser (28 i alt) om at det er dem de dumme der genereliserer. Typisk tankegang hos dem på Politiken!

Og Jerichow fortsætter i fin stil

Og selve ’antallet’ af særlige slags mennesker er blevet præsenteret som udslagsgivende for nye konflikter.

Det er fascistoidt. Og det er ikke betinget af antal. Antisemitisme og racisme mod sorte er velkendt også i samfund uden jøder eller afrikanere.

Det er altså Jerichows holdning at antallet af “særlige slags” mennesker ikke er udlslagsgivende for nye konflikter. Andre vil måske indvende at antallet af nazister oversteg en kritisk masse for hvad samfundet kunne bære.

Det er til gengæld rigtig omend irelevant at antallet af jøder ikke er skyld i antisemitisme, men det er antallet af antisemitter til gengæld. Jo flere antisemitter der får opholdstilladelse i Danmark jo mere antisemitisme vil følge. Men jeg er jo også fascistoid.

Men nu “vi” er ved Jerichows salvende selvmodsigelser kunne det være rasende interessant at høre hvorfor følgende tegning af en for længst afdød enkeltperson kunne skabe ballade blandt, øhm,,, nogen.

bombe-i-en-turban2

Hvem kan den tegning egentlig fornærme? Og hvorfor? Og hvem skulle “vi” egentlig give en unskyldning til?

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress