Det svenske forbillede

Forbrydelse og straf, Globalisering, Sverigetanic — Drokles on June 10, 2007 at 2:55 pm

Sverige er landet som tager imod de mange flygtninge, landet der rydder op efter USA-imperialismens blodige krige med Anders Fogh som usselt vedhæng til den grusomme diktator George Bush. Sverige er landet alle ønske at blive. Fra Norge Idag

Det svenske Polisförbundet har nylig fremlagt en rapport med prognoser for fremtidens kriminalitetsbilde i Sverige. Konklusjonen er at politiets kriminalitetsbekjempning risikerer å umuliggjøres.

- Bekjempelse av morgendagens kriminalitet krever politifolk med en kompetanse som knapt finns innenfor dagens politistyrke. Innen et tiår vil den organiserte kriminaliteten ha økt i et omfang som langt overstiger politiets evne til å bekjempe den. Teknikkutvikling og stadig åpnere grenser, også for kriminaliteten, går at politivesenet ikke lenger henger med, skriver formannen i det svenske Polisförbundet, Jan Karlsen, i en artikkel i den svenske avisen Dagens Nyheter.

Han fortsetter: - Etniske, politiske og religiøse grupperinger i selvoppnevnte parallellsamfunn, liksom senkede terskler mot narkotikabruk og voldsutøvelse, undergraver den samfunnssolidariteten som er nødvendig for en fungerende rettsstat. Alt dette gjør at politiets arbeid med å utrede og bekjempe lovbrudd risikerer å umuliggjøres.

Et tilbakevendende tema i de fremtidsscenarier Politiforbundet har arbeidet med, er at politiets arbeid vanskeliggjøres av generell mistillit til politi og samfunn grunnet borgernes solidaritet med egne grupper i samfunnet. Politiforbundet mener også å kunne registrere en gjennomgående oppløsning av enhver form for respekt for samfunnsautoriteter.

Globaliseringen! Kommer til et nabolag nær dig!

3 Kommentarer »

  1. [...] Via den velbegavede blog, Monokultur. [...]

  2. Tack för infallsvinkeln! Svenska blogkommentarer till artikeln handlar bara om “övervakningssamhället”, inte ett ord om invandringen.

    Comment by Knute — June 11, 2007 @ 3:11 am
  3. [...] Via den velbegavede blog, Monokultur. [...]

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress