Klaes Kastholm med en god karakteristik af moralisterne

Diverse — Drokles on May 13, 2007 at 5:05 am

Fra Berlingske Tidende 

Trods oppositionens beskyldninger om blokpolitik træffes de fleste folketingsbeslutninger med brede flertal. Tilbage bliver nogle ganske få områder, først og fremmest udlændingepolitikken, hvor der ikke kan bygges bro. Og dog. Her har oppositionen flyttet sig så meget gennem de senere år, at uenigheden med regeringen og Dansk Folkeparti på de grundlæggende områder nærmest er kosmetisk. Det er det ubestemmelige »tonen«, de »signaler«, man udsender, der skiller vandene. Derfor spiller Dansk Folkepartis Søren Krarup og Jesper Langballe så enorm en rolle for oppositionen og dens ledende avis, Politiken, der ikke lader en dag gå hen, uden at Krarup og Langballe skænkes negativ omtale mindst en halv snes steder i avisen, fra leder over kommentarer til læserbreve og TV-anmeldelse. Præstefætrene, som de nedladende kaldes, fører jo på god tidehvervsk manér fyndig tale, vældig egnet til at trække ud af sin sammenhæng og dæmonisere. At man dermed laver en karikatur anfægter ikke, hvilket jo som sagt skyldes, at kampen mere står om »signalerne« end om den politiske substans. Hvis oppositionen ikke havde Søren Krarup og Jesper Langballe, måtte den opfinde dem.

Når man går kritikere af den førte udlændingepolitik på klingen, bliver deres kritik så underlig diffus. Karakteristisk er, at de ofte ikke har sat sig ind i den faktiske lovgivning, de demografiske prognoser, de sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle problemer. Og at de som den radikale Elsebeth Gerner Nielsen promenerer en tolerance på fribillet. Angrebene på den førte politik bliver aldrig konkrete. Det bliver til noget med national indskrænkethed, provinsialisme, mangel på anstændighed, fremmedhad. Så luftige og så intellektuelt og politisk fattige disse angreb end er, så har de virkelig tag i mange, de borgere, der dybest set regner sig for noget mere oplyste, noget bedre moralsk udstyrede, i det hele taget bare bedre, end det folkelige flertal, som ofte opfattes som en langt farligere fjende end den islamiske fundamentalisme.

Fundet via Raapiil

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress