Føleriets retsprincip

Diverse — Drokles on December 4, 2010 at 9:03 am

Dansk Folkepartis Jesper Langballe har kastet håndklædet i ringen og erklæret sig selv skyldig i overtrædelse af racismeparagraffen. Langballe argumenterer således ifølge Politiken

Da jeg ikke er jurist, havde jeg set hen til at føre sandhedsbevis for mine ord og således bidrage til at kaste lys over substansen – de gruopvækkende æresdrab. I Folketinget stemte jeg derfor - i modsætning til resten af min folketingsgruppe - for, at min parlamentariske immunitet skulle ophæves, så at retssagen kunne gennemføres.

Siden er jeg blevet klar over, at i sager anlagt i h. t. § 266 b har der hidtil ikke kunnet føres sandhedsbevis. Med denne paragraf og dens placering i straffeloven må jeg altså anses for at væ¬re dømt på forhånd. Et sådant cirkus agter jeg ikke at deltage i. – Derfor tilstår jeg. Der vil jo også væ¬re korrespondance mellem den dom, jeg om lidt får, og den underlødige lovparagraf, jeg dømmes efter.

Hertil kommer, at der er anlagt en injuriesag mod mig i samme anledning, og her vil jeg være sikret mulighed for at føre sandhedsbevis. Men strafbarheds-kriteriet i § 266 b er altså alene, om nogen føler sig krænkede eller ”forhånede” – ikke om det, jeg har sagt, er sandhed eller løgn. Hvil¬ket må siges at være i fuld overensstemmelse med den almindelige ”krænkelseskultur”, som har bredt sig, og som § 266 b så smukt understøtter.

Det er nye tider Langballe. Hvorfor dog ikke omfavne føleriet og gøre det til bærende princip. Typer, som Asmaa Abdol Hamid føler sig sikkert voldtaget, hvis nogen skulle komme for skade at trykke dem på næven og straffen skal da være derefter. I sammen ånd vil jeg også have erstatning fra mit forsikringsselskab, hvis jeg skulle føle mig bestjålet. For ikke at tale om de dage, hvor man bare føler sig død i sværen. - det er samfundets skyld.

1 Kommentar »

  1. Ja, denne underlige æreskrænkende sharia paragraf 266b åbner da op for noget nyt, nemlig, et korps af bødeopkrævende tanke torsk kontrollanter, der kan opkræve 5000kr i bøde, hvergang en muhammedaner føler sig krænket.
    Lidt underligt at vores dommere nu skal fungere som en slags imamer, der skal tage stilling til hvilke udsagn der er krænkende for følsomme religions fanatiker.

    Det kan jo ligefrem blive 5000kr dyrt at komme til! at sige eller grine af en vittighed omhandlende muhammedaner, hvis der tilfældigvis står en muhammedaner i nærheden som kan føle sig krænket.
    Det bliver ikke sjovt!

    Comment by li — December 4, 2010 @ 10:51 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress