Interkulturel konsulent og minoritetsforsker ved Center for Kunst og Interkultur Anna Buhr Chris

Diverse — Drokles on December 5, 2010 at 10:50 am

Jeg sidder som regel og hører P1 Morgen på vej til arbejde i min lille bil. Det er hyggeligt og oplysende og værterne gør en god indsats i forsøget på at være hele normaldanmarks radio. Men slagsiden mod venstre høres på hvornår en interviewer lader mikrofonen stå åben, hvornår man ukritisk refererer en nyhed og hvem man hiver ind som ekspert, hvilken vinkel man vælger osv.

Forleden havde P1 Morgen interkulturel konsulent og minoritetsforsker ved Center for Kunst og Interkultur Anna Buhr Chris (ABC) i studiet, i forbindelse med at nogle kristne freaks der - høje på ritualer frem for Jesus - glædede sig til at kunne danse eidfesten ind sammen med ægte muslimer og derfor ville flytte ind i de i medierne højtprofilerede muslimske ghettoer. Og det var i sig selv et studie i minoritetsforskning og interkulturelt tankespin der er så karakteristisk for P1.

P1: - Kan de [kristne idioter] overhovedet gøre en forskel?

ABC: - Ja det mener jeg godt at de kan og jeg synes også at det kommer jo også frem her [forudgående indslag fra ghettoen] at hvis der er hjertevarme og hjerterum så kan det faktisk være med til at gøre en forskel

Lige nu så står vi overfor en kæmpe konfrontation og en stigmatisering af nogle boligområder, som i den grad bliver hældt ud, som om at de skulle være særligt besværlige at håndtere. Og her der kommer du faktisk med et meget proaktivt bud på noget andet. Altså i stedet for at rive ned så går man ud og prøver at bygge noget op. Så jeg er i hvert fald personligt meget nysgerrig på ‘hvad er det her for et projekt’?

P1: - Og det her med at bygge noget op det er jo dialogen bl.a. at man gerne vil skabe og bygge op. Hvis nu vi vender os mod udlandet, hvilke erfaringer er der så med netop at skabe dialog på beggrund af religion, som f.eks. mellem muslimer og kristne?

ABC: - Jamen altså, først og fremmest så synes jeg at det er vigtigt at tilføje her at ude i Mjølnerparken findes der jo også en masse beboere, som ikke lige er religiøse muslimer. Men når det så er sagt så findes der faktisk rigtig mange gode erfaringer. Især i England er det noget man har beskæftiget sig med i årtier det her med den interreligiøse dialog og erfaringerne er faktisk temmelig gode.

Og noget af det som jeg synes er særligt vigtigt at pege på det er at det der hedder kulturforskellene bliver lidt udraderet i den diskussion fordi det der er det er en form for ligeværdighed om at man ligesom synes at religionen har et bud på hvordan dialogen skal foregå så det ikke bliver kulturforskellene men måske mere lighederne ved det at man har en tro, som bringer folk sammen

Her synes jeg også det er vigtigt at tilføje at der ude i Mjølnerparken jo findes en masse beboere, som ikke lige er religiøse muslimer. Og når det så er sagt vil jeg gerne pege på at de jo netop i deres ikkereligiøsitet ikke har glæde af lighederne ved at have en tro. Og at der måske er en pointe i at dialogprojekterne ikke rettes mod dem. Men ok, jeg forhaster mig måske for selv om det måske ikke er ligeværdighed er det i det mindste en form for ligeværdighed?

P1: - Så man respekterer hinanden fordi man har en tro omend det så er hver sin?

ABC: - Det er min erfaring med at når man sætter jøder, muslimer og kristne sammen og deres overhoveder eller repræsentanter, at her er der en form for anerkendelse af at det religiøse er noget man kender og det er ikke noget man tager afstand fra. Man forstår godt, hvad det er at have en religiøs baggrund

Her synes jeg det er vigtigt igen at tilføje at der ude i Mjølnerparken jo findes en masse beboere, som ikke lige er religiøse muslimer og at deres overhoveder og repræsentanter måske ikke behøver at være religiøse - (og ikke et ord om alle de der ikke karakteriseres i deres forhold til islam. For dem var der ikke hjertevarme og hjerterum). Selv om det måske ikke er anerkendelse er det i det mindste en form for anerkendelse.

P1: - Men det er jo så ikke alle steder i verden at man formår at have sådan en interreligiøse dialog. Altså kan man ikke risikere at der opstår nye konflikter, hvis religiøse med forskellig baggrund rykker ind i området, som vi lige nu vælger at betegne, som ghettoer

ABC: - Jamen altså man kan altid risikere konflikter. Jeg vil sige at den tilstand der er i Danmark i øjeblikket er jo meget konfliktfyldt fordi bare det med at stigmatisere det her begreb ghettoer det er jo meget konfliktfyldt, hvor jeg synes at; ‘lad os nu se, hvad der kommer ud af det her projekt’. Altså det kan næsten ikke blive værre end det er i øjeblikket så personligt så tror jeg det er et meget konkret bud på noget der ligner tolerance og et forsøg på at skabe sammenhængskraft. Fordi vi så jo faktisk også medierne præsenterede jo netop det her med at danskerne flyttede ud af de her ghettoer fordi de følte at de måske ikke kunne genkende sig selv derude og nu har du altså nogen der flytter tilbage og modbeviser den oprindelige - øh, hvad skal vi sige - lidt kritiske situation. Jeg vil sige at jeg er ikke så bange for det religiøse, men det er vi jo her i Danmark. [fniser]

P1: - Tak skal du have Anna Buhr Chris

Ja tak skal du have. Og så synes jeg det er vigtigt endnu en gang at tilføje at der ude i Mjølnerparken jo findes en masse beboere fra præcis de steder i verden, hvor man ikke formår at have sådan en interreligiøs dialog og derfor har foretrukket den tilstand, der er her i Danmark. Så ja, lad os bare se hvad der kommer ud af det her projekt - og det næste. For selv om det måske ikke er tolerance er det i det mindste noget der ligner tolerance.

Virkelighedsfornægtelsen falder over selvmodsigelserne så man bliver helt forpustet. Et akademisk Jack-ass. ”Det kan næsten ikke blive værre” modsiges jo af “Lige nu så står vi overfor en kæmpe konfrontation”, men begge udsagn sigter til et reelt problem, som dog alligevel kun er en “stigmatisering af boligområder”, der med hårde videnskabelige udtryk kan løses med ”hjertevarme” og “hjerterum”. Eller det må man håbe for i bund og grund stoler forskeren ikke engang på sin ekspertise længere end til at sige “lad os nu se, hvad der kommer ud af det her”. Mon Jesper Theilgaard ville slippe afsted med: ‘Så skal det blive spændende at se hvordan vejret bliver i morgen’?

Og selv om man gør alt for ikke at indrømme det er problemet tydeligt fra det første spørgsmål “Kan de [kristne idioter] overhovedet gøre en forskel?” til “hvilke erfaringer er der så med netop at skabe dialog på beggrund af religion, som f.eks. mellem muslimer og kristne?”. “Muslimer” - bare for at tage et eksempel. Alle andre er flyttet ud i mangel på hjertevarme og hjerterum. Det kunne vi da se og således blev det ghettoer.

Det her projekt‘, hvor nogle kristne idioter flytter ind med det formål at skabe en intereligiøs dialog modbeviser jo pivlogisk heller den oprindelige - øh, hvad skal vi sige - lidt kritiske situation, hvor danskerne flyttede ud af de her ghettoer fordi de følte at de måske ikke kunne genkende sig selv - Eller deres del af Danmark kunne man tilføje. For det er jo nok stadig en form for Danmark selv om det ikke det mindste ligner Danmark. Tværtimod er en trods reaktion beviset på den konsekvens.

Og det er svært at forstå, hvorfor der i det hele taget er brug for et kristent interreligiøst dialogprojekt i et muslimsk området. Kan de muslimske overhoveder ikke dialoge udmærket sammen, samlet som de er om det at have en ens tro? Og så melder spørgsmålet sig jo igen, hvad det er for en “kæmpe konfrontation” vi egentlig står overfor i det muslimske område og hvad det er der næsten ikke kan blive værre. De religiøse overhoveder, der åbenbart er folks repræsentanter i stedet for nogle folkevalgte har jo i deres tro Allahs mandat til at dialoge sharialove ud over hele boligområdet alt det de lyster. Der er jo ingen der stopper dem af frygt for at stigmatisere.

Lidt senere var et direkte bizart indslag om nogle amerikanske venstrefløjsere, der med vanlig journalistjargon fik prædikatet engagerede, som ville skamride med på Harry Potter bølgen og linke deres kamp for det gode - klima, miljø, fattigdom - op på Harry Potters modige mission.sært nok var den interviewede amerikanske talsmand for denne bevægelse inde i dansk udlændingepolitik, som også var af det onde. Jeg kunne ikke løsrive mig fra den uartige tanke at den unge danske kvindelige journalist bevidst havde spurgt ind til denne sorte plet på vores renomé på baggrund af egen udlægning.

Hvis man endelig skulle symbolvoldtage en serie som Harry Potter (hvor Hermonie endelige er blevet voksen og hvis fysiske udvikling jeg med sober forventning har set frem til siden den første film) handler den om dét ondes indtrængen og forsøg på overtagelse af hans og vores verden. Potter kæmper for at bevare og beskytte det, der allerede er og hvor hele hans kærlighed er investeret. Han føler sig ualmindeligt priviligeret ved at gå på en skole med lange og stolte traditioner, hvis kontinuitet han arbejder hårdt på at bidrage til. Han er netop ikke fortaler for en ny verden uanset om det lokker eller truer. Så hvis Harry Potter havde været virkelig ville han drive islam ud af England med sin lille pind.

Efter den omgang var jeg lettet over at nå på arbejde.

5 Kommentarer »

 1. Eidfesterne handler vist om Allahs forhindring af den muslimske Abraham i at ofre sin søn Ishmael.

  Der er vist både en eid “fitr” og “mubarak”, hvoraf fitr (vist nok) er den sidste i ramadanen.

  Nå, pointen er en anden!

  Nemlig at muslimerne fejrer Allahs guddommelige indgriben for at standse menneskeofring.

  Hurra, hurra…

  Men som sædavnligt i islam ender det hele i total meningsløshed, da den samme Allah kræver at muslimerne “dræber og selv bliver dræbt” (sura 9 vers 111) for hans sag, hvis de vil garanteres en plads i paradiset.

  Uden “martyr”dræbe-døden INGEN garanti, ligemeget hvor trofast en Allahslave du, som muslim, ellers er!

  Altså fortsat menneskeofring, som den helt centrale doktrin i islam!!!

  Kristne burde slå korsets tegn for sig og, som minimum, løbe skrigende væk.

  Comment by Rusmassen — December 7, 2010 @ 2:53 pm
 2. Lovlig høj frekvens af ordet “vist” i min kommentar.

  Og det går vist ikke.

  Comment by Rusmassen — December 7, 2010 @ 6:52 pm
 3. Er der et “h” i “vist”?

  Nu rabler det (h)vist snart…

  :-)

  Comment by Rusmassen — December 7, 2010 @ 6:54 pm
 4. Vist gør det så Rusmassen. Især når man bliver belært om mørkets riter.

  Comment by Drokles — December 7, 2010 @ 6:56 pm
 5. Ja, det tør vist svagt antydes!!!

  :-)

  Comment by Rusmassen — December 7, 2010 @ 11:53 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress