Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 18

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1244

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1442

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 306

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/cache.php on line 431

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Dependencies in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 31

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Http in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/http.php on line 61

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-content/plugins/bannage.php on line 15
Monokultur » Internationalismens trussel mod retsstaten


Internationalismens trussel mod retsstaten

Diverse — Drokles on October 16, 2010 at 12:41 pm

Vagn Greve advarer i et interview i Djøfbladet.

Hvordan undertrykker udviklingen fundamentale retsstatsprincipper?

”Ved at tilsidesætte retsstaten. Forskellen mellem en retsstat og en ikke-retsstat ligger i springet mellem at finde retten og at finde på retten, som min kollega, juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, har formuleret det.

Dermed sigter han til, at retsstaten skabes af de mennesker, som befolkningen har valgt til det. Det vil sige politikere – og ikke dommere eller embedsmænd. Det har været kernen i retsstaten siden oplysningstiden, men dette grundlæggende princip respekteres ikke af EU-Domstolen og EU-Kommissionen og faktisk heller ikke af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet. Trods forskelle mellem disse to institutioner lider de nemlig af den samme grundlæggende skavank: At dommere og i nogen grad også embedsmænd siger: ’Det her mener vi er god lov, og derfor skal den gælde i alle medlemslande’. Det kan godt være, at parlamenterne i de enkelte europæiske lande ikke er enige og slet ikke ville have vedtaget den samme lov. Men sådan bliver det.”

Men hvorfor skulle dommerne i EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ønske at sætte politikerne ud på et sidespor og gennemtrumfe deres egne love?

”Det er ikke tilfældigt, hvem der sidder som dommere i de internationale domstole. Dem, der sidder i Strasbourg, brænder for menneskerettigheder. Dem, der sidder i Luxembourg, brænder for EU’s idealer. Når de ser, at her krænkes nogle menneskerettigheder, eller her krænkes nogle økonomiske interesser, så ser de det som bagstræberisk, at man ikke nationalt har gennemført regler, som kan forhindre disse krænkelser. Og de ved samtidig, at det vil tage lang, lang tid at få de nationale parlamenter til at vedtage den relevante lovgivning. Men nu har de muligheden for at gøre det, de finder rigtigt, på egen hånd – og gøre det hu-hej uden at afvente proceduren hos de folkevalgte. I deres egen selvopfattelse skaber de dermed en bedre europæisk retstilstand på det menneskeretlige eller økonomiske område. Men at man er idealist er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man gør det rigtige.”

Mener du tværtimod, at idealister gør det forkerte?

”Det risikerer de ofte, ja. Der er masser af love, som jeg gevaldig gerne så ændret i Danmark. Men det er nu engang Folketinget, der skal vedtage det – ikke en forsker og akademiker som mig og heller ikke en dommer eller et dommerkollegium i Højesteret. Og det er ikke afgørende, om det bliver gode love - forstået sådan at de har et godt indhold. Det er aldrig en god lov, hvis den ikke opfylder retsstatskravet om, at den har parlamentarisk – og dermed vælgerbefolkningens – legitimitet bag sig.”

McHamgama forfølger samme logik i Berlingske Tidende

Derudover er det også de færreste, der er klar over, at racismeparagraffen er et internationalt fænomen, og at den i sin nuværende udformning er en konsekvens af en FN-konvention, ligesom paragraffen i dag understøttes af EU-lovgivning. Da man i FN-regi debatterede, hvorvidt konventionen om borgerlige og politiske rettigheder skulle indeholde en forpligtigelse til at forbyde såkaldt hate-speech, var så godt som alle vestlige lande som Danmark, USA, Storbritannien og Sverige modstandere deraf. Det var således en alliance af kommunistiske lande anført af Sovjetunionen og ikke-demokratiske lande fra Den tredje Verden, der fik indført dette princip i den internationale menneskeret. Menneskerettighedskoryfæer som Eleanor Roosevelt var stærke modstandere af dette og advarede mod at bekæmpe fanatisme med straffeloven.

Det forhold, at hate-speech lovgivning nu også er et EU-retligt krav, kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Vi vil ikke længere selv kunne ophæve racismeparagraffen.  Højesteret vil heller ikke få det sidste ord, da det meget vel kan tænkes, at det bliver EU domstolen i Bruxelles, der kommer til at udstikke rammerne. Og når man ser, hvad hate-speech love medfører i andre europæiske lande, er der god grund til at frygte afsmitningen herfra. Tag eksempelvis Storbritannien, hvor en ateist blev idømt seks måneders betinget fængsel for at have efterladt “groft fornærmende,” satiriske karikaturer af Jesus, paven og Muhammed i et bederum i en lufthavn. I 2002 blev en britisk mand idømt bødestraf for efter 11. september at have ophængt en plakat med ordene “Islam ud af Storbritannien – beskyt det britiske folk” og en halvmåne og stjerne i et forbudsskilt i vinduet i sin private lejlighed. Dette indgreb fandt den Europæiske Menneskerettighedsdomstol foreneligt med ytringsfriheden.

Kigger man til Frankrig er der ikke megen mere optimisme at hente. Den 13. september 2001 offentliggjorde en baskisk avis en karikaturtegning der forestillede et fly der smadrede ind i World Trade Center ledsaget af sætningen “Vi drømte alle om det. Hamas gjorde det.” Som følge af denne karikatur blev tegneren idømt en bødestraf af de franske myndigheder. Tegneren klagede til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der dog ikke fandt, at bøden var i strid med ytringsfriheden, da tegneren havde undskyldt terrorisme og gjort grin med ofrene. I 2003 blev en fransk borgmester idømt en bøde for at opfordre til boykot af Israel, idet han ifølge domstolen derved opfordrede til diskrimination på baggrund af race, religion eller national oprindelse. Også dette indgreb i ytringsfriheden fandt den Europæiske Menneskerettighedsdomstol berettiget, således at man nu efter fransk ret kan idømmes fængsel eller bøde for at iklæde sig en t-shirt eller opsætte et klistermærke med ordene “Boykot Israel” (eller andre lande).

Holland, der oprindeligt var et kraftcenter for ytrings- og religionsfrihed i Europa, står det heller ikke godt til. I august blev en muslimsk organisation dømt for at bringe en karikaturtegning, der kraftigt antyder, at Holocaust er opfundet eller overdrevet af jøder. Tegningen blev offentliggjort som en bevidst udfordring af loven efter, at de danske Muhammed-tegninger ikke blev regnet for strafbare. Da det kongelige bibliotek i Holland for nyligt ønskede at gøre nazistiske aviser fra besættelsestiden tilgængelige, advarede det hollandske justitsministerium om, at det kunne medføre strafansvar, da indholdet i disse aviser strider mod hollandske hate-speech love. P.t. sidder den hollandske politiker Geert Wilders på anklagebænken for at opildne til had mod muslimer bl.a. på grund af sin film Fitna. I Østrig er mere end 200 personer blevet dømt for holocaustbenægtelse i perioden 1999-2006. I Tyrol konfiskerede myndighederne i 1990’erne en film, der gjorde grin – ofte med seksuelle overtoner - af kristendommen og kristne figurer fra en privat forening, der forestod en privat fremvisning af denne film. Også dette indgreb er blevet godkendt af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Disse eksempler viser, at hate-speech lovgivning Europa over ikke blot rammer hadsk tale, men også satire og politisk debat. Ved europæisk harmonisering kan vi meget nemt risikere at stå i en situation, hvor racismeparagraffen bliver brugt langt mere offensivt, end det er tilfældet i dag. Det vil også være i tråd med anbefalinger fra FN, som i en årrække har kritiseret Danmark for ikke at straffe flere tilfælde af hate-speech.

Læs dem begge.

5 Kommentarer »

 1. Vent nu bare.
  340.000 mennesker demonstrerer i dag på gaderne i Frankrig.
  I Tyskland ønsker man sig igen en stærk Führer.
  Politikerne har været overmodige og har ikke tænkt på at spørge folket før, de handlede.

  falkeøje

  Comment by falkeøje — October 16, 2010 @ 4:11 pm
 2. –> Falkeøje

  ‘I Tyskland ønsker man sig igen en stærk Führer.’

  Ja men jeg tror at man bliver nødt til at se nærmere på dette udsagn, for at afgøre om dette virkelig betyder at folk ønsker en ‘Hitler’ Führer.

  Jeg læste nemlig i en engelsksproget reportage, tror det var fra et tysk blad, noget med at ordet Führer på tysk stod i forbindelsen med noget nazistisk. Men ifølge mig, er det sådan, at ordet Führer på Tysk, (som kun skrives med stort fordi det er et navneord) er et ganske almindeligt brugt ord, hvorimod det på engelsk (eller dansk) selvfølgelig vækker associationer til en diktator.

  Jeg Googlede f.eks. ordene ‘Führer der Gewerkschaft’, og jeg fik masser af henvisninger.

  Så hvis nogle tyskere siger de ønsker sig en stærk Führer, behøver det altså ikke at betyde andet end at de ønsker en stærk leder.

  Så jeg tror man skal tage det med et gran salt.

  I øvrigt,

  Listen over de mange stakkels folk som bliver forfulgt af tankepolitiet er hårrejsende, og vi kunne sikkert finde mange flere tilfælde. Formentlig i tusindvis og titusindvis. Værste ramt synes Storbritannien at være, hvorfra jeg snart har hørt så mange bizarre eksempler, så mange folk vil have svært at tro på at det kan være rigtigt.

  Et af de senere gik ud på at en mand havde meldt en indbrudstyv, og havde beskrevet ham med hans formodede etnicitet. Det endte med at manden som søgte hjælp hos politiet blev anholdt for racisme.

  Comment by Balder — October 16, 2010 @ 9:40 pm
 3. Kun få minutter efter at have skrevet ovenstående indlæg faldt jeg over følgende:

  Scots police officers have been ordered to protect exhibitionists who engage in illegal outdoor sex, according to highly controversial ‘hate crime’ guidance.

  But critics have branded the guidance as “absurd”, and this latest revelation is likely to heighten concern about skewed police priorities.

  The Hate Crime Guidance Manual encourages officers to investigate anyone suspected of committing a so-called ‘hate crime’ against doggers and cottagers.
  Indecency

  Dogging involves two strangers of the opposite sex meeting in a public place to have sex, and cottaging involves homosexual men meeting for sex in public places.

  One officer from Kent blasted the guidance saying: “So now we are being told not just to turn a blind eye to public indecency, we are being told to arrest anyone who has anything bad to say against people taking part in outdoor sex.

  Mere her:

  ‘Hate crime’ guide: protect people who have sex in public

  Comment by Balder — October 16, 2010 @ 10:11 pm
 4. Jeg har svært ved at tyde signalerne Falkeøje, men jeg tror at der er stadig mere utilfredshed over en lang række forhold. Vi lever i en brydningstid.

  Comment by Drokles — October 20, 2010 @ 7:08 am
 5. Ja Balder, England udvikler sig da stadigt mere absurd. Man skulle ikke tro at man kunne overraskes længre, men det lykkes stadig.

  Comment by Drokles — October 20, 2010 @ 7:09 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress