Hvis de vil vide mere

Diverse — Drokles on April 24, 2007 at 9:58 am

Så læs dagens kronik i Jyllands-Posten. Den er skrevet af Søren Krarup!

Men når dette er sagt, så står det principielle eller afgørende jo tilbage, for min bestemmelse af islam som totalitarismens dystre system er uimodsigelig sand, og måske kan det alligevel godt have betydning, at islams totalitære karakter bliver understreget også på forsiden.

For en måneds tid siden havde jeg en debat med Bertel Haarder nede i salen i Folketingets spørgetime. Det var Haarders kendte og famøse udtalelse om, at han er ikke minister for leverpostej og tørklæder, der var udgangspunktet, og jeg forsøgte her i moderate og parlamentariske vendinger at gøre ham opmærksom på, at islams spiseregler vedrørende halal eller ren mad og islams tørklæde befinder sig ikke i den neutrale zone, som han søger at placere det i, og hvorved han undgår at forholde sig til realiteten i sagen.

For denne dyrkelse af renhed er ikke en forms sag. Og denne opfattelse af tørklædet som et neutralt klædningsstykke svarer ikke til islams vilje til at påtvinge alle kvinder et symbol på deres renhed og dermed alle andres urenhed.

file-53-23441-10959.jpg

Og Krarup citerer Koranen

Det er under disse dystre varsler, at der er grund til at forholde sig til islam i Vesten, hvor allerede ca. 30 mio. muslimer har bosat sig i Europa, og svarer Bertel Haarder, suppleret af Svend Auken, Birthe Rønn Hornbech & Co., at islam er en fredens og mildhedens religion, så kan man f.eks. læse lidt i Koranen, islams hellige bog, hvis ord og deraf følgende lovgivning gælder ubetinget.

Vi læser: »Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold«.(Sura 9,5)

»Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær Skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver Helvede.«(Sura. 9,73)

»I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse!« (Sura 9, 123)

»Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Skoldende hedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern venter dem. Hver gang de i deres elendighed ønsker at komme ud af den, bliver de bragt tilbage dertil: Smag flammernes straf!« (Sura 22, 19-22)

Dette er Koranen, hvis mindste ord gælder for en muslim. Og hvordan et samfund, der lægger Koranen til grund, ser ud, kan man f.eks. se i Saudi-Arabien. I den officielle vejledning for Danske i Saudi-Arabien står der f.eks.: »Kristne symboler inkl. Dannebrog og andre korsflag må ikke bæres eller anvendes af privatpersoner. Der anlægges en meget vid fortolkning af begrebet kristne symboler. F. eks. er også juletræer omfattet.«

Og videre: »Politiske og religiøse forhold bør ikke diskuteres. Man kan udmærket søge oplysninger ved spørgsmål under forudsætning af, at disse ikke kan udlægges som utidig nysgerrighed eller negative, endsige kritiske vurderinger. Al anden religionsudøvelse end islam er forbudt.«

Her har man islams samfund, bygget på islams lære, nedfældet i Koranen.

Er der stadigvæk tvivl om tørklædets karakter?

Damn Straight!

1 Kommentar »

  1. Hvorfor ruster vi os ikke til den borgerkrig, der kommer.
    Det er både sikkert og vist.
    Skal danskerne blot være tålmodige slagtedyr, der venter på en uundgåelig skæbne, fordi vore politikere har været utilgiveligt naive?

    falkeøje

    Comment by falkeøje — April 24, 2007 @ 4:10 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress