Jørn Thulstrup slagter Klimakommissionen

Diverse — Drokles on October 6, 2010 at 3:52 am

Og tak for det. Fra Berlingske Tidende

Påstanden om, at vi inden for en overskuelig årrække løber tør for de fossile brændstoffer olie, gas og kul holder ikke. Det er fremført en del gange af hvad offentligheden har opfattet som eksperter, i de 150 år der er gået, siden den moderne olieindustri tog sin start. Senest under energikrisen i 70erne, hvor det hed sig, at efter 1985 ville der snart ikke være mere olie tilbage. Det var misinformation til regeringer, myndigheder og en offentlighed, der ikke havde indsigt i det internationale oliemarked, herunder reel viden om oliereserver. For os, der havde den indsigt, var det ejendommeligt at opleve, hvordan medierne, der med få undtagelser var uden indsigt i den lukkede verden, som olieindustrien var og er, uden filter viderebragte katastrofeteorierne. Man kunne tale om sorte lejesvende. Reelt var der ingen mangel på olie, men krig og anden form for uro i Mellemøsten skabte usikkerhed om forsyningssikkerheden og dermed om prisen.

(…)

Den langsigtede pris på olie bestemmes af, hvad det koster at udvinde olie af kul og andre råstoffer som tjæresand og skiferolie, der er umådeligt store mængder af. Den pris er på omkring 40 dollars pr. tønde. Klimakommissionen tager udgangspunkt i en fortsat stigende oliepris. Et scenarium som ikke nødvendigvis er holdbart. Så sent som i begyndelsen af 2009 var olieprisen under 40 dollars pr. tønde. Ingen kan vide, hvordan olieprisen vil udvikle sig frem mod år 2050. Den kan falde til det halve eller stige til det dobbelte i perioder. En konklusion om, at det ikke vil koste noget særligt at omstille helt til vedvarende energi i forhold til at lade være, er derfor ikke velfunderet, men kan blive uhyre kostbar.

I sin kronik skriver Katherine Richardson konstaterende: »Vi vil være nettoimportør af olie allerede fra 2018«. Det er ikke en fyldestgørende udlægning af Energistyrelsens seneste prognose, hvor det angives, at: »Det aftagende forløb for produktionen (af olie) skyldes, at der ikke i den viste prognose er medtaget yderligere udbygning af kendte felter med ny teknologi eller udbygning af nye fund«.

Kør Skoda, kør sikkert.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress