I øvrigt mener jeg, at Carsten Niebuhr instituttet bør ødelægges

Diverse — Drokles on May 16, 2007 at 2:22 pm

En nat havde jeg den dårlige oplevelse at lytte til en af de mange komplet uduelige akademikere, som DR insisterer på at trække frem. Mennesker der fordi de ikke kan mærke konsekvenserne af deres fejlslutninger, tror at der ikke er nogen. Programmet var Samfundstanker og i studiet var en inderlig ligegyldighed ved navn Rasmus Alenius Boserup / cand. mag. i arabisk, Ph.D stipendiat ved Carsten Niebuhr. Rasmus startede på arabisk, fordi han ikke ville aftjene værnepligt!!!!! og det har givet han følgende visdom: Begrebet kultur har overtaget “…..den plads som begrebet race havde for 50 år siden.” og han uddyber

Når vi analyserer hvorfor en muslim foretager sig noget i dag så siger vi; jamen det er fordi det ligger i vedkommendes kulturelle baggrund snarere end at vi kigger på, hvad for en indkomstgruppe tilhører han, hvad for en socioklasse ligger han i. Dvs. i stedet for at kigge på nogle sociologiske komponenter så går vi ind og siger; Nå men Vedkommende her har en specifik kulturel baggrund der ser ud på den og den måde. Det må være forklaringsparameter på at forstå hvorfor folk så gør det ene eller det andet.

Og det er jeg meget skeptisk ved! Altså det betyder ikke at kultur ikke kan forklare noget, men det betyder at vi skal være ekstremt påpasselige med ikke at overtage nogen oversimplificerende og overgeneraliserende måder at tænke, hvorfor de egentlig gør hvad de gør.

Han afviser efterfølgende religioners betydning for udviklingen af demokrati, som han mener handler om noget andet. Hvis man ser på virkeligheden står han med et gevaldigt problem, med mindre han kan finde en model der der indeholder en særlig muslimsk socialklasse.

Der er en særlig sammenhæng mellem liberalister og marxister der ser alting i økonomi. For liberalisterne er mennesket Homo Economicus der handler for at maksimere sine fordele og for marxister er mennesket offer for sin økonomi og handler slavisk ud fra sin givne indkomst. En voldtægtsmand kan således ændre adfærd alt efter julegratialets størrelse. Fælles for dem er afvisningen af kultur og dermed historien som grundlag for de værdier mennesket orienterer sig efter

Altså, hvis vi gerne vil forstår hvorfor der er demokrati i Danmark så er det jo ikke Bibelen vi skal læse og på samme måde, hvis vi vil forstå hvorfor der er autoritære stater og regimer så er det jo heller ikke Koranen vi skal læse

Og i samme dur kan vi forkaste Mein Kampf og det Kommunistiske Manifest til forståelsen af diktatur. Folk der advarede mod de totalitære tendensers farlighed i trediverne, fordi de havde læst de nævnte værker, var altså bare idioter der gættede rigtigt. Det var Chamberlain der havde den rette indstilling.

Oplysningstiden var i høj grad en religiøs vækkelse, og pietister avokerede for den frie tanke der i Lutheransk optik er givet af Gud. Ingen mening eller ytring er i udgangspunktet ophøjet og det betyder, at de må stå deres prøve i konfrontation med andre ideer. Alle mennesker har et personligt forhold til Gud og ingen står ham nærmere, vi er alle præster for Vorherre. Den logik sidestiller Balle Lars med Kongen og undergraver Kongens selvfølgelige autoritet. Jo, hvis man vil forstå fremkomsten af demokratiet i Danmark er Bibelen værd værd at læse.

Rasmus fortsætter med at advokere for, at der intet ligger i religion der hverken kan legitimere eller deligitimere demokrati og overser her det menneskesyn der er en nødvendig præmis, nemlig menneskelig ligeværd, menneskets evne til at tænke selvstændigt og tage ansvar, og fraværet af det hellige i vores verden.

De forskellige politiske aktører bruger religion efter hvad der er nyttigt mener Rasmus leflende. Der er ikke noget i vejen med noget, det er bare nogen der ødelægger alting, lidt som Hitler der bebrejdede sine generaler; hans planer var der ikke noget i vejen med. Som eksempel nævner Rasmus Morokko, hvor de islamamistiske partier driver den demokratiske udvikling frem. Hvad han ikke indrager i sine overvejelser er, at det er en taktik, hvorved man kan vinde magt fra Kongen, der uden om parlamentet kan udnævne sine egne ministre. Endemålet for islamisterne er stadig Sharia, men det vælter ikke Rasmus fordi “Sharia er et bredt og forholdvis udefineret begreb” . Dog er det ikke mere udefineret end at man rask væk stener utro kvinder.

3 Kommentarer »

  1. Rasmus Boserup er en klon af Jørgen Bæk Simonsen, og dermed en ynkelig islam apologet. Sidst han var på P1 blev han drevet rundt i manegen af journalisten, jeg tror det var Krause.

    Comment by Sobieski — May 16, 2007 @ 4:28 pm
  2. Det passer heller ikke, at sharia er udefineret. Der er fire lovskoler og udlægningerne har ligget ret fast i århundreder.

    Comment by SilleEllis — May 16, 2007 @ 4:38 pm
  3. Shafi’i, Maliki, Hanbali, Hanafi… hvis min hukommelse stadig virker.

    Comment by Sobieski — May 16, 2007 @ 5:25 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress