Sørlander styrer i Berlingske

Multikultur, Politik, Postmodernisme, islam — Drokles on April 12, 2007 at 10:38 am

Ikke at det ikke er sagt før, men gode pointer kan nydes mange gange. Fra Berlingske Tidende

Det er karakteristisk for Jesus, at han giver afkald på al jordisk magt. Han er hverken politisk eller militær leder. Og han forkynder nogle radikale bud, som ikke kan gøres til politisk lovgivning. Krav om, at man skal vende den anden kind til, og at man skal elske sin fjende. På sådanne krav kan man ikke bygge politi og domstole. Men han forkynder også, at alle er lige for Gud. Dermed åbner hans forkyndelse for de demokratiske idealer om politisk ligeværdighed og om, at lovene skal være menneskeskabte. For de radikale kærlighedsbud betyder kun, at man aldrig kan påberåbe sig at have Gud på sin side i en politisk strid; ikke, at man ikke skal indgå i sådanne stridigheder, når man ikke kun skal forsvare sig selv, men også sine medmennesker og sit samfund.

Ganske modsat for Muhammed. For det første er Muhammed ikke kun religiøs forkynder; han er også samtidig politisk og militær leder. Og han forkynder nogle realisable guddommelige love, som skal gælde for samfundet og dets medlemmer. Her er ingen adskillelse mellem religion og politik. Her modsiges ideen om, at lovene skal være menneskeskabte. Samtidig gør Koranens guddommelige lovgivning forskel mellem muslimer og vantro og mellem mænd og kvinder. Så her er der heller ikke umiddelbart plads til ideen om en elementær politisk ligeværdighed for alle uanset tro og køn.

Et nøgternt blik kan således konstatere, at kristendommen og islam er forskellige med hensyn til, hvor let de lader sig forene med kravene til en rationel demokratisk samfundsorden. Hvor det ikke er noget problem at forene Jesu liv og forkyndelse med disse krav, så er det et stort problem at forene Muhammeds liv og forkyndelse med kravene. Det er et faktum.

Det er nemlig faktum!

2 Kommentarer »

  1. Teologiskt befinner sig islam inte ens på samma nivå som den medeltida kristendomen, snarare påminner den om gamla testamentets tid. Men profeten Muhammed kan inte mäta sig med profeten Amos, “uppfinnaren” av monoteismen, som levde för 2700 år sedan. Till skillnad från Amos var Muhammed oförmögen att se varje människa som jämlik.

    Comment by Knute — April 12, 2007 @ 10:11 pm
  2. Det er spørgsmålet om islam overhovedet har en teologi, da Koranen er en simpel opskrift fra Gud, som mennesket bare har at følge. Derfor er en imam intet andet end en simpel bønneleder for en menighed, der kender ritualerne udenad.

    Comment by Drokles — April 12, 2007 @ 10:51 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress