Godt indlæg i Jyllands-Posten

islam — Drokles on April 11, 2007 at 4:07 am

Jyllands-Posten

LEDEREN “Forbuden tale” 4/4 anfører, at FNs menneskerettighedsråd har vedtaget en resolution, som er egnet til at standse enhver omtale af islam og dens fascistiske aflægger, islamisme.

Jyllands-Posten begår sammen med mange andre den store fejltagelse at tro, at der eksisterer noget, som kan kaldes islamisme, som man opfatter som en særlig aggressiv form for islam.

Sagen er i al sin enkelthed, at islam i sig selv til fulde opfylder, hvad man ellers lægger i islamisme.

Gå ind i islams grundbog, Koranen, og læs sura 3-29, 4-90, 4-140, 4-145, 5-52, 11-114, hvor Allah pålægger den gode muslim ikke at tage venner blandt ikke-muslimer.

Ja, de må end ikke adlyde dem (sura 25-53 og 33-49), men skal bekæmpe dem.

Hvordan er da menneskesynet på et medmenneske, som man ikke må være ven med?

Ligegyldighed eller fjendskab? Er der andre muligheder?

Er det forklaringen på den evige uro og de krav, hvor den gode muslim er?

Jeg er helt enig. Osama og konsorter hiver ikke deres visdom ud af den blå luft, men derimod ud af Mein Koran.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress