Global naragtighed

Politik, miljø — Drokles on March 17, 2007 at 7:42 am

Der siges meget om den globale opvarmning og jeg er ved Gud ingen ekspert. Men det er slående hvor meget hysteri der omgærer fænomenet og når folk bliver hysteriske er man bedst tjent med at slå koldt vand i blodet. Der er andet at gøre end at gå i panik. Nu er der nogle forskere der sår tvivl om præmissen for udregningerne af den globale opvarmning. Det er ganske alvorligt hvis man ikke ved om der er en opvarmning når de fleste allerede gør sig tanker om hvad opvarmningen skyldes. Fra Berlingske Tidende

Forskerne går endda så vidt som til at hævde, at en størrelse som en global gennemsnitstemperatur giver lige så god mening som en udregning af det gennemsnitlige telefonnummer i telefonbogen. Den globale gennemsnitstemperatur beregnes typisk ved at indsamle temperaturmålinger fra tusindvis af målestationer verden over. Derefter graduerer man målingerne, så de hver for sig dækker et bestemt areal, lægger alle målingerne sammen for til sidst at dividere med antallet.

Men ifølge de tre forskere giver den slags gennemsnit ingen mening for intensiteter som temperatur, kun for ting man rent faktisk kan lægge sammen som masse eller volumen. Og man kunne med nøjagtig lige så god (eller dårlig) ret have anvendt andre beregningsmetoder - herunder metoder, der tager hensyn til den såkaldt termodynamiske lov - som ville have givet helt andre resultater.

»Der er ikke fremført fysiske argumenter for, hvorfor den ene beregningsmetode skulle være bedre end den anden, og det prekære opstår på den måde, at hvis man havde valgt en anden måde at udføre gennemsnitsberegning på, så havde det pludselig set ud som om, det hele blev køligere - som et temperaturfald,« forklarer han.

Så vil nogen sikkert argumentere med at man altid kan finde forskere der er uenige, som dem, der betalt af tobaksindustrien hævdede, at det ligefrem var sundt at ryge cigaretter. Og det er da også rigtigt. Med lægmands brug af løsrevne artikler går der let sensationalisme i den men her fra en anden løsrevet artikel i samme avis som Sofakongen venligt henledte min opmærksomhed på

Ifølge tidsskriftet New Scientist ønskede flertallet af de ca. 350 klimaforskere at halvere IPCCs tidligere estimat for den maksimale indflydelse fra Solen på de seneste 250 års opvarmning fra 40 til 20 procent. Men især på grund af Henrik Svensmarks seneste forskningsresultater modsatte udsendinge fra Kina og Saudi-Arabien sig en sådan reduktion. Diskussionen var passioneret, og den varede i hele ti timer.

Man stemmer altså om resultaterne fordi Kina og fatalisterne fra Saudiarabien mente noget andet. Jeg er klar over at de to nævnte stater har en interesse i at underspille menneskets påvirkning af miljøet gennem drivhusgasser men særlig videnskabelig er den arbejdsgang ikke.

Husk at hver gang man slår en prut udleder man drivhusgasser. Derfor mener jeg at kål skal belægges med grønne afgifter!

8 Kommentarer »

 1. Et eller andet siger mig, at du på den anden side mener, at de 4 terrorsigtede i Glostrupsagen alle burde være dømt - også selv om det kun var på indicier. Men dommeren sagde altså fra, fordi at der i en ordentlig retssag skal ligge klare beviser.

  Forskellen på en retssag og klodens opvarmning er dels den potentielle risiko, dels den videnskabelige logik.

  Det sidste først: I videnskaben er der ALDRIG beviser! Det har man forladt for mange år siden. I videnskaben arbejder man kun med teorier, der kan bruges, indtil en bedre dukker op. Man arbejder med statistik. Derfor er det sludder at sige, at vi ikke skal reagere på indicier før der kommer et bevis - for det kommer jo aldrig. Om så temperaturen steg 20 grader vil man stadig kunne kalde det et ekstremt tilfælde af solopvarmning.

  Det første sidst: Problemet ved ikke at handle er, at det kan blive for sent. NASA angiver at vi har 10 år tilbage at gøre noget i. Derefter kører toget med os. Hvad hjælper det os at vi måske først kommer til fornuft om 15 år, når vi er ved at drukne i en flodbølge?

  Den mulige pris ved ikke at handle, er simpelthen uendelig meget større, end prisen ved at handle. Derfor drop de der diskussioner, som kun har til formål at redde æren for en ideologi. Der står meget mere på spil.

  Comment by Kristian — March 17, 2007 @ 9:15 am
 2. Men denne teori er funderet på hysteri og er stærkt politisk motiveret. En teori skal være god og ikke bare opfylde en kulturel syndefaldsmyte.

  Hvem ved hvad der er det rigtige at gøre? Skal vi hindre andre dele af verden i af udvikle deres industri og dermed deres mulighed for at give deres befolkninger en højere levestandard? Når man ikke ved hvilken udvikling vi overværer og hvad den skyldes, bliver spekulationer om konskvenser af handlinger tomme postulater.

  Jeg er nu ikke fortaler for miljøsvineri. Jeg synes det er noget…ja noget svineri. Pointen er at det er forkert i sig selv at svine miljøet til og ikke fordi det eventuelt kunne have konsekvenser for vores dagligdag. Og det er det der er mig mest imod i den hysteriske del af denne debat, at motivationen til at handle reduceres til regulær nyttemoral.

  I din kommentar antager du jo at jeg ikke er villig til at handle alene fordi jeg mener der er tvivl om global opvarmning. Og denne logik er lidt uheldig.

  Jeg aner ikke hvad for en ideologi jeg prøver at redde æren for og har ikke tænkt mig at droppe det.

  Med hensyn til de terrorsigtede så overser du muligvis nævningenes skaktræk. De blev belært at retsformanden om at der ikke var tilstrækkelige beviser til domsfældelse (jeg tror man formulerer sig i den stil) for voteringen. Alligevel siger de skyldig! Man kan antage at et bredt udsnit af de politisk engagerede er meget dumme at de ikke forstår en simpel besked eller at de er meget fordomsfulde og bare vil se “perkere” i slyngen. Men man kan også antaghe at de er tænkende mennesker der har fulgt godt med i den store sag og forstået at selv om der ikke var nok beviser til domsfældelse så var der grund til at antage at de ikke var uskyldige. Ved på den måde at skabe dicens mellem domme og nævninge giver de anklagemyndigheden mulighed for at rejse sigtelserne mod de tiltalte endnu engang og dermed mulighed for at samle flere beviser.

  Comment by Drokles — March 17, 2007 @ 9:48 am
 3. Problemet med at kalde det hysteri, er at hovedparten af verdens meteorologer er tilhængere af den: http://www.dmi.dk/dmi/dkc01-9.pdf

  “Der foreligger nye og stærkere
  vidnesbyrd for at størstedelen af den
  opvarmning, der er observeret i løbet
  af de seneste 50 år, kan tilskrives
  menneskets aktiviteter.”

  Jeg ved ikke om du har børn eller ønsker at få. Men hvad vil du egentlig sige til dem om 30 år, når de måske spørger: Jamen hvorfor gjorde I dog ikke noget dengang, da der endnu var mulighed for det? “Hold kæft og svøm!”?

  Comment by Kristian — March 17, 2007 @ 11:37 am
 4. Dramatisk. Tak for linket. Jeg ønsker at få børn og har lagt mærke til at badetøj er billigere end vintertøj

  Jeg må sige at du i en hvis henseende bekræfter min bekymring. Tvivl mødes med beskyldninger. Videnskabelige miljøer er sociale miljøer, som saglig Kuhn påpegede i et af sine lysere øjeblikke. Og hvis jeg var forsker skulle jeg da nok betænke mig på at udtrykke mig frit, hvis jeg havde mange kollegaer som dig der reagerer med at et flertal siger således og hvis ikke så går Jorden under.

  Det lyder som den Katolske Kirke og vi har været på det spor en gang.

  Comment by Drokles — March 17, 2007 @ 12:04 pm
 5. Ved du hvad - hvordan er det en beskyldning? Det er et helt gennemregulært spørgsmål, som er en reformulering af det tema jeg bragte op i min første kommentar: Den mulige pris ved ikke at handle, er simpelthen uendelig meget større, end prisen ved at handle. Jeg er simpelthen nysgerrig efter, om der ikke er skyggen af tvivl, skyggen af bekymring over at man måske tager fejl, med de fatale følger det ville kunne få.

  Comment by Kristian — March 17, 2007 @ 8:34 pm
 6. Jamen Kristian. Skønt skjult i et spørgsmål er det det en beskyldning fordi du jo netop ikke ved hvilken pris der skal betales i og med, at der ikke er klarhed over hvilken udvikling vi ser. Og den gøres følelsesladet med “hvad vil du sige til dine børn?” formuleringer.

  Husk på tresserne og halvfjrserne, der gik vi imod en istid og det mente folk at kunne observere hver gang det sneede i december.

  Comment by Drokles — March 17, 2007 @ 9:32 pm
 7. Det er da mere følelsesladet at afvise videnskaben på grund af en ideologi.

  Comment by Kristian — March 18, 2007 @ 1:07 am
 8. Hvilken ideologi?

  Jeg afviser skam ikke videnskaben, jeg har selv klimatologi under huen. Men jeg afviser gamle hysterikere der lever af ideen om Jordens snarlige undergang. Hvis man nedsætter en kommision til at se på en eller anden udvikling kan man være sikker på at den kommer frem til at det går værre end forventet og at det kræver flere penge.

  Comment by Drokles — March 18, 2007 @ 5:24 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress