Gammel aktivist skriver kloge ord

Ungdomshuset — Drokles on March 17, 2007 at 4:40 am

Ind imellem får man den opfattelse at folk på venstrefløjen er tabt, men mennesker kan blive klogere. Her er en gammel aktivist, med sine sympatier for et ungdomshus i behold med en klar gennemgang af basale problemstillinger ved “de unges” krav om huse. Fra en kronik i Politiken

Som følge af den selvvalgte flade struktur er det svært at sige, hvor stort behovet for et ungdomshus er. ’De unge’ mener vel ikke, at enhver selvbestaltet gruppe skal have stillet et hus frit til rådighed, fordi de ønsker. Det ville ikke være anarki, men kaos. Det kan en ansvarlig kommune umuligt gå med til. Den ville få vrøvl med revisionen – og med vælgerne. Så juridisk har ’de unge’ ikke noget at komme efter.Det er svært at påstå, at de unge ’har ret’ til hus. Dermed mener de, at kommunen skylder dem et hus. De henviser især til den omfattende og gode brug, de gjorde af huset, mens de havde det. Det er nok rigtigt, at der i huset fandt ungdomskulturelle aktiviteter sted, som ikke kunne tænkes andre steder. Men der foregik også en del andre aktiviteter, som vi fra Initivgruppen ikke havde forestillet os, og i hvert fald ikke virkeliggjorde. Og de var af fascistoid karakter. Talrige er de demonstrationer, der planlagdes og udgik fra Ungeren, fredelige og især ufredelige. Hvor mange forretninger på Nørrebrogade har ikke fået smadret deres vinduer i forbindelse med en demonstration fra Ungeren?

(….)

Har de unge ’ret’ til huset? Hvis de havde fået det overdraget til eje og havde fået tinglyst deres ret, så havde de ret til huset. Kun sådan. Men det ser ud til, at Initivgruppen, som skaffede huset dengang, kun fik det ’til brugs’, men at ejerskabet fortsat var hos kommunen. I hvert fald har Københavns Byret anerkendt overdragelsen til først en advokat og derefter sekten Faderhuset.Hvis ikke anarkiets repræsentanter fra Ungeren vil anerkende tinglysningsloven som bestemmende for ejerskabet, så må vi have en liste over love, de vil anerkende. Det skylder de offentligheden, så den ved, hvad den kan regne med i omgangen med ’de unge’, og så tror jeg, at de er på vej ud et ret farligt sted. Jamen, Initivgruppen besatte også huse, der ikke tilhørte dem. Det er rigtigt, men de blev ikke brugt til noget, da de blev besat.

Har ’de unge’ da vundet hævd ved at bruge huset i 25 år? Det har de, hvis det ikke i de år er blevet gjort klart for dem, at de kun låner det. Desuden er ’de unge’ en for ubestemt gruppe til at vinde hævd. Endvidere skulle de så have tinglyst deres brugsret på ejendommen. Jeg forstår i øvrigt også, at et forsøg på for et par år siden at håndhæve brugsret til huset blev underkendt af domstolene.

Og så videre. Det er en god og læsværdig gennemgang af principper overfor den umodne uansvarlighed der ligger til grund for “de unges” og deres forældre’s mærkværdige drøm om en kommunal og anarkistisk modkultur. En helt anderledes bevids “aktivist” der her giver at kært gensyn med den modstander man burde have; den kvalificerede!

Jeg synes, at de unge skal have et hus, men de må fanden gale mig selv skaffe sig det! Enten ved køb eller ved at besætte et egnet tomt hus. Det vil sikkert koste blod, sved og tårer, men man kommer til at holde mere af det end af noget, der bliver en givet af nogen, man i bund og grund foragter. Og hold så op med volden og hærværket, og hold i hvert fald op med at græde over den vold, der er gået ud over jer selv.

Alting var bedre i gamle dage, selv ens modstandere!

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress