Sørlander om krusifiksdommen

Diverse — Drokles on December 4, 2009 at 3:08 am

Kaj Sørlander har i dagens Jyllands-Posten en god kronik om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols forbud mod krusifikser i italienske skoler. Sørlander argumenterer for at domstolen ikke afsiger en dom efter artiklerne i menneskerettighedskonventionen.

 Artikel 2 i den første protokol til menneskerettighedskonventionen er et knusende eksempel på dårligt politisk håndværk. Artiklen indebærer, at staten skal respektere forældrenes ret til at sikre, at oplæringen i de offentlige skoler foregår i overensstemmelse med deres egne religiøse og filosofiske overbevisninger. Men det kan staten umuligt sikre, hvis forældrene i de offentlige skoler har uforenelige religiøse og filosofiske overbevisninger. De, der har formuleret og vedtaget denne artikel, har simpelt hen ikke forstået de helt grundlæggende krav, som en demokratisk orden skal opfylde. En sådan orden skal ikke sikre, at eleverne i de offentlige skoler får en undervisning, som er i overensstemmelse med forældrenes forskellige religiøse og filosofiske overbevisninger. Den skal derimod sikre, at alle eleverne får en undervisning, som er i overensstemmelse med betingelserne for at vokse op som borgere i en rationel demokratisk orden med de rettigheder og pligter, som det indebærer. Det er noget andet; og noget, som alle forældrene bør være fælles om, uanset hvad de i øvrigt mener religiøst og filosofisk. Opfylder skolen den pligt, så kan forældrene hjemme give deres personlige holdning videre til deres børn.

Læs den hele, hvis de har en hang til glasklare argumenter.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress