Hvorfor Khatami

Diverse — Drokles on November 19, 2009 at 4:14 am

Frederik Stjernfelt og Mehdi Mozaffari opstiller Khatamis lange synderegister i Politikens kronik og undrer sig over at netop han får en dialogpris af Grundfoss, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet

Prisen er lanceret som en humanistisk forskningspris. Det er vanskeligt at se, hvilken forskning Khatami har præsteret. Fred Dallmayr fra den internationale priskomite nedsat af Aarhus Universitet uddyber, at prisen gives til Khatami »for hans ideer og dét han ville gøre, hvis han kunne«. Heri ligger naturligvis, at han ikke har gjort det – hvilket hans faktiske politiske karriere da også med al ønskelig tydelighed vidner om. Men det forekommer besynderligt at tildele en pris for noget, Khatami ikke har gjort. Især fordi han i hele sin trediveårige politiske karriere ufortøvet har gjort det modsatte.

Det afficerer ikke komiteen, der hævder at kunne sætte et uoverskrideligt skel mellem hans politik og hans tænkning. Hans Köchler fra komiteen siger således: »Det er forståeligt, at den politiske baggrund kan give anledning til kritik, og risikoen for politisering er altid til stede i forskningen. Men jeg mener, at man godt kan adskille Khatamis politiske indsats og hans tænkning, som prisen er givet for«. Man forestiller sig altså, at hans tænkning er helt uafhængig af hans lange politiske karriere.

En anden grund til tildelingen er måske Khatamis aktuelle modstand imod hans efterfølger, Ahmadinejad. Men som det fremgår, er der her tale om en broderstrid imellem islamister snarere end en strid mellem islamisme og demokrati.

Man kan her citere fra Khatamis seneste tale, hvor han for få dage siden sagde: »Vi er for vores Revolution, vi er for Den Islamiske Republik, som er den smukke frugt af samme Revolution. Vi er tilhængere af Imamen (ayatollah Khomeini), hvis ideer, holdninger og visioner tjener os som vejledning …« – hvorefter han kritiserede Ahmadinejad for at ødelægge Revolutionen og Den Islamiske Republik (Aftab News, 8. november).

Kronikken kan, som næsten alt de to hver især skriver anbefales.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress