McHamgama med klar argumentation

Diverse — Drokles on November 5, 2009 at 8:42 am

Forskellen mellem genoptrykning af Muhammedtegningerne og Politikens ulovlige udgivelse af boge “Jæger” har været defineret. Alligevel sætter Jacob Mchamgama på sin blog på Berlingske Tidende skabet på plads så præcist at vi tager den igen.

I sagen om Muhammed-tegningerne drejer det sig ikke om fortrolige oplysninger, der i en væbnet konflikt konkret kan bruges af en fjende i militært øjemed. Her er tale om tegninger, som klart falder indenfor ytringsfrihedens grænser, hvilket både Rigsadvokaten og Landsretten har bekræftet. Objektivt set truer tegningerne ingen personer. Der er ikke tale om vold eller overgreb i nogen meningsfuld forstand. Bagrunden for at tegningerne alligevel udgør en sikkerhedsrisiko, er, at nogle muslimer mener at tegningerne krænker deres religiøse dogmer. Dogmer, som ikke gælder i Danmark og er i konflikt med internationale menneskerettigheder, samt at disse muslimer mener, at krænkelsen berettiger dem til at sætte sig udover gældende ret her i landet og dræbe dem, der er ansvarlige for at krænke muslimske dogmer.

Mchamgama leverer desuden en god opsang til avisernes krysten sig uden om at genoptrykke Westergaards tegning endnu engang, som en standhaftig gestus til terroristerne og jeg vil for denne tilgive ham has skævvredne udlægning af sekulariseringsprocessen i Europa.

bombe-i-en-turban

2 Kommentarer »

  1. Jacob med b.

    Comment by Peter Buch — November 5, 2009 @ 5:11 pm
  2. Ja det er rigtigt. I de mange stave,slå og kommafejl oveni det til tider opløste sprog skal man have en sidste bastion man ikke svigter, nemlig at gøre folk den ære at stave deres navne korrekt. P’et er nu skiftet ud med det korrekte ‘b’ og jeg beklager overfor JacoB Mchamgama.

    Comment by Drokles — November 7, 2009 @ 5:34 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress