Encyklopædien

Diverse — Drokles on October 25, 2006 at 9:36 pm

På CD-rom udgaven til Den Store Danske Encyklopædi, står der om Muhammeds barnebrud Aisha.

‘Aisha bint Abi Bakr, 611-678, en af profeten Muhammeds hustruer. Hun blev enke som 18-årig og tog siden aktivt del i det religiøse og politiske liv. I arvefølgestriden efter mordet på Uthman, den tredje rettroende kalif, kæmpede hun mod Ali, som hun holdt ansvarlig for mordet, men blev i 656 besejret i et slag (Kamelslaget) nær Basra. Aisha menes at have haft stor indflydelse på Muhammeds liv.

Så ved vi det, Aisha var 18 år da hun blev enke og det var jo ikke så langt et ægteskab. Men faktisk havde hun og Pædofeten på det tidspunkt været gift i 9 år. Lad os læse videre i Encyklopædien. Under pædofili står:

Konsekvenserne for børn, der har været involveret i seksuelle forhold til pædofile, afhænger af barnets alder samt forholdets karakter og varighed. Der skelnes mellem de akutte følger hos barnet, fx angst, depression, koncentrationsbesvær, adfærdsproblemer, isolationstendens, seksualiseret adfærd og selvdestruktiv adfærd, og langtidsskadevirkninger hos voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, fx seksuelle forstyrrelser, problemer med at indg? i intime, forpligtende relationer, depressioner, skyld- og skamfølelser, lavt selvværd, stof- og alkoholmisbrug samt risiko for udvikling af spiseforstyrrelser og borderline-personlighedsforstyrrelser.
For barnet kan et seksuelt misbrug være et dobbelttraume, fordi det ikke kan eller tør fortælle om det af frygt for repressalier eller for ikke at blive troet. Konsekvensen er, at barnet ikke blot skal leve med det traumatiske misbrug, men også lade som om misbrugen ikke er sket. Journalisten og forfatteren Kristian Ditlev Jensen (f. 1971) har i den selvbiografiske bog Det bliver sagt (2001) beskrevet de psykiske mekanismer og de lidelser, der bliver resultatet af en pædofil mands forførelse af en dreng.

Vi kan derfor konkludere at Aisha ikke var lykkelig i det ægteskab. Muhammed var en pervers stodder og hvad han gjorde mod en lille pige var en forbrydelse. Om jeg forstår muslimer, når de ikke kan se at den er helt gal med deres store idol. Jeg siger det rent ud: de er enten dumme eller onde!

3 Kommentarer »

  1. Har du snakket med Aisha om det?

    Comment by Kent — October 26, 2006 @ 10:15 pm
  2. Hvad Aisha ville svare er uvist, men hun ville være - som det fremgår af encyklopædien - et ødelagt menneske. Børn er IKKE sexuelle væsener i voksen forstand, det turde være tydeligt. Dette kan ikke reduceres til kultur, det er natur!

    Comment by Drokles — October 26, 2006 @ 10:39 pm
  3. [...] overens med påstanden om af hun skulle være omkring 14 år da de blev gift. Hvis man læser Encyklopædien får man bekræftet den traditionelle opfattelse af Aishas alder da hun døde ‘Aisha bint Abi [...]

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress