Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 535

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 542

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 578

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 18

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1244

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1442

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 306

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/cache.php on line 431

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Dependencies in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 31

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Http in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/http.php on line 61

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-content/plugins/bannage.php on line 15
Monokultur » Om statistik


Om statistik

Akademia, Forbrydelse og straf, Multikultur, islam — Drokles on May 20, 2009 at 6:01 am

Morten Uhrskov Jensen går på sin blog på Jyllands-Posten i kødet på en af Susanne Clausen udarbejdet kriminalitetsstatistik, der konkluderer at enlige mødre avler kriminelle børn.

Hvad gør man så, når man gerne vil forplumre vandene effektivt? Man undersøger selvfølgelig hyppigheden af alle anmeldte overtrædelser af straffeloven, i praksis 98,5 procent af alle anmeldelser. Det er da smart, er det ikke? På den måde drukner vold og voldtægt næsten fuldstændig, da der jo i det samlede billede kun er tale om fem procent af alle anmeldelser. Og således rangerer cykeltyven på niveau med den afstumpede voldsmand eller den mindst lige så modbydelige voldtægtsforbryder. Man må tro, at Susanne Clausen går en lysende fremtid i møde, meget tænkeligt ved et universitet, hvor en sådan kreativitet ofte belønnes.

Også Uriaspostens Kim Møller er faldet over statistikken

Som man spørger får man svar, og undersøgelsen er skruet sådan sammen, at kommunale forskelle har en tendens til at udligne sig selv på det endelige kort. Der arbejdes med brede kategorier (blot fem ialt), og med udgangspunkt i anmeldelsestatistik. Dvs. det registreres hvor kriminaliteten begås, ikke gerningsmandens bopæl. Det må tillige understreges, at undersøgelsen ser på kriminaliteten generelt, og ikke fokuserer på de forhold der har størst betydning for tryghedsniveauet i kommunen.

Begge indlæg kan anbefales og en kommentar på Uhrskovs blog minder om en ældre artikel på Berlingske Tidende af rigsstatistikker Jan Plovsing, hvor det hedder

Vi har derfor foretaget en beregning af kriminalitetsindeksene, hvor vi udelukkende ser på overtrædelser af straffeloven. Her vil jeg alene sammenligne mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande med mænd, som har dansk oprindelse. Hvis vi korrigerer for aldersforskellene mellem disse grupper, når vi frem til følgende konklusion: Indvandrere/efterkommere under ét har et indeks for straffelovsovertrædelser på hele 241 mod 90 for mænd med dansk oprindelse.

Straffelovskriminaliteten for mænd med ikke-vestlig baggrund er altså 141 pct. højere end for alle mænd i befolkningen under ét. Sagt på en anden måde, så dømmes indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande mellem to og tre gange så ofte for straffelovsovertrædelser som personer med dansk oprindelse i samme aldersgrupper.

Hvis vi korrigerer både for aldersforskelle og for sociale forskelle, falder kriminalitetsindekset for ikke-vestlige indvandrere/efterkommere til 124 - en stor reduktion, men langt fra en udjævning. Efter denne beregning er straffelovskriminaliteten for indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund, altså 24 pct. højere end for befolkningen under ét.

Straffelovsovertrædelser er et bredt begreb. Hvordan ser billedet ud, når vi alene ser på voldskriminaliteten? Det spørgsmål optager mange i den offentlige debat.

Når statistikken indsnævrer sit fokus så markant, er det vigtigt at være opmærksom på, at usikkerheden samtidig stiger, når der bliver korrigeret for aldersforskelle og sociale forhold. Når vi i første omgang korrigerer for aldersforskelle, har mænd med ikke-vestlig oprindelse et indeks for voldskriminalitet på 261 mod 89 for mænd af dansk oprindelse. Voldskriminaliteten for mænd med ikke-vestlig baggrund er altså 161 pct. højere end i befolkningen under ét. Samtidig ligger mænd med dansk oprindelse 11 pct. under gennemsnittet.

Hvis vi også korrigerer for sociale forskelle, resulterer det i et indeks på 143 for mænd med ikke-vestlig baggrund. Korrigeret for såvel alder som sociale forskelle er voldskriminaliteten for mænd med ikke-vestlig baggrund altså 43 pct. højere end for alle mænd i befolkningen under ét.Der er således ikke tvivl om, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande begår straffelovskriminalitet og især voldskriminalitet langt hyppigere end personer med dansk oprindelse.

Sværere er det heller ikke. Og dog - for Plovsing isolerer kun personer af ”ikke-vestlig oprindelse”, der således bliver en tilnærmet eufemisme for de muslimer, som det handler om. Blandt personer med ikke-vestlige oprindelse gemmer sig anseelige grupper, der optræder eksemplarisk i forhold til straffeloven og således koncentrerer den massive vold på endnu mere begrænsede etnisk/religiøse grupper. Og så er der stadig et spørgsmål om det at korrigere, som Plovsing medtager

Mange vil derfor mene, at vi ikke alene bør korrigere for aldersforskelle mellem grupperne, men også for de sociale forskelle. Her har vi flere muligheder at vælge mellem: Vi kan korrigere for uddannelse, socioøkonomisk stilling, indkomstniveau og modtagelse af sociale ydelser.

Fagligt er det mest velbegrundet at korrigere for socioøkonomisk stilling. Herved tages der højde for, at gruppen af indvandrere og efterkommere rummer forholdsvis flere personer, der ikke er i beskæftigelse, men lever af offentlig forsørgelse. Det er nemlig klart dokumenteret, at kriminalitet er mere udbredt blandt personer, som står uden for arbejdsmarkedet.

Der er altså flere kriminelle blandt blandt folk, der står uden for arbejdsmarkedet, javel. Men hvorfor står især muslimer uden for arbejdsmarkedet? Det vil jeg uden at skamme mig hævde skyldes den generelle foragt for det urene samfund, der nedsætter motivationen for at efterleve dets spilleregler kombineret med en fatalistisk indfaldsvinkel, der fratager incitamentet til at forbedre sine egne livsvilkår vævet ind i et kønsrollemønster, der anser det maskuline, som en kvalifikation i sig selv. Sammenhæng og årsagssammenhæng er ingenlunde det samme for som en læser på Uhrskovs blog så præcist udtrykker det er der ingen forskel når man korrigerer for muslimer.

4 Kommentarer »

 1. Opgørelserne af kriminaliteten, der viser en betydelig overkriminalitet blandt indvandrere og deres børn skal korrigeres for noget som helst.

  [befolkningsgrundlaget skal rettes, fordi der er flere indvandrere end det oplyses; det har vi også gjort : http://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/ ]

  Deres kriminalitet er den optalte af Politiet. Derefter sættes antallet af overtrædelse af straffeloven i forhold til antallet samlet i populationen, der er antallet af indvandrere. Nuvel, de har flere unge og dermed flere potentielle kriminelle i deres gruppe. Det er lige meget. Vi har ikke bedt om indvandrere i bestemte aldre eller om nogle, der føder mange børn, så der få år efter er mange unge i gruppen.

  Afsporingen foretaget af “det gode selskab” (læs dhimmi) går ud på, at vi i stedet skal sammenligne tilbøjeligheden til kriminalitet blandt de enkelte indvandrerne og sammenligne denne med danskernes ditto. Men der er en ren afsporing.

  Eks. : Er det bedre at blive gruppevoldtaget af fire nye end at blive gruppevoldtaget af de fire samme én gang mere??

  Det drejer sig om lidelserne samlede omfang og det er ofrene, der er i centrum.

  Opgaven går ud på at måle sandsynligheden for at møde kriminalitet blandt 100 tilfældigt valgte indvandrere med sandsynligheden blandt 100 tilfældigt valgte danskere.

  Sandsynligheden 3-5 gange større; det har vi bevist adskillige gange:
  http://danmark.wordpress.com/2009/02/26/kriminaliteten-beskrives-ganske-forrykt-i-danmark-for-netop-at-fortegne-billedet/

  Det gøres ved at sammenligne antallet af overtrædelse med størrelsen af den population, der er fødekilde til denne kriminelle adfærd.

  Eks: 14 voldtægter på Fyn eller 14 voldtægter i Nørre Lyndelse i det samme tidsrum
  er altså ikke det samme. Det håber jeg rigstatistikeren må medgive.

  Man kunne lige så godt korrigere for dialekten.

  Det officielle Sverige gør præcis som vi:
  http://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

  …og Sverige kommer i øvrigt til ganske sammenlignelige resultater, når alene indvandrere-koncentrationens forskellighed i landene medtages i beregningen.

  J. E. Vig

  Comment by J. E. Vig — May 31, 2009 @ 10:48 pm
 2. Fatal fejl i sidste indlæg:

  Opgørelserne af kriminaliteten, der viser en betydelig overkriminalitet blandt indvandrere og deres børn skal IKKE korrigeres for noget som helst.

  Comment by J. E. Vig — May 31, 2009 @ 10:50 pm
 3. Kære J. E. vig, du misforstår vist pointen i at “korrigere for muslimer”. Det er et humoristisk opgør med alle de korrektioner, der skal aflive de eklatante forskelle ved at skære dem (alder, sociale forhorhold, følelsen af udgrænsethed, tonen i debatten, tosprogshed, kulturelle barrierer, fremmedgørelse, bo i udsatte områder, arbejdsfrekvens, uddannelsesniveau, følelsen af undertrykkelse, mødet med det omgivende samfunds stigmatisering og racisme….) og en afgørende forskel, nemlig at de er muslimer. Hvis man således trækker deres muslimske adfærd fra er de ligesom os andre.

  Comment by Drokles — June 1, 2009 @ 11:15 am
 4. Jeg misforstod ikke, men utallige fatter ikke sarkasme og vil tage det for pålydende. Og vær sikker på rigsstatistiker Plovsing, der skulle være uvildig og ligeså Eva Smidt, som er formand for Det kriminalpræventive Råd og udnævnt til professor for sin propagandaindsats, vil fortsætte deres propaganda til det sidste. Hvad Plovsing har fået i tillæg kan vi kun gisne om.

  J. E. Vig

  Comment by J. E. Vig — June 2, 2009 @ 10:12 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress