Politiken vs. Jyllands-Posten 2. sektion

Diverse, Pressen — Drokles on December 13, 2006 at 5:42 pm

Et glimrende billede af Politikens og Jyllands-Postens forskellige udsyn fik man som hovedhistorier i denne uges søndagsudgaver af de to aviser. Politiken valgte at rette sin forargelse mod den siddende regerings forvaltning af egne hårde udlændingeregler og Jyllands-Posten angreb i stedet nogle af de forhindringer der ligger i vejen for god regeringsførelse. Her ved AF’s manglende evne til at få folk på dagpenge i arbejde samt et angreb på folk på dagpenge. Politikens historie er allerede behandlet.

Post Danmark stod og manglede 50 bude i Nordsjælland og AF udvalgte 110 ledige hvoraf 0 kom i arbejde. Den ene mere lamme undskyldning efter den anden blev taget i brug af dagpengemodtagerne for at undrage sig deres del af samfundsbyrden. Nogen sagde at de ikke kunne cykle!!!

Men hvor var svigtet? Artiklen, der blev uddybet over en dobbeltside i tillægget Indblik, søgte i første omgang at indkredse skylden mellem AF, a-kasserne, Post Danmark og beskæftigelses-minister Claus Hjort Frederiksen. AF tog sig i sidste ende ud som synderne. Et af problemerne var, at selv om det virkede paradoksalt at man i en tid med rekordhøj beskæftigelse har svært ved at få ledige i arbejde, lå forklaringen lige for. Man var nede at skrabe bunden af de menneskelige ressourcer. Mange mennesker havde ikke haft arbejde i årevis og var gået så langt ned i kadence at det var svært for dem at komme i gear igen. Men hvorfor AF indstiller de mennesker til et job og hvorfor de modtager dagpenge som om de står til rådighed for arbejdsmarkedet var stridens kerne.

Regeringen kom også lidt i defensiven idet Claus Hjort Frederiksen blev kritiseret af DA for ikke at ville lave gennemgribende ændringer i arbejdsformidlingssystem. Frederiksen mener at der automatisk vil komme forbedringer med velfærdsreformen.

Dagpengemodtagerne selv gik heller ikke fri for anklager. Her ved økonomiprofessor og medlem af velfærdskommisionen Nina Smiht;

Det er fuldstændigt uacceptabelt at folk kan undslå sig at tage et job. Det nedbryder moralen i forhold til velfærdssamfundet. Jeg tror at folk betaler deres skat med glæde, hvis de mener, at deres penge bliver brugt fornuftigt. Men hvis der ikke kommer et eneste job ud af 110 henvendelser til folk, der får deres dagpenge for at stå til rådighed, vil folk ikke længere bakke systemet op. For så har det jo spillet fallit. Det er faktisk ekstremt usolidarisk og uacceptabelt, hvis nogen går og putter sig i vores velfærdssamfund, når vi skriger på arbejdskraft. Det er politikerne der burde gøre noget ved det her.

Lige mine ord. Overophedning truer økonomien og dermed også financieringen af velfærdssamfundet. Det bliver ikke mere velfærd, hvis Danmark bliver fattigere. At være arbejdsløs i dag burde straffes som socialbedrageri!

Politiken havde næsten forudset JP’s angreb på dovendyrene og havde i deres debattillæg, en Politiken-kommentar de kaldte Fattigfælden. Udgangspunktet var at 165.000 danskere lever for 200,- om dagen alt i alt. Kommentaren var dygtigt skrevet og en udregning, hvor de forskellige udgifter blev trukket fra, en for en løb som et gennemgående tema gennem hele teksten. Sådan lidt Dan Turell’sk.

En nærmere beskrivelse af, hvem disse mennesker var og hvorfor de var havnet i den situation at de kun har 200,- om dagen og hvorfor de ikke kan feje gaden, dele reklamer ud, ekspedere i en McDonalds eller noget andet, berøres ikke i kommentaren. Istedet ofres al energi på at det er synd for dem at de er fattige og at fattige ikke har politikeres bevågenhed, andre end heltene fra Enhedslisten og SF.

Noget er galt i Danmark. Politiken mener det er den politiske diskurs mens JP peger på den indstilling der præger samfundet. Jeg hælder mod JP.

0 Kommentarer

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Monokultur kører på WordPress