Den endelige familiesammenføring

Diverse — Drokles on December 10, 2006 at 8:41 am

Kristeligt Dagblad har et interview med en leder (må man formode, jeg synes ikke det fremgår af artiklen, hvem han egentlig er) fra en stor tyrkisk indvandrerorganisation i Tyskland. Organisationen har 200.000 medlemmer og beskrives som “talsrør for liberale, integrationsvillige tyrkiske indvandrere. Men man er vel ikke en god muslim, hvis man ikke kræver ind. I dette tilfælde en familisammenføring der skal ende alle familiesammenføringer. I hvert fald for tyrkernes vedkommende. De gode råd har som altid en klang af trussel. Hvis vi ikke giver dem hvad de vil have vil det af den ene eller anden grund, gå os ilde.

En række politikere forlanger, at EU helt afbryder forhandlingerne med Tyrkiet. Hvilke konsekvenser ville det have?

– Hvis forhandlingerne lægges på is, handler politikerne direkte imod europæiske interesser. For eksempel har flere tusinde tyske firmaer investeret i Tyrkiet, og hvis Tyrkiet ikke længere kan gøre sig håb om at blive EU-medlem, vil det skade disse firmaers position i Tyr-kiet. Noget helt andet er, at den integrationsproces, der finder sted af tyrkiske indvandrere i Europa, vil blive bremset. Hvis EU siger nej til Tyrkiet, vil tyrkiske indvandrere overalt i EU føle, at de ikke hører til i Europa, og det vil medføre, at deres tyrkiske nationalfølelse vil blive styrket. Det kan medføre, at de mister lysten til at integrere sig. I stedet for at betragte sig selv som indvandrere vil de begynde at se sig selv som minoritetsgrupper. I et land som Tyskland, hvor der lever næsten tre millioner tyrkere, kan konsekvensen blive, at indvandrerne begynder at forlange de rettigheder, som etniske mindretal har krav på. Derfor vil det være helt uansvarligt at afbryde EU-forhandlingerne, for det vil sætte integrationen tilbage til et nulpunkt.

(…)

Den tyske indenrigsminister, Wolfgang Schäuble, har indledt en islamkonference, der i løbet af to eller tre år skal ende med, at islam får samme status som kristendommen, men samtidig skal indvandrerne forpligte sig til at respektere de værdier, som det tyske samfund bygger på. Hvad siger De til det?

– Islamkonferencen er meget vigtig, fordi den kan resultere i, at islam, der jo er den næststørste religion i Tyskland, anerkendes og på den måde får sin rette plads i samfundet.[??] Det er helt i orden, at de muslimske organisationer her i landet så samtidig skal anerkende de værdier, som det tyske demokrati bygger på. Det er meget vigtigt, at alle muslimske organisationer når til enighed om, at for eksempel kvinder har samme rettigheder som mænd, og at muslimske piger har ret til at gå til sportsundervisning og til at deltage i skolernes klasseudflugter.

– Hvis de muslimske organisationer enes om at anerkende disse grundværdier, vil de blive inddraget i samfundets udvikling på en helt ny måde, så de ikke længere føler sig holdt udenfor.

Hvad masser de sig så konsekvent ind i Tyskland for, når de alligevel ikke ønsker at blive tyskere. Det er til at få lange nosser af. Deres evendelige sydvendthed mod det gamle land, som de alle forlod fordi det var uudholdeligt at opholde sig i og som de klager til alskens menneskeretsorganisationer over at skulle tilbage til, hvis en får en dom for en grusom forbrydelse.

Wolfgang Schäuble vil også have, at de muslimske organisationer, der deltager i islamkonferencen, skal tage mere aktivt afstand fra islamisk terrorisme. Vil det have nogen virkning?

– De muslimske organisationer her i landet har allerede flere gange fordømt terror. For eksempel lavede de en stor demonstration i Køln, hvor 40.000 mennesker protesterede mod al-Qaedas attentater i USA. Vestlige politikere tror, at hvis blot muslimske organisationer fordømmer terror, er freden sikret, men det er ikke tilfældet. (…) Jeg finder det langt vigtigere, hvis de offentligt ville tage afstand fra vold mod kvinder eller for eksempel acceptere kønnenes ligestilling. Det er nemlig områder, hvor nogle muslimske organisationers interesser er i modstrid med de værdier, som det tyske samfund bygger på.

Her er det eneste progressive, men de vil stadig være anderledes, i offerrollen for der står man bedst når man skal kræve ind fra andre. Det er flertallet der skylder fordi det er synd for mindretallet at de er anderledes og det kan ingen kræve at der skal ændres på for så krænkes rettighederne.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress