Professorer slås om Tuneserloven

Akademia, Forbrydelse og straf, islam — Drokles on January 12, 2009 at 4:05 pm

Endelig en professor, der tør holde sig til sin faglighed istedet for at ride på det 68′ credo om samfundsnyttig forskning, der skaffede dem deres titel og dermed politiske talerstol i sin tid. Gorm Toftegaard Nielsen tager Henning Koch i Grundlovskole ifølge Information.

“Kochs konklusion - nemlig at administrationen vil handle ‘i strid med mindst ét af de retsstatlige principper, der bærer grundlovens paragraf 71′ - er utrolig overraskende for os, der har læst grundloven. For hvad er det for nogle retsstatslige principper, han henviser til? De står slet ikke i grundloven, det er derimod principper, som vi fortolker ud af grundloven” siger Gorm Toftegaard-Nielsen og understreger, at han ikke dermed siger, at tuneserloven er okay.

Men den kritik og den argumentationskæde, som Henning Koch har fremsat, den holder ikke vand ifølge Gorm Toftegaard-Nielsen.

Et par centrale argumenter imod kritikken af Tuneserloven så selv jeg kan forstå dem lyder

 ”Hvis nogen siger til dig, at du skal blive her hele tiden, så er der tale om frihedsberøvelse. Det er der ikke uenighed om, og det gælder f.eks. også for åbne fængsler, selv om man ikke er fysisk indespærret. Men det, som er det væsentlige problem her, det berører Koch slet ikke: Nemlig, at hvis du får besked på, at du skal være her om natten, mens du om dagen kan komme og gå, helt som du vil, er det så frihedsberøvelse? Det er utrolig svært at afgøre, men efter min vurdering kan der ikke være tale om frihedsberøvelse om dagen, når du kan gå ind og ud, undtagen om natten. Men at du skal være i Sandholmlejren hver eneste nat, medmindre du har tilladelse til at overnatte et andet sted, det kunne ligne et såkaldt natfængsel. Det er dét, der er problemet.”

(…)

“Hvem gælder det her for? I paragraffens stykke seks gøres det endda helt tydeligt, hvor der står, at frihedsberøvelse, der ikke har hjemmel i f.eks. udlændingeloven, skal underkastes domstolsprøvelse. Jamen, enhver kan da se, at der netop står hjemmel i udlændingeloven. Det behøver man ikke engang at være jurist for.”

“Hvordan kan man skrive et indlæg uden at behandle, hvorfor man i 1953 under grundlovens fornyelse skrev i stykke seks, at paragraffens beskyttelse mod frihedsberøvelse ikke i alle sammenhænge gælder for udlændinge? Hvordan kan man lave et videnskabeligt papir uden at omtale et så åbent og centralt problem? Og igen: Jeg siger ikke, at Koch ikke har ret. Men jeg siger, at han ikke har behandlet et helt centralt problem: Hvorfor gælder beskyttelsen efter stykke seks ikke for udlændinge?”

I Jyllands-Posten har Søren Krarup tidligere argumenteret for Tuneserloven

 Denne mand [Tuneseren; Drokles] har ikke krav på at komme for en domstol, fordi han ikke har danske borgerrettigheder. Han er her administrativt og kan udvises administrativt - hvad han efter min mening skal øjeblikkeligt. Og denne mand er i kraft af sin lyssky virksomhed behandlet af en hemmelig efterretningstjeneste, hvilket selvsagt udelukker en åben og offentlig retssag.

Der er så dem, der indvender, at retssamfundet dermed er ophævet. Jeg kalder det for vitterligt vås.

Det kalder jeg det også!

1 Kommentar »

  1. Tuneseren er ikke frihedsberøvet fordi: Han kan når som helst forlade landet. Han er faktisk udvist, og det er der ingen ben i rent juridisk. Men i vores store humanisme har vi altså givet ham lov til at blive her TIL TRODS for udvisningen. Og det opstiller vi så nogle betingelser for - vi vil have hånd i hanke med, hvor han opholder sig, i det mindste hver nat. Jeg gentager: Han er ikke frihedsberøvet, fordi han er fri til at forlade landet helt. Den ganske verden ligger for hans fødder.

    Comment by Ulla — January 16, 2009 @ 6:14 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress