Fremragende Sørlaner

Diverse — Drokles on January 10, 2009 at 11:19 am

For at det hele ikke skal gå op i civilisationens sammenstød med islam så lad os få en helt anden og overset problematik på banen nemlig islams gradvis erobring at civilisationens offentlige rum. Kai Sørlander sætter i Weekendavisen 9. Januar skabet på plads

 ….at »idealet om statslig neutralitet« er selvmodsigende. En værdimæssigt fuldstændig neutral stat kan ikke udøve magt, for magt er ikke neutral. Og en stat uden magt er ikke nogen stat. Det er en misforståelse at tro, at den liberale demokratiske samfundsorden overhovedet kan være værdimæssigt neutral. Den bygger på idealet om, at vi som personer skal have politisk ligeværdighed uanset vor religion; og desuden på idealet om, at vi skal have religionsfrihed. Begge disse idealer er i sig selv nogle meget stærke og krævende værdier, som på ingen måde er neutrale.

Og spørgsmålet er så, hvad disse værdier indebærer med hensyn til, om vi bør lade kvindelige muslimske dommere bære tørklæde i retten. For at besvare det spørgsmål må vi først og fremmest se på, hvad der er den særlige muslimske begrundelse for tørklædets uomgængelighed. Fundamentalt er det nogle vers fra Koranen. Nogle vers, som vi selv kan læse (for eksempel sura 24, 31 og sura 33, 59). Og vi kan så spørge, hvad det betyder, at en dommer tolker disse bud i Koranen således, at det er umuligt for hende at bevæge sig ud i samfundet uden tørklæde. Samtidig kan vi også konstatere, at der er mange andre udsagn i Koranen, som er endnu klarere end budet om, at kvinder skal bære tørklæde, og som hævder, at muslimer står over kristne og jøder, og at visse forbrydelser skal gengældes med barbariske straffe. Her er altså tale om påbud, som kommer på kant med den liberale demokratiske samfundsordens egne værdiforudsætninger.

Når den kvindelige dommer i sin påklædning viser, at hun ikke kan tolke tørklædet væk, hvorledes skal vi så tro, at hun forholder sig til de andre bud i Koranen, som direkte bryder med det liberale demokratis værdigrundlag? Det kan ikke være et nødvendigt krav, at vi alene skal overlade den dom til kvinden selv.

Og han slutter med ordene

Og så bør vi lige huske på, at det ikke er almindelige mennesker, der kan få sig selv til at tro, at det liberale demokrati bygger på værdi-neutralitet. Det er fortænkte universitetsteoretikere, som kan fornøje sig med at analysere argumenter, hvis forudsætninger er åbenlyst forkerte.

Damn right!

1 Kommentar »

  1. Tak for dine mange særdeles gode artikler, analyser og kommentarer.
    Det er en glæde og fornøjelse at besøge Monokultur.

    Tak.

    Comment by C. Damsgaard — January 10, 2009 @ 6:12 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress