Ligestilling af nuancerne

Akademia, Godheds-industrien, venstrefløjen — Drokles on January 2, 2009 at 7:37 am

Den numeriske retfærdighed eller idealsamfundet vi alle kan tælle os til eller slet og ret ligestilling betyder at med mindre, der er lige mange mænd, som kvinder- ups! kvinder, som mænd selvfølgelig -i en hvilken, som helst sammenhæng er, der noget frygteligt galt. Vent bare til turen kommer til fængslerne! Thor Petersen er heldigvis en gammel mand, som Socialdemokratiets retsorfører Karen Hækkerup meget i ligestillingens ånd pointerer og som en sådan gammel mand har han “forstået nuancerne kønnene imellem” og derfor afviser kvotering af råd og nævn og udvalg og Fanden og hans pumpestok. At Hækkerup vil have ligestilling trods nuancerne mellem kønnene råber efter en forklaring, som vi desværre ikke får. Vi får til gengæld uomgængelig statistik fra den på papiret konservative ligestillingsordfører Helle Sjelle i &eceArchive=o”>Jyllands-Posten

- Kvinders andel af statslige udvalg var fra 2000-07 på 35 til 42 procent og dermed har vi ikke ligestilling. Der er grund til at sætte fokus på kvindelige talenter.

(…)

For der mangler meget endnu, mener Karen Hækkerup og nævner i den forbindelse, at vi endnu ikke har fået ligeløn og lige arbejde og at mange arbejdspladser stadig mangler kønsopdelte lønstatistikker, som fortæller de ansatte om lønforskellene mellem mænd og kvinder med samme uddannelse og kompetence.

- Det kniber også med pensionerne, mener Karen Hækkerup, som også gerne ser kvinder i Folketingets ledelse.

180 Grader forsøger Erik Hansen Hansen (Nå ja, hvis man kan hedde Boutros Boutros Ghali….) at give nogle nuancer på de hårdtslående statistikker

Hvad statistikkerne ikke rigtig viser er, hvordan de konkrete økonomiske ressourcer fra de omtalte topledere fordeler sig på køn. Altså, hvis en topleder lever i et heteroseksuelt parforhold, så vil dennes økonomi gavne en partner af det modsatte køn, og evt. i forlængelse, børn af begge køn. Den førnævnte artikel fra Danmarks Statistik har data over parforhold, og det viser sig, at 82 % af alle mandlige 25-49-årige topledere lever i et parforhold med en 25-49-årig kvinde. Det er til gengæld kun 60% af de kvindelige topledere der lever i et parforhold med en 25-49-årig mand. Altså mandlige topledere har en markeret tendens til at dele deres liv med en kvinde, som nyder godt af deres partners ressourcer, mens det for kvindelige topledere er noget mindre udpræget. Det er her relevant, at henvise til andre analyser, der er lavet gennem tiden, og som viser, at kvinder ikke er meget for at være i parforhold med mænd, som ligger under dem selv i status og hierarki. Når mænds økonomiske status falder, f.eks. på grund af arbejdsløshed, så stiger skilsmisserne. Men det sker ikke, når kvinders økonomiske status falder. Mænd værdibestemmer tilsyneladende ikke økonomisk status hos deres partnere i nær samme grad, som kvinder gør det. Det er ikke mit ærinde her at forklare, hvad der kunne ligge til grund for denne adfærdsmæssige kønsasymmetri, selvom jeg tror det let kunne gøres.

Er der mig eller virker kvinder statistisk mere usympatiske?

1 Kommentar »

  1. Boutros Boutros er i øvrigt koptisk for Peter Peter…

    Comment by 761-176 — January 4, 2009 @ 4:50 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress