Indfødsretten

Diverse — Drokles on January 1, 2009 at 9:16 am

Fra Jyllands-Posten

En indvandrer, som ønsker nyt statsborgerskab, skal naturligvis anstrenge sig for at få det og integrere sig i staten og forstå det aktuelle folks historie - også myterne, som bærer folket.

Det er vel helt rimeligt. Alt det vrøvl og medlidenheden med de indvandrere, som ikke har sat sig ordentligt ind i dansk mentalitet og historie og ikke anstrenger sig for at få lov til at være til stede og få borgerskab, det er noget pjat. Selvfølgelig skal de anstrenge sig for at blive danskere.

Fra Jyllands-Posten

Min egen erfaring med prøven gør mig også en smule kritisk, men af helt andre årsager: Prøven er simpelthen for nem. Det tog mig ti minutter at få 40 rigtige. For hvert spørgsmål får man tre svarmuligheder. De to forkerte muligheder er som regel så forkerte, at det rigtige svar giver sig selv.

Enhver, der til nød læser gratisaviser, kan besvare spørgsmålene i indfødsretsprøven. Selv en medicinstuderende. Også adskillige danske statsborgere har taget prøven og er dumpet. De kan glæde sig over, at de - ligesom jeg - har fået en fribillet til dansk statsborgerskab i kraft af deres forældre. Vi går ud fra, at danske forældre opdrager deres børn til et vestligt demokrati, selvom det tydeligvis kan svigte. Se bare de autonome.

En indfødsretsprøve er et blot et forsøg - i mangel af bedre - på at sortere i, hvem der er klar til dansk indfødsret. Tidligere antog man, at mennesker der slog sig ned i Danmark, automatisk tilsluttede sig vestlige værdier såsom individuel frihed, lighed for loven og målsætningen om at svare enhver sit. Det var tilfældet, når dissidenter fra Østeuropa kom hertil, eller når andre ”westernized” indvandrere valgte Danmark. Men det er svært at tro i dag. Adskillige indvandrere og deres efterkommere er uden forståelse for den vestlige verden.

Argumentet om, at mange danskere ikke på stående fod kan bestå testen er ofte fremført i medierne, hvor man lader slagteriarbejdere og andet godtfolk have sit mas med testen på åben skærm for så at komme til den komiske konklusion at de tilsyneladende meget danske arbejdere ikke er særlig danske ifølge VKO’s egne standarder. Men udover den revy-prægede humor er eksemplet dårligt da, der, som Azrouni skriver bl.a. er tale om en test af vilje. Flere indvandrere har i aviser og i radio og TV brokket sig over at testen var udtryk for unødvendig viden. Unødvendig viden! Lad den stå et øjeblik. Dansk kultur og historie afskrives, som unødvendig af indvandrere, der vil have os til at tro at de er af os. Vi er, hvad vi er rundet af og derfor er det nødvendig viden, som man skal bevise et minimum af interesse for og bevise at der er noget man orker et mas for.

Men eksemplet med de danske arbejdere, der ikke er danske nok er også dårligt fordi, der ikke er tale om en paratviden man kræves at kunne lire af i søvne. Hvis man lod erfarne bilister tage teoriprøven eller den praktiske køreprøve ville de fleste dumpe med et brag fordi de enten ikke vidste, hvad, der menes med “vejens udstyr” eller kun kørte på spejlene med armen oppe i vinduet. Dog viser al erfaring at de mestrer trafikken bedre end de nye bilister og at deres afslappede tilgang til “unødvendige” formalia hviler på et indgroet kendskab til den indre logik, der blev lagt med netop køreprøven. Hvor ville de bøde trafikanter være uden disse krakilske prøver? For måneder tid siden testede man et par uddannelsesordførere i Pisatesten og den afslørede at vores folkevalgte lå middelmådigt på 7-klasses niveau. Meget er glemt, men langt mere er kommet til og som erfarne bilister er sikrere end nye er uddannelsesordførerne også langt mere vidende og med langt flere “kompetencer” eller hvad det hedder i dag, end en hvilken som helst folkeskoleelev.

Prøven er på ingen måde uoverkommelig. Der er tale om en eksamen i et pensum, der svarer til et fag i Folkeskolens afgangsprøve. Eller sagt med andre ord en eksamen, der ikke er sværere end man kræver af børn at kunne klare - endda oven i mange andre eksaminer. Og som om det ikke var nok er der endda tale multiple choice, hvor man har det rigtige svar foran sig i hvert spørgsmål - man skal blot udelukke de to forkerte. Så lette er Folkeskolens afgangsprøver slet ikke. Derfor er kritikken af at spørgsmålene ikke har været særligt præcise og derfor umulige at svare på også helt hen i vejret. Spørgsmålet om, hvornår ordet Danmark ses første gang er især blevet udskældt, men det svarer til et spørgsmål om, hvem der er ældst; Anker Jørgensen eller Britney Spears? Svaret er jo så nok ikke Metusalem! Det turde være til at regne ud for alle, der vil være danske- hvis det da er det de vil?

3 Kommentarer »

 1. Der skulle ikke efter min mening kunne gives statsborgerskaber til alle tilkomne ( ejheller de enorme antal der fik det gennem de sidste mange år )- der ved ankomst skal tilkendegive de kan returneres til deres oprindelsesland- med mindre, de har udført noget virkelig væsentligt for Danmark eller danskere.
  “Virkelig væsentligt” er i denne version ikke noget der er regler for, eller noget der eksisterer prøver til at opnå.

  Comment by Peter Buch — January 1, 2009 @ 10:33 am
 2. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at give indfødsret, uanset hvilke tåbelige prøver folk består. Det bør være en særlig gunst for nogle yderst få udvalgte.

  Nå, det skrev Peter Buch, ser jeg nu. Jamen, så er vi 2.

  Comment by Kimpo — January 1, 2009 @ 3:56 pm
 3. På 29 år er det blevet 202.291.

  År for år ser sådan ud:

  1)……….>
  6249 3780 3642 3029 2798 2740 3310 3623 3765 3747 3258 3028 5490 5118 5136 5767 5266 7289 5487 10277 12478 19323 11892 16662 6583 14976 10197 7961 3648 5772
  …….>…………………………………………………………………………………………………………29)

  Disse 202.291 blev til 248.869 med børn efter naturalisationen

  Fra 1. januar 2001 til 1. januar 2009 er tildelt 77.691 danske statsborgerskaber (38,4 % af alle). Heraf er 73.807 til personer stammende fra områder/verdendele uden for Vesteuropa (95 % af alle tildelte 2001-2009). Og endelig 44.049 (59,7 % heraf) til personer stammende fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien og Afrika. I hele perioden 1979-2009 tildeltes 87,3 % til personer stammende fra områder/verdensdele uden for Vesteuropa. Andelen på 59,7 % så blevet reduceret i forhold til tildelingen i hele perioden 1979-2009, hvor den var 60,6 %. Regeringsskiftet 2001 førte således til tildeling af et større antal danske statsborgerskaber pr. år (på 8 år 38,4 % af alle siden 1979), en større andel heraf til personer stammende fra andet end Vesteuropa (87,3 voksede til 95 %) og endelig en mikroskopisk formindskelse i den tildelte andel til Mellemøsten, Sydvest- og Sydsasien og Afrika (fra 60,6% til 59,7 %).

  Kilden er : http://danmark.wordpress.com/2009/05/31/politikerne-1998-2008-disse-indvandrere-og-deres-boern-skal-arve-landet/

  Niels

  Comment by Niels Gyldensten — June 15, 2009 @ 10:10 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress