Tunesersagen

Diverse — Drokles on November 24, 2008 at 5:11 pm

Efter en hård tid med forudsigelig paragrafrytteri om menneskeret og retsstat uden hensyntagen til formålet med loven nemlig at den skal “…gøres efter alles Tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres Fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i Loven…”, som det står i Jydske Lov. Først på Banen var Søren Pind på sin blog

Essensen er ganske enkel: Det er ikke en menneskeret at opholde sig i Danmark. Det er det principielt og som hovedregel kun danske statsborgere, der har ret til.

Og så Pia Kjærsgaards ugebrev.

Jamen, har alle mennesker da ikke krav på at blive stillet for en domstol?
Befolkningen har de love og rettigheder, som landets Folketing beslutter for dem. Og i Danmark har et flertal af politikere på både højre og venstre side i Folketinget altså besluttet, at ikke-danske statsborgere, der efter PET’s opfattelse udgør en fare for statens sikkerhed jf. terrorlovningen, ikke har krav på at blive stillet for en offentlig domstol. Det har de ikke, fordi terrorefterforskning er et så ekstremt følsomt område, som ikke kan være offentligt af hensyn til befolkningens sikkerhed. I stedet skal beviserne fra PET mod dem forelægges justits- og integrationsministeren og deres betroede jurister, som godkender eller afviser beslutningen om den såkaldte administrative udvisning.

Jamen, tuneseren blev da frikendt af Højesteret og bør derfor være en fri mand?
Nej, Højesteret tog ikke stilling til Slim Chafras skyldsspørgsmål. Højesteret tog alene stilling til, om PET havde fremlagt beviser nok til at varetægtsfængsle ham i otte måneder, sådan som by- og landsretten i øvrigt allerede havde godkendt. Kendelsen tager således ikke stilling til, om tuneseren har lagt mordplaner mod Kurt Westergaard, eller ej.

Det er alligevel rat at der blandt lovgiverne alligevel sidder nogle, der forstår. Læs især Kjærsgaards for de mange betragtninger.

2 Kommentarer »

  1. Det er befriende at læse, at alle der bare mener, at de har ret til at opholde sig i Danmark ikke har det.

    falkeøje

    Comment by falkeøje — November 24, 2008 @ 9:29 pm
  2. “Jeg får det rigtigt dårligt, når en mand der kom hertil for at myrde en af vore landsmænd, kan gå skraldgrinende hjem med 800.000 skattefrie kroner i lommen. Jeg bryder mig ikke om besættelsens stikkerlikvideringer, men jeg kan godt forstå dem der gjorde det. Myndighederne svigtede.”

    Dette er et citat fra en anden Blog, jeg forstår og deler afsenderens fustrationer og jeg tror der er en hel del andre her i landet der , mere eller mindre, har det på den måde.

    Comment by PB — November 26, 2008 @ 4:50 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress