Villy strammer skruen mens Socialdemokratiet banker de sidste søm i kisten

Politik, islam, venstrefløjen — Drokles on September 10, 2008 at 3:24 am

Villy Søvndal er godt igang med at fratage Socialdemokratiet deres plads, som oppositionens realistiske alternativ. Socialdemokratiet har endnu ikke fået formuleret en modstand mod islam, der kan overbevise om at de har en vilje til at beskytte danskerne og Danmark og vores demokrati. For mange gamle kværulanter, der udgør partiets modsætningsfulde fundament skal have tilgodeset deres bekymring over højreskredet og man forveksler den civilisationskamp med en utidig beskyttelse af det man stadig ser som svage grupper. Derfor drukner ellers udmærkede, men forsigtige udmeldinger imod tørklæder og forslag om at betale muslimer for at rejse ud i allehånde forsikringer om blot at forsvare nogle vage forestillinger om liberale demokratiske principper.

Istedet arbejder den socialdemokratiske maskine hovedløst videre med et forældet verdensbillede og gamle fraser. Udspillet Plads til Trivsel er et håbløst projekt, der bliver umuligt at forklare vælgerne. Hvad er trivsel i forhold til velfærd, er det et offentligt anliggende og hvordan finansieres det? Helle Thorning sagde i radioen at det var at forstå, som en overbygning på velfærdstaten og at det kom til at koste penge. Ja tak, det tror vi gerne en overbygning på velfærdssamfundet vil gøre.

Ideen om en tidsbank, hvor man kan sætte en periodes hårdt arbejde ind for senere at tage en periode fri ligner en ordning fra en barder-økonomi, der vel gerne skulle være helt overflødig i en moderne verden, hvor man tjener penge ved at arbejde, som man så kan spare op og senere hen bruge for godt befindende. Ud over at det er svært ikke at se en større udvidelse af bureakrati og nytteløse konsulenter ved dette initiativ kan man frygte at de gode viljer ikke kommer de svage til gode, men måske snarere de ressourcestærke, der kan overskue og planlægge deres liv. Dem hvis brede skuldre skal bære det allerede dyre velfærdssamfund og som man er afhængig af knokler så meget som muligt i så langt et arbejdsliv som muligt, hvis enderne skal passe sammen. Efterlønnen, som en isoleret ordning blev en dyr affære og man kan kun gisne om omkostningerne ved en hel overbygning.

Imens tager Villy efterhånden vanen tro bladet fra munden og laver klare værdipolitiske udmeldinger. I Jyllands-Posten skriver han

Til foråret erFN’s menneskerettighedsråd vært for en stor konference om racisme.

Det er prisværdigt at arbejde mod racisme og diskrimination, men der er alligevel god grund til at være på vagt over for det pres fra nogle muslimske lande, der lægges på netop denne konference.

For i ly af det fine formål forsøger repræsentanter for en række udemokratiske regimer at gøre religionskritik til en overtrædelse af menneskerettighederne. De selvsamme lande, som stener kvinder og homoseksuelle i religionens navn og forbyder deres borgere retten til at ytre sig frit, vil nu forsøge at lukke munden på de mennesker verden over, som vover at kritisere islam, kristendom og de øvrige religioner. Det skal de ikke få held til.

(…)

Hvis Vesten bøjer sig i spørgsmålet af frygt for at krænke religiøse følelser, så efterlades hundreder millioner af muslimer - ikke mindst kvinder og demokratiforkæmpere - over store dele af verden endegyldigt i kløerne på diktatorer, fundamentalister og religiøse mørkemænd.

Ja vi skal være på vagt, men Villy stopper ikke der. Ikke så snart genlæste han sit eget indlæg i avisen, før han kom frem til at han burde drage nogle konsekvenser af sine meninger, netop, hvad der adskiller ham fra Socialdemokratiet i øjeblikket. Fra Kristeligt Dagblad

Dialog er vejen frem. Det er et budskab, der er blevet fremført utallige gange i samfundsdebatten om islam og religionskritik. Og nu bliver budskabet gentaget af en række danske politikere, der ikke støtter SF’s formand Villy Søvndals idé om en boykot af FNs verdenskonference om racisme.

SF står dermed alene med holdningen om, at Danmark skal udeblive fra konferencen, der finder sted i april 2009 i Genève. Her vil en række islamiske lande fremsætte et forslag om at gøre religionskritik til et brud på menneskerettighederne. Et forslag, der har skabt voldsom international debat og fået en række lande som blandt andet Frankrig og USA til at true med en boykot. Det er organisationen af islamiske lande, OIC, der ønsker at diskutere et forbud mod krænkelse af religioner.

Thorning har lagt an til en ændring af Socialdemokratiets holdning til islam, men hendes langsigtede strategi er forlængst blevet overhalet ikke bare af virkeligheden, men pinligt nok også af SF. Hun kunne ellers genopfriske sin partihistorie ved at læse Staunings Danmark for Folket, hvor de totalitære bevægelser ses, som modsætningen til det arbejdende folks interesser, hvorfor vi skulle stå sammen og ikke pleje multikulturelle særinteresser.

Til sidst et lille eksempel fra de Radikales nestor

Hos De Radikale skelner udenrigsordfører Niels Helveg Petersen mellem kritik og krænkelse af religioner. Hvis kritikken bliver begrænset, er det problematisk i forhold til ytringsfriheden. Og krænkelse er ikke et menneskerettighedspørgsmål, men et straffelovsanliggende under blasfemiparagraffen.

Må man ikke krænke en religion? Jeg gik ellers i den tro at det kun var mennesker, der besad den egenskab at kunne blive krænket, men at religioner har deres eget liv er åbenbart en helt konkret forestilling hos de radikale. Nogen lærer det aldrig, andre anstrenger sig som de Radikale på ikke at lære det. Hvor der er vilje er der vej.

4 Kommentarer »

 1. Jamen villy og SF ønskede Islam til Danmark
  p.g.a. helt vidunderlige ægteskaber og så (især)
  krydderier og grønsager.
  Ja det var tider.

  Comment by Pk — September 10, 2008 @ 7:53 pm
 2. Forsvar for ytringsfrihed kunne være at også de Radikale var for ophævelse af blasfemiparagraffen- men et sådan forsvar ønsker de nok ikke.
  Hvad kan det nytte…

  Comment by Peter Buch — September 10, 2008 @ 10:31 pm
 3. Kære Peter
  Intet parti i Folketinget ud over DF er tilhænger af ophævelse af blasfemiparagraffen.
  Det er vel ikke SFs opgave at gå foran de borgerlige partier, som udtrykkeligt har afvist ophævelse af § 140.
  V og K har haft regeringsmagten i næsten otte år, og har intet gjort for at bestyrke ytringsfriheden.

  Comment by PerH — September 11, 2008 @ 5:59 am
 4. Jeg synes ALLE PARTIER skulle gå sammen om ophævelse af blasfemiparagraffen.
  En afvisning af nogen som helst begrænsninger i ytringsfrihed synes jeg også kunne komme fra alle partier.

  Comment by Peter Buch — September 11, 2008 @ 8:35 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress