Boligforening kæmper for beboeres rettigheder

Diverse — Drokles on November 28, 2006 at 3:33 pm

Indvandrerrådgivningen kæmper ikke for beboernes rettigheder, men for de kriminelles. Fra Politiken:

28. nov 2006 kl. 12:11

       

Lejere anker dom om udsmidning

Det kan ende i højesteret, når Indvandrerrådgivningen i Århus vil forsøge at anke domme om boligforeningers ret til at smide lejere med kriminelle børn ud.

Af Tommy Grøn
Landsretsdommene kan skabe en »asocial og usolidarisk præcedens«, mener Indvandrerrådgivningen. Børnene på billedet har ikke noget med boligsagen at gøre. - Foto: Pelle Rink
Læs også
Vestre Landsret har i to domme bestemt, at boligen kan ryge, hvis lejeres børn begår kriminalitet.
Men dommene er forkerte, og de vil blive forsøgt anket til Højesteret.Det mener Indvandrerrådgivningen i Århus, der har støttet de nu udsmidnigsdømte lejere med juridisk bistand.Kontorleder Leif Randeris kalder det et spørgsmål om retssikkerhed:»I dommen fra Vestre Landsret har man sat væsentlige dele af lejeloven ud af kraft, blandt andet at man ikke kan opsiges, når det påklagede er rettet«, skriver han i en pressemeddelelse.     

Begik grov kriminalitet
Landsretten bestemte, at to familier skal fraflytte deres lejligheder senest 31. december, fordi deres børn er dømt for grov kriminalitet i Gellerup-området.Det drejer sig om principielle civile ankesager, hvor indvandrerfamilier i Gellerup-området er den ene part og Brabrand Boligforening den anden.Landsretten bestemte, at kriminaliteten var af en sådan grovhed og begået så tæt på lejernes bolig og over for andre beboere i afdelingen, tæt på boligblokkene og stisystemer, at betingelserne for ophævelse af lejemålet var opfyldt.

1 Kommentar »

  1. Redaktionen beklager en misforståelse der sneg sig ind i denne post, men som nu er rettet. Det drejede sig om at (Brabrandt) Boligforeningen blev anført istedet for Lejernes Landsorganisation, det er selvfølgelig en svipser.

    I fremtiden vil bloggen anføre alle rettelser og tilføjelser til en given post, så brugere kan følge med uden at føle sig ‘taget ved næsen’. Vi er ikke revisionister!

    Comment by Redaktionen — November 29, 2006 @ 5:54 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress