Tag valget Pia

EU, Politik — Drokles on August 13, 2008 at 4:34 am

Meningsmålingerne er gunstige for Dansk Folkeparti ved et valg lige nu. Der er flertal for at bevare forbeholdene, der er flertal for en stram udlændingepolitik og danskerne er imod EU-formynderi. De vælgere, der mener at EU er gået for langt er i store træk sammenfaldene med de vælgere der støtter en stram udlændingepolitik og det er her valget vindes. En mindre del vil finde mening i Radikale Venstres position og kun få vil tro på drømmen om at få i pose og sæk. For at parafrasere Socialdemokratiets seneste valgslogan vil det være EU eller udlændingepolitik. Det giver Dansk Folkeparti et enormt potentiale, som de dog ikke kan indløse til fulde, da der også er tilknytning til partiernes grundlæggende substans at tage hensyn til. Men Dansk Folkeparti er ikke længere nær så urene blandt de fleste vælgere, som de var for blot få ar siden. Valget ligger lige til højrebenet for Dansk Folkeparti, hvis chancen for et valg ellers byder sig.

Der er tre hovedposistioner for en debat på EU kontra udlændingepolitik. De to store vindere vil være Radikale Venstre og Dansk Folkeparti fordi deres argumenter er sammenhængende. Radikale Venstre mener at vil skal fortsætte kursen for et integreret EU og at den danske udlændingepolitik er skændig og ikke er i tråd med EU. Omvendt mener Dansk Folkeparti at EU er gået for langt og at vi ikke skal give køb på mere og det ses konkret i den trussel, der er mod en ønskelig dansk udlændingepolitik. Det er til at forstå for enhver, der så må gøre op med sig selv, hvad man ønsker.

Socialdemokraterne, Venstre og Konservative vil derimod gerne have både den stramme udlændingepolitik som EU ikke tillader, som de også vil have yderlige integration i det EU, der lægger hindringer for udlændingepolitikken. De får store problemer ved at sælge ideen om at de kan få begge dele. Her vil være en parade af sløret tale om påvirkninger af det store system, samtaler med andre statsledere, henvendelser til ukendte instanser, alt sammen regning uden vært - for blot fordi man sidder med ved bordet betyder det ikke at de andre giver omgange.

I enhver konfrontation med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti vil deres modsatrettede politik blive udstillet og deres troværdighed tage skade. Og fordi valget handler helt konkret om at Danmark ikke selv kan bestemme sin egen udlændingepolitik, vil de EU-begejstrede partier samtidig skulle angle efter vælgernes mandat til deres egen overflødighed. Kun Radikale Venstre kan slippe afsted med et sådan stunt. Der vil derfor ske store vælgervandringer fra de tre gamle partier, hvor de liberalt sindede fra især Venstre og Konservative søger mod Radikale Venstre og konservativt sindede fra både Venstre og Konservative, men også fra Socialdemokratiet søger mod Dansk Folkeparti.

Det vil give en situation hvor Dansk folkeparti og Radikale Venstre går frem, Dansk Folkeparti meget frem og det efterlader et reduceret Socialdemokrati og et sønderslået Venstre. Fordi Dansk Folkepartis linie repræsenterer et absolut flertal vil deres fremgang være i en sådan størrelse at VKO stadig vil have et solidt flertal. Socialistisk Folkeparti er svært genneskueligt på grund af Willy Søvndals særlige evne til at fremstå troværdig på skiftende positioner, men de vil ikke være interessante da de rykker rundt indenfor blokken. Enhedslisten vil måske overleve, men heller ikke mere. Partiet har ikke mere at tilbyde samfundet og får kun stemmer på gamle drømme hos en svindende del af befolkningen. Ny Alliance vil ryge ud.

Jo, der vil være bitterhed mod Dansk Folkeparti især fra Venstre og Konservative og alle mulige alternativer vil blive overvejet. Men intet flertal vil kunne dannes uden Dansk Folkeparti, der har den særlige evne at de teoretisk kan støtte en Socialdemokratisk regering og således vil være det nærmeste man kommer et midterparti. Hvor meget vil Helle slå Fogh? Selv om Venstre og Konservatives bitterhed skulle blive så stor at de smed regeringshåndklædet i ringen og ikke stemte imod dannelsen af en Socialdemokratis ledet regering, med eller uden Radikale, ville en sådan regering ikke være levedygtig.

De borgerlige vælgere kunne aldrig leve med en ren rød regering, som kun Dansk Folkeparti kæmpede imod og derfor krævede en sådan “plan” at Radikale Venstre skulle deltage, for at give det et midtsøgende alibi. Men uenigheden mellem Socialdemokratiet og Radikale er næsten uoverstigelig og det kompliceres af Socialistisk Folkepartis nyvundne uklarhed. Samtidig vil det hvile på et mandat, der hvert øjeblik kunne rives væk under dem. og på den baggrund vil forsøget næppe kunne udlægges, som andet end et forrædderi overfor vælgerne og ville højst vare et par måneder. Det er derfor ikke realistisk og derfor heller ikke ønskeligt for de indvolverede parter.

Skulle man omgå Dansk Folkeparti og samle Venstre og Socialdemokratiet hen over midten, ville man igen se et forrædderi mod vælgerne og det vil være en farlig manøvre, der ville så alvorlig tvivl blandt vælgerne om partiernes dømmekraft. Det ville yderligere kompliceres af store identitsproblemer mellem de to partier og spørgsmålet om, hvem der skulle være statsminister. Et sådan forsøg vil ligeledes kollapse hurtigt.

Nej, den eneste realistiske mulighed er en genoptagelse af VKO og det ved regeringen godt. Den kan vælge om den vil have bank og i surhed over ikke at få sin vilje, spille på medynk over at blive ydmyget af deres støtteparti i håb om at trække Dansk Folkepartis dagsorden med ned i sølet og agere kontrært til et nyt og for dem forhåbentligt hurtigt valg kunne give håb om en mere gunstig parlamentarisk situation.

Hvis den derimod er smart lader Venstre valget komme, som følge af et generationsskifte, der kan retfærdiggøre et skift i den politiske linie til en mere EU-forbeholden linie. Så tal med Anders Pia og lad ham forstå at hans tid var omme, da hans egne karriereambitioner fik forrang for Danmark og giv ham det ærefulde valg at gå af med værdighed og overdrage et bedre Danmark end det han overtog i 2001.

5 Kommentarer »

 1. Pia, vælt Anders Fup.
  Vi har været fuppet længe nok.
  Det vil skabe en masse kaos, men den lærestreg har han selv lagt op til.

  falkeøje

  Comment by falkeøje — August 13, 2008 @ 5:19 pm
 2. Hvis Morten Messerschmidt i netavisen 180° har fat i sandheden, bør partiet holde fast i grundloven med næb og kløer, slå ubarmhjertigt på dens forrang og have modet til at true med valg - og om nødvendigt turde tage det. Det er jeg enig med Drokles i som i så meget andet.

  Hvis ikke, DF træder i karakter bliver partiet endegyldigt fedtet ind i accepten af, at grundloven i praksis hører fortiden til. Det, Birthe Rønn Hornbech og Anders tydeligvis er i gang med, er jo på skrømt at gå i forbøn for Danmark og for denne ene gangs skyld få lov til et eller andet afbødende - undtagelsesvist, for vi er små og kan ikke komme rendende i tide og utide og spilde Unionens tid.
  Grundloven! - hold da op - det var dengang Morten Korch var ung.

  Partiet har hidtil med held kunnet stå på sidelinjen i forhold til klubben af forligspartier om den stramme udlændingepolitik. Den går ikke længere, for sandheden under gulvtæppet kommer lige så stille krybende ud til befolkningen i denne tid. Et par kompetente jurister i statsret og traktaterne ville være et vægtigt gode, hvis partiet kunne trække på en sådan ekspertise.

  Den politiske risiko og chance skal beregnes nøje. Problemet for Anders Fogh-Rasmussen er jo, at han illegitimt adlyder EU-rettens forrang for grundloven, og der skal han have så mange tærsk, der kan ligge på hans rygstykker! - Der er ingen grund til at skåne europæeren, der ikke vil være dansker.

  Falkeøje - kaos ja, men på den sunde og belærende måde. Det vil blive bemærket internationalt.

  Comment by Emeritus — August 13, 2008 @ 10:24 pm
 3. Ja, jeg havde helt glemt Messerschmidt. Statskup ved jeg ikke, mere nationsopløsning. Jeg forstår ikke at i Danmark folkevalgte politikere, der skriver under på Grundloven den allerførste dag på tinge så sorgløst kan svigte dens essens.

  Comment by Drokles — August 14, 2008 @ 7:49 am
 4. Til Drokles.
  Statskup er ikke det rigtige ord, men det lyder alarmerende. Salamitaktik er bedre. En langsom udhuling, er mere effektiv, for ingen bemærker noget, før det kan være for sent.

  Comment by Emeritus — August 14, 2008 @ 2:39 pm
 5. 2. Emeritus

  Du skriver at Fogh illegitimt adlyder EU-rettens forrang.

  Men underskriften han, og tidligere statsministre, har sat på de forskellige papirer i forbindelse med EU-projektet har han vel ikke sat uden viden om hvad det var han skrev under på og hvilke konsekvenser der fulgte med, bl.a. at EU-retten fik forrang ?

  Er det ikke problemets kerne, at Fogh, og de andre, på vores vegne reelt afgav vores egen forrang for EU-rettens ?

  Comment by Vivi Andersen — August 16, 2008 @ 6:29 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress