Kønsforskning - en køn forskning

Diverse — hasselbaink on November 22, 2006 at 12:17 pm

Midtersiderne i Universitetsavisen nr. 16 er helliget en konference om ‘Køn og religion som globale pejlemærker’:

poster-femi.jpg[Saba] Mahmood… udfordrer… på tankevækkende vis nøglebegreber i vestlig liberalisme og feminisme som frihed og autonomi. Hvordan, spørger hun, kan man analysere magtrelationer
som konstruerer forskellige kroppe,viden og subjektiviteter hvis spor ikke følger det frigørelsespolitiske spor?

Ja, det er fantastisk hvad der kan blæse ud af den humanistiske vindtunnel også bedre kendt som KUA (Københavns Universitet Amager). Det er mig ikke noget mysterium hvorfor kønsforskning aldrig kommer i nærheden af en bestseller liste. ‘Gender studies’ fokene har en opfattelse af deres felt som enormt relevant for almenheden, men med en formidlingsevne der ligger godt under en person med tourettes syndrom og hareskår, ser jeg intet gennembrud i vente. Og gud-ske-tak-og-lov for det.
Idéer der ikke kan formuleres klart har som regel ikke ret meget at byde på alligevel.

Nira Yuval-Davis er en kendt intellektuel som i mange år har været engageret i at bringe disse emner frem i forskningen. Hun undrede sig over at foreningen Kvinder for Frihed i Danmark ønsker religiøse symboler fjernet fra det offentligerum. »Det er ikke vejen frem at diktere andre hvordan de skal gøre. Hvis man fjerner religiøse symboler, fjerner man mangfoldigheden,og hvor går grænsen så for hvad man vil bestemme. I stedet for at forlange at muslimske kvinder skal lægge tørklæderne, bør man interessere sig for de virkelige problemer som kvinders manglende rettigheder, vold mod kvinder og tvangsægteskaber.«… »Det er ikke integration, men assimilation hvis man kun vil acceptere andre der ligner en selv. Og på den måde gør man det klart at man anser sig selv og egne værdier som hævet over de andres.«

Her møder kønsforskningen så virkeligheden på kvindecentrene, og det ser ikke for kønt ud. Nu mener jeg at tørklædet er en af måderne den kvindelige seksualitet kontrolleres på. En anden måde er burka’en, og kan man kontrollere en af de basale menneskelige drifter som f.eks den seksuelle, kan man også kontrollere mennesket.
Volden og truslerne udspringer af et kvindesyn der hænger nøje sammen med deres kultur og islam, derfor er vores værdier hævet over deres så længe de befinder sig i Danmark. Tørklædet er et element i det islamiske undertrykkelsesregimente og derfor et legitimt mål for foreninger som Kvinder for Frihed.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress