De nye naboer

Londonistan, Multikultur, islam — Drokles on April 21, 2008 at 12:28 pm

Man er kun hjemme blandt sine egne og derfor gav man indvandrerne lov til at klumpe sig sammen i bestemte områder, områder der ind imellem senere er blevet annekteret.

Debatten, der følger umiddelbart efter indslaget har en både etnisk og holdningsmæssig skillelinje. Den unge pakistaner mener ikke at det multietniske projekt er en segregeringsmotor og anerkender derfor ikke at “briterne” flytter væk fra den voksende andel af “asiater”. Tilfældigt? Fra Jyllands-Posten

85 procent af landets byrådspolitikere med indvandrerbaggrund vil afskaffe tilknytningskravet, der kræver at en familie har større tilknytning til Danmark end et andet land, hvis den skal have opholdstilladelse.

Det viser en rundspørge fra Ritzau, hvor også 65 procent af de 68 byrådspolitikere fra ikkevestlige lande, som Ritzau har kendskab til, vil af med 24-års-reglen, der forbyder familiesammenføring for ægtepar under 24 år.

Måske skal man ikke blot øge kendskabet til dansk kultur, blandt indvandrere men derimod arbejde stenhård på at de bliver så fortrolige med dansk kultur at de kan se det indlysende uheldige i at give mere plads i æteren til deres hjemlands vemodige sange.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress