Retspræsident Torben Goldin

Forbrydelse og straf, Multikultur, islam — Drokles on April 13, 2008 at 10:26 am

Retspræsident Torben Goldin forsvarer i dag i Berlingske Tidende, beslutningen om at tillade dommere at bære slør i retslokalet.

Flere medier, herunder Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, har gjort sig til kraftige fortalere for, at det ikke tillades danske dommere - eller andre personer tilknyttet retsvæsenet - at bære slør i retten. Til støtte for denne holdning til dommeres påklædning anføres adskillige - på overfladen »pæne og sobre« argumenter - så som, at sløret rejser tvivl om dommerens afgørelser er ganske upåvirkede af vedkommendes »grundlæggende demokrati-fremmede værdinormer«, og at det vil »kunne tolkes som retssystemets foragt for den enkelte borger, som ikke har noget valg«. Det anføres endvidere, at det er afgørende, at »de, der skal dømmes, har fuld tillid til, at dommerne er neutrale i enhver henseende. Den tillid styrkes altså ikke, når en dommer finder det nødvendigt at optræde med en stærk religiøs fremtoning«.

Magen til lummert indpakket sludder skal man lede længe efter. Om man bærer muslimsk tørklæde, jødisk kalot, Dagmarkors eller lignende har i sig selv som udgangspunkt intet at gøre med, hvorledes man tænker som jurist.

(…)

Ingen har indtil dato rejst nogen som helst form for indsigelse imod, at nogle dommere i retten er iført formfuldendte jakkesæt, andre T-shirts. 

Det har det nok alligevel når der er tale om at man bærer en beklædningsgenstand fordi det er et religiøst krav. En person der således bærer tørklædet som et religiøst krav manifesterer at vedkommende er underlagt eller hengivet til eller underkastet den religion. Og denne religion er i sit inderste væsen lodret imod menneskets lov, da kun Allahs lov gælder. Retspræsidenten beder os derfor have tiltro til en dommer, der under hele retsagen har et skilt på hovedet, der siger at denne retssal er en synd mod Allahs vilje. Hvis man havde det tryk på sin T-shirt ville der nok komme en del indsigelser.

At udelukke personer, der bærer tørklæder, fra at indtage stillinger i retssystemet, er det samme som at afskære en ikke uvæsentlig del af det globale samfund, som vi lever i, fra at deltage i en afgørende del af samfundsudviklingen.

Igen forkert. Man udelukker kun de der udelukker at smide tørklædet og som jeg allerede har gjort opmærksom på er det nok bedst. Men bemærkningen vidner om en mand der ikke befinder sig i det samme samfund som de fleste af de mennesker i hvis verden han er dommer. Når man læser sådan noget vrøvl undrer man sig over at dommere aldrig bliver fyret.

14 Kommentarer »

 1. “Om man bærer muslimsk tørklæde, jødisk kalot, Dagmarkors eller lignende har i sig selv som udgangspunkt intet at gøre med, hvorledes man tænker som jurist.”

  Hvorfor så institere på at kvindelige dommere skal kunne bære religiøst tørklæde?

  Er det ikke netop det, at det er magtpåliggende for de kvindelige dommere at signalere et islamisk religiøst tilhørsforhold, der er det store problem? Hvordan bevare den sekulære retsstats grundprincip om at domstolene på alle måder skal fremstå som neutrale og uvildige, hvis der tages særligt hensyn til nogle kvindelige dommeres krav om at skilte med religion, selvom de egentlig kun skal beskæftige sig med jura og dansk lov?

  Comment by Janne — April 13, 2008 @ 12:27 pm
 2. institere = insistere

  Comment by Janne — April 13, 2008 @ 12:35 pm
 3. Jeg anede virkeligt ikke at en dommer i Danmark kan vise sig i en retssal iført T-shirt. Jamen, så er der jo allerede noget galt. Som halv-yankee gik jeg da ud fra at dommere bar kappe, der skulde skelne juristen fra lægmanden. Jo længere min tid i Danmark, jo mere forbavset bli’r jeg. Tiltaler en forsvarsadvokat også dommeren som “Jørgen” eller “Hans Peter” som skolebørn deres lærere? Hvis der er fri uniform i en retssal, hvorfor er der så overhovedet dommere, som jo netop skal kunne sætte sig over menigmand? Hvorfor ikke bare en rundkreds med farvede bleer og tørklæder, fezzer og klaphatte? Er det egentlig ikke meget mere 68-er dansk end at kunne dømme nogen bare fordi man har en alenlang uddannelse og givtige bijobs? Kan vi ikke bare være venner allesammen? Cumbaya, oh Lord, Cumbaya!

  Comment by chuck — April 13, 2008 @ 1:02 pm
 4. “At udelukke personer, der bærer tørklæder, fra at indtage stillinger i retssystemet, er det samme som at afskære en ikke uvæsentlig del af det globale samfund, som vi lever i, fra at deltage i en afgørende del af samfundsudviklingen.”

  Det globale samfund skal da heller ikke deltage i de afgørende dele af det danske samfund! Så ophører jo meningen med nationalstaten og dens suverænitet! Men det er måske lige netop det der er Dommer Goldins pointe?

  Comment by Anne Marie Buch — April 13, 2008 @ 2:14 pm
 5. End ikke i Nazityskland bar dommerne naziarmbind, men var iført en dommeruniform med kappe og en speciel hovedbeklædning, såvidt jeg har set på film.

  Er det så ikke på tide, at danske dommere får en uniform med en standard hovedbeklædning?

  Det vil føles komplet utidigt med et muslimske tørklæde i en retssal.

  falkeøje

  Comment by falkeøje — April 13, 2008 @ 3:22 pm
 6. Bag dommer Freisler er hagekorset hængt, det er ikke til at se om han bærer nazi-tegn selv.
  http://www.holocaustchronicle.org/staticpages/HolocaustScans/MedRes/1944/19440008000086

  Comment by Peter Buch — April 14, 2008 @ 2:13 am
 7. Når en dommer bærer det Islamistiske tørklæde signalerer vedkommende indirekte Shariaens overhøjhed over menneskeskabte regler og love .

  For Shariaen er rygraden i det Islamiske system - og en Rettroende vil altid sætte Allahs love og regler over de menneskeskabte fordi det er hvad Allah forlanger.

  Dommer Goldin kan IKKE komme om ved dette faktum, at Rettroende muslimer der er bærere af Niqab osv. retter sig efter Allahs krav .

  At disse Rettroende så - så længe de er i mindretal- anvender diverse Surae, der giver dem adgang til at tilsidesætte Allahs regler og love for at fremme Allahs sag
  tror jeg ikke dommer Goldin overhovedet vil høre om og hvis så vil han sandsynligvis betegne det som sludder og vrøvl frembragt af islamofobe Danskere.

  Hvor dumme tror han befolkningen er ?

  Comment by Vivi Andersen — April 14, 2008 @ 10:28 am
 8. Berlusconi lovede under valgkampen at gennemføre regelmæssige mentalundersøgelser af dommerstanden i Italien.

  Måske værd en overvejelse herhjemme?

  Comment by Mikael — April 14, 2008 @ 8:27 pm
 9. Stringens stiller krav om, at man af al magt undlader at blande. Retssystemet har absolut behov for på en gang at være stringent og hensyntagende i forhold til gældende retspraksis udviklet i dette samfund gennem århundreder. En dybest set meget vanskelig balanceakt. Anne Marie Buch er slet ikke interesseret hverken i retspraksis eller stringens. Hun er tværtimod et typisk offer for tidsånden. Hun ’synes’. I dag er vi en stor familie Jorden over, der endelig har fundet sammen igen og nu endelig kommer hinanden ved. Det er derfor meget, meget vigtigere, hvad hun synes, end om det nu er rigtigt, hvad hun synes. Sørlander ville bortdømme hende øjeblikkeligt, for der er ikke noget gyldigt (læs: rationelt) holdepunkt for hendes synspunkt. Men hun er ikke rationel og repræsentant for vesterlandsk tradition. Hun er derimod åben for nye indtryk og samfundsudviklingen. Hendes utopiske parameter og ideal er et tilfældigt, globalt blandingsprodukt, hvor alle mulige forskellige retsopfattelser fra de fjerneste egne af kloden kan blandes og komme til udtryk i de danske retssale.
  Jura er desværre ikke en eksakt disciplin, men derfor er det indlysende og så meget vigtigere at holde de juridiske vægte på et gennemprøvet dansk minimum og undgå sammenblanding af forskellige, udefra baserede strategier.

  Anne Marie Buch har valgt at kaste sig ud på 70.000 favne vand, og der kan hun ikke bunde. Derfra kan hun heller ikke se land, og det værste er, at hun slet ikke længere kan finde ud af, hvor hun selv stammer fra.

  Comment by Emeritus — April 15, 2008 @ 12:21 pm
 10. Det jeg bebrejder Anne Marie Buch, gælder selvindlysende og i endnu højere grad den multikulturelle utopist, Torben Goldin, retspræsident. Der er absolut intet lummert i at bevare ratio fremfor at støtte utopi. Torben Goldin fører da heller intet frem som rationelt kan begrunde rigtigheden i hans ærinde, som er utopi før ret.

  Comment by Emeritus — April 15, 2008 @ 12:48 pm
 11. Jeg kan åbenbart ikke læse indenad af bar vrede over Torben Goldin. Jeg beder Anne Marie Buch om forladelse for mit overfald på hende. Det var helt uberettiget. Jeg så virkelig ikke, at du citerede retspræsidenten, det skvadderhovede. Hvor jeg nævner dit navn i kommentar 9 skal i stedet stå Torben Goldin. Hvor der står hun erstattes med han. Allerhelst så jeg dog kommentar 9 og 10 rettet ordentligt til, men skaden er jo desværre sket og lader sig næppe reparere. Til gengæld, Anne Marie bærer skaden straffen i sig selv, for alle kan jo se, at jeg har været et fjols.

  Comment by Emeritus — April 15, 2008 @ 2:56 pm
 12. Det tænkte jeg jo nok. Det virkede helt surreelt, men med navneændringen giver det lige pludselig mening og jeg kan kun erklære mig enig.

  Comment by Drokles — April 15, 2008 @ 6:18 pm
 13. Retspræsident Torben Goldin afslører sin foragt for dommeres neutralitet - symboliseret ved dommerkappen.
  Skal vi også have dommere med rygmærker. Rygmærkebrugere er jo flittige brugere af domstolene. De skal jo ikke diskrimineres.
  Alle dommere der er medlemmer og sympatisører af politiske partier skal bære synligt partilogo. Enhver holdning hos dommeren, der kan tænkes at påvirke forholdet til sigtede skal sigtede have oplyst, så man kan vælge en dommer, der svarer til ens overbevisning. For at tage den groteske konsekvens.

  I stedet for at bevare dommernes neutralitet, symboliseret ved en neutral kappe, søger retspræsident Torben Goldin at lave domstolene om til et holdningsmæssigt galehus, hvor selv de mest rabiate holdninger, fordomme og forsæt åbenlyst kan demonstrere den største foragt overfor de love dommerne skal dømme efter - og det med en svimlende arrogance.
  Nogen større hån mod loven og dommerstanden end det retspræsident Torben Goldin lægger op til er utænkelig.

  Retspræsident Torben Goldin skulle hellere interessere sig for, at ingen dømmes før der foreligger dokumentation og beviser for, at den sigtede er skyldig.
  Det finder man den ene gang efter den anden ikke noget bevis for er tilfældet i udskriftet fra retsbogen med domsangivelse.

  Så fremfører han også denne romantiserende betegnelse af tørklødet som slør. Slør er naturligvis noget der slører, fordi det er delvist gennemsigtigt. Det er der absolut ikke tale om vedrørende det tørklæde fanatiske muslimske kvinder bærer. Der må man absolut ikke hverken se, helt eller delvist, noget til håret.
  Dette står der intet om i koranen. Der står ej heller noget om tørklæder. Kun fanatisme.

  Vedrørende det at hilse på folk med håndtryk; så står der i koranen, at hilsener skal gengældes. Altså pligt til at gengælde håndtryk med håndtryk.
  Det er noget helt andet end den politiske korrektheds svindel og undergravende virksomhed.

  Comment by Kong Kret — May 4, 2008 @ 9:21 am
 14. [...] Goldin strongly backed up the decision. The decision was later changed by the Danish Parliament, but in a way in which [...]

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress