Mogens Lykketoft i pinligt fallit

Multikultur, Politik, islam — Drokles on March 11, 2008 at 3:11 am

P1 Debat bød i forbindelse med Kosovos selvstændighed på en pinlig optræden af den tidligere skatte-, finans- og udenrigsminister samt tidligere formand for Socialdemokratiet, som han også har været ideologisk leder for og envidere tjent som grå eminence overfor Dansk Folkepartis unge Morten Messerschmidt. Altså en af dansk politiks helt tunge drenge overfor en grønskoling.

Det følgende er således uddrag af Mogens Lykketofts argumenter som de fremkom i debatten mellem Lykketoft og Messerschmidt, men hvor jeg har fjernet Messerschmidts kommetarer og istedet indsat fredforsker Jan Øbergs kommetarer fra et andet program, nemlig P1 programmet Europa Lige Nu, hvor Jan Øberg kommenterede Kosovos løsrivelse. Der er altså tale om en kunstig debat bestående af rigtige udsagn, som jeg skamløst har klippet sammen helt uden mulighed for Lykketoft til at svare igen.

ML: Jeg mener at det her var uafvendeligt og nødvendigt og at det også er på høje tid. Både af hensyn til Kosovo og af hensyn til Serbien fordi det der var en koldbrand som ville gøre det umuligt at få Serbien til at vende blikket fremad og mod udviklingen og mod et samarbejde med Europa hvis man bliver ved med at diskutere Kosovo.

JØ: Hvis man tager andre menneskers territorium så bliver de sure. Hvis man tager fra dem det de opfatter som helligt land så bliver de stik tossede. (…) og det skal såmænd nok blive udskreget af vestens ledere og medier som at de stakkels dumme serbere, som ikke forstår deres eget bedste af at afgive et territorium, som så indiskutabelt tilhører dem i folkeretlig forstand.

ML: Og det ville også gøre det umuligt for den fattigård Kosovo er, overhovedet at komme på fode igen. Der er ikke ingen der vil investere i et område der ikke har nogen afklaret statsretlig status.

JØ: Man skal lige huske på at det var KLA og kosovoalbanerne stod bag ved og styrede krigen i Makedonien (…) Og det var også dem der gennemførte en krig i sydserbien (…) Det er ikke folk man i EU-sammenhæng ligefrem skal samle på og belønne dem med en selvstændig stat for den adfærd de har haft siden -99 og før -99 (…) Vi har nu to albanske stater i Europa og så er altså spørgsmålet hvorfor skal de 27-30% af den makadonske befolkning, der er albanere ikke også have en selvstændig stat. Det her er nogle uhyre uoverskuelige problemer.

ML: Og så kan man sige; hvad med Folkeretten? Er det rimeligt at anerkende en udbryderrepublik her? Og Folkeretten giver os jo ikke nogen klare retningslinier. Vi kan sige at man er nødt til at vurdere hvert enkelt af den slags situationer på sine egne historiske præmisser. Hvad var præmissen her? Det var at Milosevich prøvede at smide hele det kosovoalbanske flertal ud, fordrive dem, lave noget man i Folkeretten ville kalde folkemord.

JØ: Det er såvel uden for Folkeretten, når man bombede i sin tid og det er uden for Folkeretten når nu det her land bliver en selvstændig stat. Og det er desværre hjulpet på vej af manipulatorerer i EU og i USA, men også af den svenske Udenrigsminister Carl Bildt, der i efteråret præsenterede et såkaldt non-paper hvori der stod at vi er nødt til at give det udseende af at vi følger international lov. Enhver politiker i Europa ved at det her ikke holder et slag indenfor Folkerettens rammer (…) Den omstændighed at Vestverdenens politikere og Condeleza Rice osv har et mantra der hedder at Kosovo er et unikt tilfælde man kan løse uden for lov og ret, det holder jo heller ikke en meter. Det er deres opfattelse og det er deres besværgelse. Seperatister og folk der gerne vil have en selvstændig stat, de har da ikke tænkt sig at lytte efter dét.

ML: Det [det serbiske folkemord på kosovoalbanerne, Monokultur] blev stoppet af NATO. Det var rigtigt at gøre, men det er meget meget svært at se for sig, hvordan man skulle få de to mio. mennesker som er det kosovoalbanske flertal i Kosovo til at acceptere at de skulle proppes tilbage igen i Serbien.

JØ: Hovedgrunden til at Kosovo nu udråber sin selvstændighed eller løsrivelse er jo, hvis ikke Vestverdenen eller i hvert fald de ledende stater, der var bombestater også støtter det så vil man indirekte bagefter have erkendt at NATOs bombninger var forkert. 

ML: Jeg kan ikke skimte på baggrund af denne blodige historie nogen anden mulig løsning end den man har gennemført [anerkendelse af Kosovos løsrivelse]

JØ: Med NATOs bombninger så var det slut med de gode løsninger. Destruktionen af Serbien er en så alvorlig ting som vi også i vores kollektive hukommelse lykkeligvis har glemt. Det har været fredforhindrene virksomhed istedet for fredfremmende virksomhed. Denne bombning som også varede i 78 dage og uden Sikkerhedsrådets mandat er noget af det Vestverdenen kommer til at leve med.

ML: Konflikten mellem de her to folk er ikke løsbar indenfor en ramme, hvor de skal være indenfor samme stat.

Aha. Er der en mere generel udledning af den logik Mogens?

ML: FN er handlingslammet og det var FN også den gang Milosevich smed flere hundrede tusinde albanereud af Kosovo.

JØ: Hvorfor har man ikke kunnet sige at hesteskoplanen, som man hævdede der fandtes - nemlig at Milosevich havde til hensigt at eksterminere, at fjene, bortføre, dræbe 1,5 mio. kosovoalbanere - at der intet bevis er for at den eksisterede (…) Eller du kan måske huske at Clinton fik sagt noget om at der var 100.000 mennesker der allerede var blevet dræbt. (…) Der blev aldrig fundet en eneste krop men det var hovedåsagen til at der blev bombet i -99 (…) At der var et Stor-Serbien, heller ingen beviser for det. Det der var Milosevich opgave som Jugoslaviens Præsident var at holde landet sammen.

ML: Det her [løsrivelsen og anerkendelsen af Kosovo, Monokultur] er er en uundgåelig konsekvens af de rædsler Milosevichs serbiske styre påførte hele eksjugoslavien.

JØ: Men at skære en eksisterende suveræn stat i småstykker, som en kollektiv afstraffelse for hvad Milosevich gjorde, for snart sagt - hvad bliver det? - femten år siden er selvfølgelig en måde at gøre alting værre på i det lange løb. Og det handler jo altså ikke om at jeg ikke kan se at kosovoalbanerne har været undertrykt. Der er begået frygtelig forbrydelser og at de har et stært ønske om at blive selvstændige og forklaringen til det er bestemt ikke kun undertrykkelse, den anden forklaring er en ekstremt høj grad af nationalisme. Så jeg må indrømme at jeg har svært ved at købe det når Internationale medier igen og igen kalder Milosevich for nationalist - hvilket han ikke var, han var en hård magtpolitiker - og serberne for nationalister og Kustunicha dagens premiereminister dernede for nationalist, men aldrig, du ser aldrig vestlige medier at kosovoalbanerne også er ledet af nationalister. Jeg har truffet tilstrækkelig mange af deres ledere, også på et højt niveau inklusive Gogova, der har den opfattelse at “vi vil have vores egen stat og det er den eneste løsning det er en selvstændig stat for os, vil vil ikke have noget at gøre med serberne”. De elskede jo Milosevich fordi han gjorde det nemmere for dem at få en selvstændig stat.

JØ: Ja, det [at det er synd for albanerne og at serberne selv er ude om det] holder ikke en meter. I global sammenhæng holder det ikke en meter. (….) At det skulle være et argument for selvstændige stater skal vi lige have klart for os at vi har ca. 200 stater i verden, vi har 20 af dem, der er nogenlunde etnisk rene og vi har over 2000 nationaliteter af hvilke mange ønsker at blive selvstændige. Det vil blive totalt kaos.

ML: Der er simpelthen brug for at påføre Serbien en mentalitetsændring i forhold til den måde de anskuer historien og deres territorialkrav på.

JØ: Det er deres historiske vugge, hvad enten vi kan forstå det eller ej, så forholder det sig sådan.

ML: Det er også den særlig historiske sammenhæng der gør at der ikke var nogen anden konklusion [end anerkendelsen af Kosovos løsrivelse].

JØ: De eneste mennesker der har kørt på at der kun skulle være én løsning, det er de kosovoalbanske lederes side, de siger der kun er én løsning (…) De [serberne] forholdt sig sådan at de helt klart var interesseret i at få en fredelig løsning.

ML: Jeg tror at risikoen er stort set uændret for at den slags konflikter [løsrivelseskrige som følge af anerkendelsen af Kosovos løsrivelse, Monokultur] kan eksistere.

JØ: Det vil blive en boomerang, det her er slet, slet ikke færdigt (…) Når kosovoalbanerne kan få en selvstændig stat i Kosovo - og det bliver deres stat, for resten af dem der ikke er ikke er kosovoalbanere, de vil ikke have et rart liv og de vil formentlig også forsvinde derfra - hvis de kan få en selvstændig stat, så findes der intet argument for at serberne ikke kunne få en i Kroatien, ud over at de er fordrevet derfra og ikke kommer tilbage der til, men der er ingen frund til at serberne i f.eks. Bosnien …(…) Ved den samme ekseptionalisme som FN anvender nu i Kosovo så er der gode grunde til at Bosnien vil styrte sammen.

Så meget for min manipulerede debat. Det mest pinlige ved Lykketofts optræden over for den unge Morten Messershcmidt er hans tab af besindelse og at han konsekvent antager at alle andre har skumle planer med deres meninger (hvilket jo kun er en banalitet i politik).

ML: Morten Messerschmidt trækker parallel til fremtiden for Danmark ved at indvandrede muslimer formerer sig og kræver land.(…) 

ML: Uden at modsige vil jeg ikke affinde mig med, at vi skal lade det her program blive til endnu et af Dansk Folkepartis propagandeudsendelser imod muslimer

(…)

ML: Det er stadig usandt at lave den der parallel til Nørrebro - jeg har set hvad du har skrevet - med indvandrerne der sætter sig på et område.

(…)

ML: Du sidder her og prøver at bilde danske lyttere noget ind der ikke er sandt om noget indvandring for at trække en parallel til en situation som du gerne vil leve politisk af at hade.

(…)

ML: Morten Messerschmidt er en historieforfalsker af værste skuffe. Dansk Folkeparti bruger enhver lejlighed og enhver situation der ikke ligner hinanden til at understøtte deres muslimerforskrækkelse hjemme i Danmark. Og det bruger [de] så også Kosovo til. Det er ikke rigtigt at det er en albansk indvandring der er sket i de senere år. Allerede i den tyrkiske tid på Balkan var flertallet af befolkningen i den her provins muslimer med albansk baggrund. De har været i det jugoslaviske fællesskab eller hvad man nu skal kalde det under Tito, var de meget tæt ved at have samme status som de andre republikker Kroation, Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og den folkeretlige ret til selvstændighed som de andre har taget kan jeg ikke se skulle være mindre retfærdiggjort for Kosovoalbanerne, snarere tværtimod for de har været udsat for ting der har været voldsommere end både makedonere og slovenere.

(…)

ML: Man kan jo altid have en eller anden vrede imod at folk får mange børn, ligesom de gjorde i Danmark i starten af det 20. århundrede. Det gør så kosovoalbanerne og derfor er de blevet et endnu mere massivt befolkningsflertal i det der område. Og der er jo altså også faktisk serbere som ser så nøgternt på det her så de siger at det vil være et langt større problem for Serbien at have et stadigt større muslimsk mindretal inden for sine grænser.

Hov, der var den igen, denne ulidelige klarhed når Lykketoft ikke forblændes af den hjemlige debat. Det er jo i sig selv en glimrende pointe, at der ligger en uoverstigelig modsætning til grund for denne konflikt og at det - nøgternt betragtet - er et stort problem at have et stadigt større muslimsk mindretal indenfor sine grænser. Med tanke på den forskellige opfattelse af virkeligheden mellem Lykketoft på den ene side og Messerschmidt/Øberg/virkeligheden på den anden side virker det effektfuldt at slutte debatten af med denne friske udveksling, der samtidig var den eneste gang Messerschmidt gav igen på Lykketofts “tone” i debatten.

Lykketoft: Denne her verden ville simpelthen være forpestet af had og religionskrige hvis folk som du skulle bestemme dagsordenen.

Messerschmidt: Og verden ville være forpestet af uvidenhed, hvis du skulle bestemme dagsordenen.

Som et PS Fra Ekstra Bladet

Aserbajdsjan er i gang med at købe våben og militært udstyr som forberedelse til at erobre den armenske enklave Nagorno-Karabakh, hvis det bliver nødvendigt, siger landets præsident, Ilham Aliyev.

Han begrunder indkøbene med Kosovos selvstændighed, som han siger har givet armenerne i enklaven, der ligger i Aserbajdsjan, blod på tanden.

Mogens Lykketoft, mine damer og herrer.

5 Kommentarer »

 1. Drokles:
  Fremragende analyse, kudo til dig, men det er jo gængs fra fra dig :-)

  Comment by Per N — March 11, 2008 @ 3:53 pm
 2. Jan Øberg er og bliver et selvsmagende fæhoved, men for en gangs skyld har han faktisk en pointe.

  Sjov idé i øvrigt at sammenklippe to debattører på den måde. Vel tænkt Drokles

  Comment by Mikael — March 12, 2008 @ 3:39 pm
 3. Tak. Jeg er heller ingen fan af Øberg. Især finder jeg hele hans studiefelt ganske problematisk fordi fred for fredens egen skyld bliver dogmatisk sandhed. Men freden er altid på betingelser og det er op til os om vil vil acceptere disse betingelser eller bryde freden og kæmpe. Hvis nman var lidt fræk kunne man placere freds- og konfliktforskere i perioden under 2. Verdenskrig. Hvad ville deres anbefaling være? Et bud er jo at man skulle forhandle en fred der ultimativt knæsatte Nazi-Tyskland som en integreret del af Europa.

  Comment by Drokles — March 12, 2008 @ 10:32 pm
 4. [...] Han troede ikke på en krig med regulære tropper, men det er desværre hvad vi ser. Og alt sammen måske på grund af separatisters håb om en FN-anerkendelse som Kosovo fik. Mogens Lykketoft sagde i den forbindelse i P1 Debat med Morten Messerschmidt “Jeg tror at risikoen er stort set uændret for at den slags konflikter” (I et sjældent inspireret øjeblik sammenholdt jeg Lykketoft med Jan Øberg her på Monokultur) Og jeg spurgte dengang, som nu; hvem tager ansvaret? [...]

  Pingback by Monokultur » Krig om SydOsetien — August 8, 2008 @ 10:56 pm
 5. [...] Kaukasus ser ud til at eksplodere og det ned gennem de skillelinier, som nogen samvittighedsfulde forskere forudså. Sammenhold det med Mogens Lykketofts forudsigelse i samme anledning Jeg tror at risikoen er stort set uændret for at den slags konflikter [løsrivelseskrige som følge af anerkendelsen af Kosovos løsrivelse, Monokultur] kan eksistere. [...]

  Pingback by Monokultur » Kosovo river Kaukasus over? — August 9, 2008 @ 10:00 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress