Basal lærdom om demokrati og vold

Forbrydelse og straf, Politik, Ungdomshuset, venstrefløjen — Drokles on February 21, 2008 at 1:37 am

Fra Berlingske Tidende

Årsagen til, at vold har fået foden inden for i det demokratiske system, skyldes to reaktioner fra samfundets side.

For det første er vold udøvet af bestemte grupper i dag indrammet i en diskurs af forståelse. På den ene side beklages anvendelsen af vold, men på den anden side har man accepteret voldsudøvernes påstand om »frustration« og den tilhørende påstand om, at vold er den eneste kommunikationsform, som voldsudøveren har adgang til for at komme politisk til orde.

For det andet har volden i flere tilfælde rent faktisk fungeret som et effektivt redskab til at få politisk indflydelse. Helt konkret forhandles der i øjeblikket om placeringen af et nyt ungdomshus, som vil komme til sat huse de samme personer som med vold udtrykte deres utilfredshed med en legitim politisk og demokratisk beslutning.

(…)

Problemet er selvfølgelig, at kæden er hoppet af allerede i det øjeblik, et demokratisk samfund er villig til at betragte et politisk budskab som løsrevet fra den måde som budskabet fremlægges på. I et demokrati skal man konsekvent nægte at lytte og vise forståelse for en hvilken som helst politisk agenda, uanset merit, som bliver fremlagt i kølvandet på vold. Dette bør i et demokrati være et ufravigeligt princip, og alt andet udtrykker en grundlæggende mistillid til demokratiet som styreform. Derfor kan vi som demokratiske borgere kun være dybt frustrerede over for den manglende insisteren på demokratiets spilleregler, som vi oplever fra en del af vore politikere.

Læs den hele, den burde være obligatorisk på journalisthøjskolen, der om nogen kolporterer, manifasterer og forstærker klientideologien.

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress