Steffen Jensen benytter cancer-analogien

Pressen — Drokles on February 13, 2008 at 9:37 am

Steffen Jensens blog på TV2

Udover at det i sig selv er uudholdeligt og uacceptabelt for ethvert anstændigt samfund og i særdeleshed for de personer, det går ud over, så er det også en diskvalificering af den militante og fanatiske fortolkning af Islam, som terroristerne og desværre mange andre bekender sig til. Og det er en ”kræftesvulst” internt i Islam, som truer med at forkrøble hele ”organismen”, hvis tilstrækkeligt mange, modige og retskafne muslimer ikke SELV medvirker til at få bortopereret svulsten.

Det vil sige at hvis denne situation eskalerer vil det betyde at organismen islam har fået cancer og altså er at sammenligne med en cancer - ifølge Steffen Jensen. Louise Frevert var for tidligt ude med diagnosen.
Ellers kan man læse følgende idioti

For selvom muslimske terrorister nok er kriminelle, når de HAR begået deres udåd, så er mange af dem det IKKE, indtil terrorhandlingen ER begået. Hvis de undervejs i planlægningen HAR overtrådt loven, så er der ofte tale om småting, sammenlignet med det, de egentlig er ude efter.

Planlægning af terror eller anden kriminalitet er i sig selv ulovligt så der er ikke noget dilemma, hvilket overflødiggør en hel A-4 sides skriblerier. Men det er kun en lille indvending der er taget med i min vrede over de følgende betragtninger

Men det kræver OGSÅ af det ikke-muslimske Danmark, at det gør en indsats for at få vore muslimske medborgere til at føle sig som en velkommen del af vort samfund. Både for at de skal kunne føle, at de hører til på de danske samfundets side og ikke på de vrede, unge fanatikeres. Men også fordi det ikke er Islam som religion, der er under anklage, men fanatiske kredse indenfor Islam, der er det.

Hvilke følelser retfærdiggør terror? Hvis ens følelsesapparat skynder en til terror så let er der noget fundamentalt galt, så galt at det alene forklarer danskernes eventuelle reserverethed (der i øvrigt er en gigantisk løgn!) overfor disse mennesker. Og jo, det er islam for alle disse fanatikere er muslimer og tager deres udgangspunkt i en korrekt læsning af islam.

Fanatiske kredse er desværre i vælten, men hvorfor?

Selvom jeg selv, hvor end jeg rejste mest mødte muslimer, som var mindst ligeså chokerede over deres trosfællers vold og hjernedøde fanatisme, som de var vrede over de danske Muhammed-tegninger (og den kendsgerning må man aldrig glemme), så blev jeg alligevel rystet over de automatiske bloddryppende krav om hævn, som syntes at være det konstante omkvæd ved de mange vrede protestdemonstrationer imod Danmark.

Åbenbart fordi det fanatiske synes at være normen!

Det er ligeså meget de moderate, moderne, tænkende og tolerante muslimers ansvar, at deres religion, tradition og civilisation ikke bliver opfattet som voldelig og fanatisk, som det er vest-europæeres ansvar at være så veloplyste om Islam, at de ikke falder for fristelsen til denne fejlopfattelse.

Men den kendsgerning at mange moderate og reformvenlige muslimer, som HAR rejst sig og krævet, at muslimerne selv tager kampen op imod fanatismen, derefter selv bliver tvunget til at gemme sig og leve i skjul af frygt for hævn, viser, at de værste stereotyper om Islam desværre er ved at blive en selvopfyldende profeti, selvom den er forkert.

Hvilken fejlslutning! Der er ingen argumenter for en tolerant islam i det islamiske univers. Profeten ville uden tøven have slagtet alt og alle der kom islam på tværs og sat al sin energi ind på at underlægge sig hele verden, især den frie der står som en hån imod hans dæmongud. Det ved enhver der har læst det mindste på lektien og det har muslimerne jo netop. Derfor har Jensens moderate og reformvenlige muslimer ingen gennemslagskraft, deres naivitet giver ingen mening. Derfor er det ikke en selvopfyldende profeti, men en konsekvens af den profeti der blev modtaget af Muhammed og som ord for ord kan læses i Koranen.

Jensens fallit er totalt. Han har valgt en masse flinke mennesker i den arabiske verden som sine venner og troet, at når de bedyrede at således kunne man også være muslim at så var islam også således. Den slags nonsens kaldte på lidt kritik fra et par læsere og Jensen svarer dem pligtskyldigt og dermed uddyber han sine idiotiske betragtninger, som når han giver følgende argument imod Muhammedtegningerne

Profeten Muhammed er en historisk person, som de fleste muslimer, selv dem der kæmper for demokrati, frihed og anstændige samfund, sætter højt, og som jeg ikke kunne se noget formål med at håne.

Islam som det PRAKTISERES og FORTOLKES mange steder, og den måde muslimer OPTRÆDER på, og deres samfund FUNGERER på, DET kan hånes, kritiseres og gøres grin med.

(…)

Og så tror jeg ikke på, at Islam i sig selv er årsagen til problemerne. Jeg tror, at det er FORTOLKNINGER af Islam, som er det.

Man må altså godt håne en religion og dens tilbedere, men man må ikke håne stifteren! Gælder dette hensyn også Hitler? Igen har vi med venstrefløjens menneskeforagt at gøre. Hver gang der er en god ide der ikke fungerer i praksis, så er det menneskets ufuldkommenheds skyld. At den islamiske verden er grusom skyldes muslimerne (hån dem bare, de perkersvin, det siger Jensen er i orden) og ikke islam. Det er måske dem der bærer sygdommen Jensen?

2 Kommentarer »

  1. Jeg tror, at det er FORTOLKNINGER af Islam, som forskellige.

    Ja, sikkert. Men hvis det man fortolker er en dødskult, så er det lissom underordnet, ik´?

    Comment by Steen — February 13, 2008 @ 10:33 am
  2. Så længe man fastholder en bogstavtro udlægning af Koranen, og hadith mv. og fastholder denne tro til ‘evig’ tid, da vil det altid være islam der er problemet. Man overlader desuden fortolkningerne til fundamentalistiske religiøse imamer og logrer ved deres mindste påfund udsprunget af magtbegær og selvbevidst bedreviden. Derfor kommer Islam som et hele under anklage. Når ledende religiøse ledere effektivt og konsekvent siger fra overfor fundamentalistisk galskab kan øjnes et håb. Men så er det heller ikke Islam længere, så det sker næppe. Den magtbastion disse mennesker p.t. besidder slipper de ikke uden kamp.

    Comment by J. Olsen — February 13, 2008 @ 9:09 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress