Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 520

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-settings.php on line 18

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1199

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1244

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1391

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/classes.php on line 1442

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class wpdb in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 306

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Object_Cache in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/cache.php on line 431

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1266

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Dependencies in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/class.wp-dependencies.php on line 31

Strict Standards: Redefining already defined constructor for class WP_Http in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-includes/http.php on line 61

Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /var/www/monokultur.dk/public_html/wp-content/plugins/bannage.php on line 15
Monokultur » Bent Jensen sparker døren ind!


Bent Jensen sparker døren ind!

En Holocaust overlever sagde engang at han havde lært en ting: At når nogen siger de vil slå een ihjel, så skal man tro dem. Der er ligeledes ikke noget nyt i venstrefløjens dans med landsforrædderiet, vi har vist det hele tiden, de har udbasuneret deres foragt for Danmark, Danmarks evne til at forsvare sig, det fri menneske, historien, mens de har hyldet totalitarismen, ægget det ondsindede fremmede, plæderet for undergangen, løjet og fordrejet. Og vi er nogle der har troet deres ord hele vejen. Men for de der kræver syn for sagn foreligger nu Bent Jensens Ulve, Får og Vogtere, et resultat af hans og hans forskeres arbejde for Center for Koldkrigsforskning. Lars Hedegaard skriver i Dispatch International

Politiske partier, enkeltpersoner og medier, der mener at have noget i klemme og er bange for, hvad Bent Jensen dog kunne finde på, har fået deres værste frygt bekræftet. Ikke fordi hans afhandling bærer præg af ildsprudende skældsord, udokumenterede personangreb eller frit opfundne konspirationsteorier. Men fordi hans værk er præcis det modsatte: En kildebaseret og nøgtern historiebog, der påviser, hvem der var ulve (gik fjendens ærinde) og hvem der var får (led af en utilgivelig naivitet) i de årtier efter 2. Verdenskrig, da Danmarks frihed stod på spil.

Vogterne var først og fremmest de utrættelige i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og i Politiets Efterretningstjeneste (PET), der år efter år prøvede at råbe skiftende regeringer op med advarsler om, at truslen fra Sovjetunionen skulle tages alvorligt, fordi herrerne i Kreml både havde den militære styrke og den fornødne hensigt til, når chancen bød sig, at rende landet over ende.

Bent Jensen holder sig tæt til kilderne. Ikke bare de danske og vestlige, som han har fået adgang til, men også de sovjetiske, som han i modsætning til de fleste, der har angrebet ham, kan læse. Hvor kildegrundlaget er for tyndt til at tillade nogen konklusion, skriver han det. Hvor der er usikkerhed, lader han usikkerheden komme frem – sådan som en nøjeregnende historiker bør gøre. Det betyder, at enhver, der vil bruge nogle år på at læse det materiale, som Bent Jensen og hans medarbejdere har gennemtygget, kan gøre det og drage deres egne slutninger, for der er overalt omhyggeligt redegjort for, hvad værket bygger på.

Adskillige steder finder man i stedet for en kildeangivelse et hammer og segl, som betyder, at der findes en kilde, som Center for Koldkrigsforskning har fået forbud mod at bruge, fordi PET eller Statsministeriet (de står for det store flertal af afslag), hævder, at det ville antaste statens sikkerhed eller stride mod hensynet til fremmede magter.

Det forekommer ufrivilligt komisk. For det første er der tale om kilder, som Bent Jensen og hans medarbejdere har læst – ellers ville de jo ikke vide, at de fandtes. For det andet er den eneste ”fremmede magt”, der kan komme på tale, USSR, som ikke har eksisteret de seneste 23 år, og som derfor heller ikke kan true statens sikkerhed. Så det må være noget andet, bureaukraterne er bange for. Ser man efter, hvor de mange hamre og segl forekommer, springer en anden forklaring i øjnene: Folkene i de fine kontorer har ud fra en politisk vurdering villet beskytte særligt begunstigede politikere, embedsmænd, journalister og andre mod afsløring.

Claes Kastholm er i Berlingske Tidende begejstret for “den meget grundige gennemgang af Socialdemokratiets sikkerhedspolitiske deroute” og den “detaljerede dokumentation af journalistikken i dagbladet Information i 1970erne og 1980erne, hvor den gamle modstandsavis og NATO-tilhænger lod sig misbruge til at manipulere med fakta og bringe artikel efter artikel med sovjetisk desinformation, er chokerende læsning.

Hvis vi efter Den Kolde Krig havde fået et retsopgør som efter den tyske besættelse, ville ikke så få af de mest dominerende meningsdannere være kommet godt op at stege. Ét er, at man rent politisk går ind for et andet samfundssystem end det pluralistiske demokrati. Det er ens grundlovssikrede ret.

Noget andet er, hvis man modarbejder det sikkerheds- og alliancesystem, som et demokratisk flertal har vedtaget, ved undergravende virksomhed eller hjælp til den modpart, som sikkerheds- og alliancesystemet skal beskytte os imod. Så udøver man landsskadelig virksomhed. Så klar er sagen, og så klar har den været hele tiden lige fra 1946, da Den Kolde Krig tog sin begyndelse, og frem til 1991, da den sluttede med Sovjetsystemets sammenbrud og de østeuropæiske befolkningers befrielse af sig selv.

(…)

Først med Bent Jensen og hans forskergruppes arbejde har vi fået den omfattende, tilbundsgående beskrivelse, analyse og vurdering af Danmark under Den Kolde Krig. »Ulve, får og vogtere« er historievidenskab på et helt andet plan end DIIS-udredningen. Kildematerialet er langt, langt mere omfattende. Russiske kilder, som DIIS tilsyneladende slet ikke kender, indgår i undersøgelsen. Det samme gælder arkiver fra mange lande. Overalt dokumenteres der på solideste vis. Præmisser for vurderinger lægges hele tiden frem. Der tages forbehold, når kildematerialet ikke kan bære længere. Videnskabeligt set er det et dybt tilfredsstillende værk. Som al ordentlig videnskab søger det sandheden uden hensyn til interesser. Der føres direkte tale. Når det er muligt, bliver man konkret. Man skjuler intet. Dette er værket om Den Kolde Krig.

Politikens chefredaktør Bo Lidegaard slår anførselstegn om Jensens ‘nye’ russiske kilder og finder at bogen bærer præg af Jensens “idiosynkrasier“. Med en postuleret indsigt skriver Lidegaard at “med få undtagelser havde de danske revolutionære det mest i munden, og langt de fleste ville hellere fyre den fede end marchere i takt“. Lidegaard er ikke som Kastholm, begejstret over ‘klare sager’ og lancerer en historiefaglig kritik af Jensen og et forsvar for DIIS-udredningen

Problemet opstår, når meningsmennesket Jensen ifører sig historikerens ham og bruger stort og småt fra kildernes uendelighed til at føre sandhedsbevis for, at de, der mente noget andet end ham selv, ikke bare tog fejl, men var moralsk anløbne, dybest set landsforrædere og medskyldige i kommunismens forbrydelser.

Det er ikke kun voldtægt af kilder og historisk metode – det er også et forsøg på videnskabeliggørelse af politiske standpunkter, som minder mere om netop de totalitære regimer, Bent Jensen vender sig mod, end om en åben debat, hvor begge parter anerkender modpartens legitime ret til uenigheden.

På den måde bliver Bent Jensen sin egen værste fjende, når han polemiserer mod alt og alle – og ofte på et løsagtigt grundlag. Når Jensen for eksempel angriber DIIS for at mene, at Moskva ikke ville have interveneret i Polen, selv om folkebevægelsen Solidaritet havde overtaget magten i landet allerede i 1981 (bd. 1, s. 52), er der tale om en forvanskning af, hvad DIIS-rapporten faktisk siger om disse forhold.

Slår man efter, viser det sig, at DIIS påpeger, at Sovjetunionen forsøgte at få den daværende polske regering til selv at kvæle oprøret og ingen appetit havde på at iværksætte en invasion i Polen. Det er vel dokumenteret, og DIIS slår udtrykkeligt fast, at man heller ikke internt i Moskva havde gjort op med sig selv, hvad man ville gøre, hvis det ikke lykkedes (bd. 3, s. 26). Altså præcis det modsatte af, hvad Bent Jensen videregiver.

Lidegaard mener at selv om “der er bid i Bent Jensens anklager mod en venstrefløj, der kom alt for langt ud“, så svækkes Jensens faglige troværdighed af hans polemiske pointer.

Information er langt fra begejstrede over Jensens eksistens og minder som det første om at Ulve, Får og Vogtere “…er resultatet af en folketingsbevilling” (som også undersøgelsen af erhvervslivet under den tyske besættelse, som Folketinget på initiativ af Enhedslisten satte i værk under Nyrup-regeringen i 1990´erne) og ansporer en indignation over at Jensens medarbejdere kun “nævnes i forordet for at have »ydet store og væsentlige bidrag«” i forordet, hvor ud af “15 afsnit begynder de otte med ’Jeg’“. Men det er selvfølgelig ikke det eneste der er fælt ved Jensen

Bakker man som Bent Jensen op om den vestlige oprustning som forsvar for frihedsværdier og som legitim strategi for at knække de socialistiske regimer, må man i logisk forlængelse heraf betragte og behandle fortalerne for nedrustning som politiske modstandere, der, alene ved at opfordre til forhandlinger, gik fjendens ærinde: »Fredsbevægelserne gjorde […] hvad de kunne for at hjælpe høgene i Kreml« (s. 66). Herfra er der jo ikke langt til landsskadelig virksomhed, og konklusionen ligger lige for: Da gennembruddet i nedrustningsforhandlingerne endelig kom i 1987, »trak Moskva tæppet væk under fødderne på fredsbevægelsen« (s. 686). Udsagnet giver kun mening, hvis man betragter fredsbevægelsen som et kommunistisk levn fra tiden før Gorbatjov. Kunne det tænkes, at fredsbevægelsen havde opnået, hvad den ville? Eller i det mindste så dét ske, som den havde arbejdet for?

Forfatteren nægter simpelthen at tage det fænomen alvorligt, som var den drivende kraft bag 1980’ernes uafhængige fredsbevægelse, som vægrede sig ved at sværge troskab til nogen af de to parter i konflikten. Heri ligger fremstillingens store svaghed. Bortset fra det lille – men velorganiserede – DKP betragtede venstrefløjen og fredsbevægelsen nemlig hverken USSR eller USA som hovedmodstander. For dem var det våbenkapløbet i sig selv, der udgjorde den dødelige trussel.

Pudsige selvmodsigelser

Den sovjetkritiske venstrefløj kæmpede en brav kamp mod DKP’s overtagelsesforsøg i faglige og græsrodsorganisationer, og at dømme ud fra de til tider meget heftige opgør på venstrefløjen i 1970’erne og 1980’erne kan man undertiden få det indtryk, at DKP og ikke den borgerlige lejr var SF’s og VS’ hovedfjende. Antikommunismen var velbegrundet, og den var ikke forbeholdt højrefløjen.

Men hos Bent Jensen finder vi ingen seriøs diskussion af alternative tolkningsmuligheder, og hans bog gør intet reelt forsøg på at forstå Den Kolde Krig som en geopolitisk konflikt mellem to konkurrerende politisk-økonomiske systemer, der hver især opererede med militære strategier over for modparten, defensive såvel som offensive, og som hver især på forskellig vis søgte at påvirke meningsdannelsen i Vesteuropa.

Det er nu snarere Information, der stadig ikke forstår kvalitetsforskellen i Den Kolde Krigs konkurrerende politisk-økonomiske systemer og derfor heller ikke essensen af den geopolitiske konflikt. Men Information har faktisk lært noget af sit gode navn

Diskussionen fortsætter, og i den forbindelse kunne man virkelig ønske sig, at myndighederne lettede vilkårene for denne vigtige kamp om fortolkningen af vores nære fortid: Adgangen til det relevante materiale kunne utvivlsomt udvides betragteligt, også uden at det skadede »Rigets forhold til fremmede magter«, som standardbegrundelsen hedder, når der gives afslag på arkivadgang.

Og det er her Information, Politiken, Mogens Lykketoft, Jørgen Dragsdahl, Lasse Budtz, Ritt Bjerregaard, Kjeld Olesen, Anker Jørgensen, Svend Auken og resten af spielverderberne vil tabe. “Modsat sine utallige fjender har Bent Jensen konsekvent valgt at slås for sandheden og bekæmpe løgnen“, skriver Svend Ove Gade i Jyllands-Posten. Og Jensen er ikke den sidste forsker der dykker i arkiverne, flere vil følge, hans udlægning vil udbygges, flere spørgsmål vil rejses og Lidegaards skønmaleri vil skalle af. Som  Lars Hedegaard pointerer

Ulve, får og vogtere er en triumf for historieforskningen. Uden at sige det, hævder den historieforskningens suverænitet over for indtrængere, der forlanger, at den skal tage politiske hensyn, vise underdanighed over for den herskende ”moral” og det som alle rettænkende er enige om.

Ethvert historisk værk, der er blevet stående, udmærker sig ved at have holdt fast ved historieforskningens unikke domæne – efter bedste evne at skildre hvad der et sket uden hensyntagen til de tæer, der bliver trådt på. Alt andet er skønskriveri og propaganda.

Og hvis man, som denne anmelder, er en ganske almindelig borger, skal man ikke lade sig afskrække de mange kilo, som de to bøger vejer, og som kan forårsage en diskusprolaps, hvis man ikke er i træning. Enhver kan læse dem, for sproget er ligetil. Man kunne godt have undværet et par udtjente udtryk (”en grimasse der kan passe”, ”et vink med en vognstang”), men stort set er sproget udsagnskraftigt, frisk og vejrbestandigt.

Der må også gå en ros til den ukendte billedredaktør. Sjældent har man set magen til indlevelse i teksten og sjældent har man set billeder, der i den grad sætter den i perspektiv.

Bent Jensens værk vil blive underkendt og lagt for had af den herskende klasse – alle dem der har noget i klemme.

Men det vil blive stående som en klassiker i dansk historieskrivning.

Lasse Jensen spurgte for nogle måneder siden pikeret over at skulle stå til regnskab i Informationnæste år fejrer vi 25-året for Murens fald. Er det ikke snart på tide, at vi kommer videre?“. Nej, et opgør med landsskadelig virksomhed skal gennemstås i sin helhed. Det er en evindelig proces i kampen for at bevare friheden. Bent Jensen har sparket døren ind for kommende historikere og journalister, der vil afdække hvorledes mennesker i betroede hverv og på centrale poster svigter danskerne og undergraver deres frihed. Og systemets forsøg på cover-up ved destruktion af dokumenter lægger kun tyngde til Jensens værk.

Ulve, Får og Vogtere kan meget vel blive startskuddet til en normalisering af at afdække landsforrædderiets anatomi. Landsforræddere som Corfitz Ulfeldt, stikkerne og hippoerne og, hvis man er så tilskyndet, samarbejdspolitikerne hører fortidens lukkede kapitler til, forevigt lagt ned i afsluttede kapitler, under vilkår der ikke mere er gældende. Men med Den Kold Krigs forrædere er det også nutid. De mennesker, som så frit prægede åndslivet, politikken, jorunalistikken, hele den offentlig fortælling lever for manges vedkommende endnu, nogle stadigt aktive. Men mere vigtigt så lever deres ideologiske arvtagere i bedste velgående og er lige så aktive, skønt de ikke har et Sovjetunionen at sælge ud til. Til gengæld har de islam.

For ja, der er et klart person og ideologi sammenfald mellem de der undergravede Danmark under den kolde krig, solgte oplysninger, relativerede, løj og fordrejede til fordel for en fjendtlig magt til de, som sælger Danmark til multikulturalismens voldelige brudzoner. De der taler lyver om og relativerer islam, der hele tiden vil give efter for dets krav. De er på en gang de samme som og arvtagerne efter Den Kolde Krigs forrædere. Som de var det under besættelsen. Med Landsforræderi kommer vi altså aldrig videre, det er ikke et afsluttet kapitel.

54 Kommentarer »

 1. Jeg rejser en del for tiden i Udkants-sovjet, dvs. Kasakhstan, Turkmenistan mv. Hver og en af de lokale russere, hviderussere, ukrainere, som stadig er i disse lande, er ‘rester’ fra det årelange røde Holocaust mod egen befolkning, som Lenin startede og som toppede med Stalin.

  Disse millioner (og atter millioner flere) bærer hver deres historie om forfædre, der kom i vejen for det kommunistiske diktatur og blev udryddet og familie-rester spredt tilfældigt rundt - og de heldige overlevende endte i udkantområder af sovjetstaten.

  Man kan på dagens danske venstrefløj stadig høre ekkoet af denne kommunistiske ondskab, som i omfang og grusomhed langt oversteg Hitlers 12 år ved magten. De har intet lært, men står klar med deres ureformerte foragt, had og trang til voldelighed. De forekommer klar til at gentage fortidens totalitære ondskab, dersom de fik magt/anledning til det. Besynderlig tankesæt, besynderlig ignorance over for millioner af deres ideologis ofre.

  Nej, forrædderi mod land og folk er ikke et afsluttet kapitel. Tværtimod. Der var jo ingen arbejdsløse!

  Comment by traveler — February 27, 2014 @ 11:57 am
 2. PtCzlP cqiubbxpcljc, [url=http://rmswzmohugmj.com/]rmswzmohugmj[/url], [link=http://fugtepxktdvf.com/]fugtepxktdvf[/link], http://xzomqewvwzui.com/

  Comment by dudrjqjkto — May 5, 2014 @ 7:18 pm
 3. I intended to put you this very little observation to finally thank you very much yet again for your striking secrets you’ve documented on this website. It’s so particularly generous with people like you in giving without restraint all most people would’ve made available as an e-book to end up making some money on their own, even more so considering the fact that you could possibly have tried it if you decided. These thoughts likewise worked as a easy way to fully grasp most people have similar keenness much like mine to understand way more pertaining to this problem. I’m sure there are some more fun instances up front for individuals that look into your blog post.

  Comment by jordan 1 mid — April 10, 2023 @ 2:27 pm
 4. After examine a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and shall be checking back soon. Pls try my website as nicely and let me know what you think.

  Comment by golden goose sliders — April 11, 2023 @ 1:12 am
 5. I needed to put you a little bit of observation to give thanks over again over the great advice you have documented on this site. It was extremely open-handed of people like you to deliver unhampered exactly what some people would’ve offered for sale for an electronic book to earn some profit on their own, most notably considering that you could have tried it in the event you decided. The good tips in addition acted to become a good way to comprehend some people have the same zeal really like mine to know the truth more related to this issue. I am sure there are lots of more pleasant situations up front for folks who read through your blog post.

  Comment by golden goose — April 11, 2023 @ 10:06 am
 6. I happen to be writing to let you understand what a helpful encounter our princess enjoyed visiting your site. She came to find a lot of pieces, most notably what it is like to possess an amazing coaching spirit to let folks just thoroughly grasp some problematic matters. You undoubtedly surpassed her desires. Many thanks for delivering those invaluable, trustworthy, explanatory and also fun guidance on that topic to Gloria.

  Comment by hermes — April 12, 2023 @ 5:23 am
 7. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in actual fact bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If doable, as you develop into experience, would you thoughts updating your blog with more details? It’s extremely useful for me. Massive thumb up for this blog post!

  Comment by golden goose superstar sneakers — April 13, 2023 @ 1:09 pm
 8. Thank you a lot for giving everyone a very wonderful chance to read from this blog. It is always so useful and full of amusement for me and my office fellow workers to search your site at a minimum thrice in a week to read the new stuff you have. Of course, I’m also actually happy with all the cool tips you serve. Some 2 tips in this post are clearly the very best I’ve ever had.

  Comment by off white clothing — April 13, 2023 @ 9:35 pm
 9. I simply needed to appreciate you once more. I am not sure the things that I might have followed without the actual information provided by you relating to that subject matter. It was actually an absolute depressing circumstance for me personally, nevertheless considering the very well-written avenue you processed the issue took me to cry over contentment. I’m just happier for your information and then sincerely hope you recognize what a great job you were providing instructing others through the use of your website. Most probably you have never got to know any of us.

  Comment by off white — April 14, 2023 @ 5:23 pm
 10. Your place is valueble for me. Thanks!?

  Comment by golden goose sliders — April 16, 2023 @ 8:12 am
 11. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily superb opportunity to read from this web site. It’s usually so superb and also packed with amusement for me personally and my office peers to search your site at the very least three times weekly to read the fresh things you will have. Not to mention, we’re usually impressed concerning the stunning strategies served by you. Some 2 points in this posting are unequivocally the finest we have all had.

  Comment by off white outlet — April 16, 2023 @ 8:58 am
 12. Thanks so much for giving everyone an extraordinarily marvellous chance to check tips from this website. It is usually very excellent plus full of a lot of fun for me personally and my office mates to visit your blog minimum 3 times a week to read through the latest guidance you will have. And indeed, I am also at all times satisfied with your remarkable tricks served by you. Certain 1 facts in this article are in reality the finest we have all ever had.

  Comment by golden goose outlet — April 18, 2023 @ 1:21 am
 13. Needed to put you one little note to help thank you very much once again for your pleasant basics you have shown above. It has been simply extremely generous with you to deliver unhampered what exactly many people could have offered as an e book to end up making some dough for their own end, especially given that you might well have done it in case you wanted. The tips in addition acted like the fantastic way to fully grasp other people have the same interest just as mine to see more on the topic of this issue. Certainly there are several more pleasant periods ahead for individuals who scan your website.

  Comment by birkin bag — April 18, 2023 @ 8:50 pm
 14. You made some respectable points there. I appeared on the web for the issue and located most people will go along with together with your website.

  Comment by golden goose kids — April 19, 2023 @ 4:52 am
 15. I happen to be commenting to let you understand what a beneficial experience my wife’s princess gained reading through yuor web blog. She mastered several details, which included what it is like to have a great helping spirit to let other individuals without hassle know various grueling things. You undoubtedly did more than her expectations. I appreciate you for supplying the necessary, safe, revealing and also cool thoughts on this topic to Julie.

  Comment by golden goose — April 19, 2023 @ 3:17 pm
 16. Thanks for your entire effort on this web page. Kim enjoys engaging in research and it is easy to see why. My partner and i notice all relating to the dynamic mode you offer helpful ideas via your blog and therefore welcome contribution from others on this article so our child is always being taught so much. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always carrying out a very good job.

  Comment by off white jordan — April 21, 2023 @ 8:46 pm
 17. Thank you a lot for giving everyone remarkably terrific possiblity to read critical reviews from this site. It is always very nice and also stuffed with a good time for me and my office co-workers to search your web site a minimum of three times every week to learn the new issues you will have. Of course, I’m just always motivated with the mind-blowing inspiring ideas you serve. Some 2 tips in this article are absolutely the simplest we’ve had.

  Comment by off white — April 22, 2023 @ 6:44 am
 18. Thanks for your entire efforts on this web site. My mom delights in going through investigations and it’s really obvious why. Almost all notice all regarding the lively medium you offer powerful solutions via this website and strongly encourage contribution from website visitors on that point plus my daughter is certainly studying a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one conducting a powerful job.

  Comment by curry 9 — April 29, 2023 @ 6:48 am
 19. My spouse and i ended up being very relieved that Chris could complete his survey using the ideas he came across from your web site. It is now and again perplexing to just continually be giving out key points that many some others have been trying to sell. And now we fully grasp we now have the writer to thank for this. These explanations you’ve made, the easy blog navigation, the relationships you will make it easier to promote - it’s got many extraordinary, and it’s assisting our son in addition to our family understand this subject is exciting, and that is highly important. Thank you for all!

  Comment by kd 14 — May 2, 2023 @ 8:41 pm
 20. I want to point out my affection for your kind-heartedness for men and women who really want guidance on this particular situation. Your very own dedication to passing the solution across appeared to be surprisingly useful and have really empowered girls much like me to achieve their goals. Your amazing warm and friendly information signifies a great deal a person like me and substantially more to my fellow workers. Regards; from everyone of us.

  Comment by alexander mcqueen — May 3, 2023 @ 9:59 am
 21. A lot of thanks for all of your work on this site. Gloria delights in managing research and it’s simple to grasp why. Most people notice all concerning the dynamic medium you provide invaluable tips and hints on this web site and therefore cause participation from the others on that situation so our simple princess has been understanding a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been performing a superb job.

  Comment by jordan travis scott — May 4, 2023 @ 12:01 am
 22. Needed to draft you one tiny remark in order to give thanks once again for the spectacular pointers you’ve provided on this site. This has been certainly incredibly generous of you to offer without restraint precisely what a few individuals might have marketed as an ebook to get some money on their own, most notably now that you could possibly have done it in the event you considered necessary. The secrets as well worked like the great way to be sure that most people have similar zeal just like my very own to find out whole lot more on the subject of this problem. I’m sure there are millions of more fun occasions ahead for individuals who read through your site.

  Comment by supreme shirt — May 4, 2023 @ 1:48 pm
 23. I wanted to draft you a little bit of word just to give thanks again for those precious suggestions you have featured in this case. It is quite unbelievably generous of you to offer openly what exactly many people might have advertised for an ebook to make some money for themselves, most importantly considering that you might well have done it if you ever desired. The suggestions likewise worked to be a great way to be sure that other individuals have the identical eagerness like my very own to know lots more related to this issue. I am sure there are lots of more pleasant moments ahead for those who read carefully your blog.

  Comment by goyard bag — May 5, 2023 @ 3:25 am
 24. I am only commenting to let you be aware of what a fabulous encounter my cousin’s child developed going through the blog. She figured out a wide variety of details, with the inclusion of what it is like to have a very effective giving character to have folks with ease learn specified advanced subject matter. You actually exceeded readers’ expectations. I appreciate you for delivering these practical, safe, edifying and in addition fun guidance on the topic to Lizeth.

  Comment by off white nike — May 5, 2023 @ 5:30 pm
 25. I happen to be commenting to let you be aware of of the perfect discovery my friend’s princess gained studying your site. She noticed a good number of things, most notably how it is like to possess a wonderful helping heart to get certain people really easily thoroughly grasp various problematic topics. You truly surpassed our own desires. I appreciate you for delivering these interesting, safe, edifying and in addition unique tips on the topic to Julie.

  Comment by bape clothing — May 6, 2023 @ 7:00 am
 26. I would like to point out my passion for your kind-heartedness supporting folks who should have help on this idea. Your very own dedication to passing the solution up and down appears to be rather good and have truly helped regular people like me to reach their dreams. Your entire informative report denotes a whole lot to me and a whole lot more to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.

  Comment by bape — May 7, 2023 @ 10:41 am
 27. I have to express my thanks to the writer just for rescuing me from this scenario. As a result of exploring throughout the online world and seeing techniques which were not powerful, I thought my life was well over. Living minus the strategies to the issues you have fixed by means of your post is a crucial case, and those that could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t noticed the website. Your actual knowledge and kindness in handling all the pieces was valuable. I am not sure what I would have done if I had not come across such a point like this. I can also at this moment relish my future. Thanks for your time very much for this impressive and result oriented guide. I will not be reluctant to propose your web blog to anyone who will need direction on this matter.

  Comment by kyrie 7 shoes — May 8, 2023 @ 12:41 am
 28. Thanks for all your valuable efforts on this site. My mum loves setting aside time for research and it’s really easy to see why. Almost all know all regarding the powerful form you give important suggestions by means of your blog and even invigorate response from other ones about this situation then my child is actually discovering so much. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a very good job.

  Comment by kd 15 — May 8, 2023 @ 2:05 pm
 29. My husband and i were now delighted Albert could do his basic research through the ideas he grabbed from your web site. It is now and again perplexing just to possibly be releasing tricks which others may have been selling. Therefore we realize we have got the website owner to thank for this. The illustrations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships your site aid to promote - it’s got all amazing, and it’s letting our son in addition to our family consider that that content is cool, and that’s extraordinarily essential. Many thanks for all!

  Comment by off-white — May 11, 2023 @ 9:26 am
 30. My husband and i ended up being quite delighted that John could deal with his studies from the ideas he discovered out of your site. It is now and again perplexing just to always be giving away facts that other people may have been making money from. And now we see we have the website owner to appreciate because of that. All of the explanations you made, the straightforward web site menu, the friendships you make it possible to foster - it’s got many sensational, and it’s aiding our son in addition to us do think that theme is satisfying, and that is quite vital. Thank you for the whole thing!

  Comment by jordan shoes — May 12, 2023 @ 2:26 pm
 31. I’m writing to make you know of the perfect encounter our princess went through using your web site. She figured out plenty of issues, including what it’s like to have a very effective coaching character to let other folks really easily master certain tricky issues. You actually did more than readers’ desires. Thanks for presenting such beneficial, trustworthy, explanatory and as well as fun tips about your topic to Ethel.

  Comment by off-white — May 13, 2023 @ 9:38 pm
 32. I and also my pals were studying the good things found on the blog and all of the sudden developed an awful suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those secrets. These guys came totally very interested to see all of them and have certainly been loving those things. Many thanks for really being considerably thoughtful and for utilizing this form of important things most people are really needing to be informed on. My sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

  Comment by yeezy — May 15, 2023 @ 2:43 am
 33. I needed to send you a little observation in order to give many thanks once again with your awesome concepts you’ve documented in this case. It is quite surprisingly open-handed of you to supply unhampered all that most of us would have advertised as an e-book to earn some bucks for themselves, particularly considering that you could possibly have done it in case you considered necessary. These creative ideas additionally worked like the great way to fully grasp someone else have a similar passion really like mine to find out significantly more regarding this issue. I am sure there are lots of more enjoyable periods ahead for folks who read through your website.

  Comment by supreme hoodie — May 16, 2023 @ 4:24 am
 34. I must voice my love for your generosity for men and women that really want guidance on the field. Your personal dedication to passing the message up and down turned out to be remarkably practical and have without exception encouraged some individuals like me to realize their pursuits. This warm and helpful tutorial implies a great deal a person like me and much more to my office workers. Best wishes; from each one of us.

  Comment by cheap jordans — May 17, 2023 @ 4:53 am
 35. I simply had to say thanks yet again. I am not sure what I might have worked on without the information shown by you about such situation. It absolutely was an absolute depressing setting in my circumstances, nevertheless understanding this specialised avenue you treated the issue forced me to cry with fulfillment. I’m just thankful for the support and then believe you find out what an amazing job you are undertaking training men and women all through your web blog. I know that you haven’t got to know all of us.

  Comment by golden goose store — May 17, 2023 @ 11:27 pm
 36. A lot of thanks for each of your labor on this web page. My daughter loves managing investigations and it’s really simple to grasp why. We all learn all relating to the compelling tactic you provide valuable things through the website and as well increase contribution from visitors about this topic then my daughter is truly discovering a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. Your performing a first class job.

  Comment by kd shoes — May 18, 2023 @ 4:19 am
 37. I want to express some thanks to the writer for bailing me out of such a challenge. As a result of browsing throughout the the net and finding notions which were not powerful, I assumed my life was over. Existing without the presence of strategies to the problems you have sorted out all through this short article is a critical case, as well as the ones which might have badly damaged my entire career if I had not discovered your web blog. That mastery and kindness in handling all the things was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a step like this. I can at this time look forward to my future. Thank you very much for this high quality and result oriented guide. I won’t be reluctant to refer your blog post to any person who will need direction on this matter.

  Comment by palm angels — May 19, 2023 @ 3:49 am
 38. I and my guys have been looking through the excellent points on your web blog and so quickly got an awful feeling I never thanked the blog owner for those secrets. The young boys ended up so passionate to see all of them and have in effect undoubtedly been making the most of these things. We appreciate you genuinely well kind and then for pick out this sort of ideal ideas most people are really wanting to discover. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

  Comment by bape outlet — May 20, 2023 @ 4:29 am
 39. Thank you a lot for giving everyone remarkably terrific possiblity to read from this site. It is always very useful and jam-packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your website minimum 3 times in a week to see the newest tips you have got. And definitely, I am certainly pleased with your astonishing secrets you serve. Certain two points in this article are essentially the most suitable we have all ever had.

  Comment by bape shoes — May 21, 2023 @ 5:48 am
 40. I precisely wanted to appreciate you all over again. I’m not certain the things that I would have taken care of without the actual techniques documented by you concerning this subject. It was before a real hard matter in my circumstances, but viewing the very professional approach you processed that took me to leap over contentment. I’m just thankful for your guidance and wish you are aware of a powerful job that you’re undertaking instructing some other people all through a web site. I am sure you have never got to know all of us.

  Comment by golden goose outlet — May 22, 2023 @ 6:50 am
 41. I am only writing to let you know of the nice encounter our child enjoyed checking your webblog. She picked up a good number of details, which include how it is like to possess a great helping spirit to make other folks smoothly know specific specialized issues. You really did more than her expected results. Thanks for imparting the warm and friendly, safe, revealing and also easy guidance on your topic to Sandra.

  Comment by yeezy — May 24, 2023 @ 9:04 am
 42. I want to point out my appreciation for your generosity in support of folks who need guidance on this area. Your special dedication to getting the message across has been extremely productive and have continuously helped professionals just like me to attain their pursuits. The helpful hints and tips can mean a lot to me and even more to my office colleagues. Regards; from everyone of us.

  Comment by kyrie 8 — May 25, 2023 @ 11:41 am
 43. I as well as my friends were actually studying the best items from your web site and then the sudden I got an awful suspicion I never thanked the blog owner for those tips. All the men were definitely consequently glad to learn all of them and have in effect clearly been enjoying those things. Many thanks for truly being really kind and also for going for varieties of remarkable issues millions of individuals are really desperate to know about. My sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.

  Comment by golden goose sale — May 28, 2023 @ 7:09 pm
 44. My wife and i have been absolutely delighted when Raymond could round up his investigations because of the ideas he acquired while using the weblog. It’s not at all simplistic to simply choose to be giving out tricks that many the rest could have been trying to sell. We grasp we have got the blog owner to be grateful to because of that. All of the illustrations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you aid to promote - it is everything powerful, and it is helping our son in addition to the family understand that subject matter is enjoyable, which is particularly pressing. Thank you for all the pieces!

  Comment by kd shoes — May 29, 2023 @ 9:20 pm
 45. Thank you for your own efforts on this web page. My mom takes pleasure in getting into internet research and it’s really easy to understand why. We all learn all of the powerful form you deliver important things by means of your website and therefore increase response from website visitors on this area then my daughter is without question starting to learn so much. Enjoy the rest of the new year. You’re performing a dazzling job.

  Comment by supreme clothing — May 31, 2023 @ 8:59 pm
 46. I enjoy you because of each of your hard work on this web site. Betty really likes carrying out internet research and it’s easy to understand why. Most of us hear all about the lively form you render very helpful information through this blog and in addition attract response from other ones on this issue plus our simple princess is now studying so much. Have fun with the rest of the year. You have been performing a first class job.

  Comment by palm angels t shirt — June 2, 2023 @ 11:03 pm
 47. I wanted to construct a small remark to appreciate you for all of the splendid secrets you are sharing on this website. My time intensive internet investigation has finally been honored with reputable content to talk about with my two friends. I ‘d assert that many of us visitors actually are very fortunate to be in a fabulous place with so many perfect professionals with very beneficial techniques. I feel really happy to have come across your entire site and look forward to many more amazing times reading here. Thanks again for everything.

  Comment by jordan outlet — June 4, 2023 @ 1:10 am
 48. I intended to post you one tiny observation just to thank you over again considering the exceptional methods you have featured above. It is so wonderfully generous with people like you to give extensively what exactly many individuals might have offered for sale as an electronic book to get some cash for their own end, most importantly seeing that you could have done it if you wanted. These good tips likewise acted to become good way to comprehend the rest have the identical passion really like my very own to realize good deal more in regard to this matter. I am sure there are lots of more fun periods ahead for individuals who read through your site.

  Comment by palm angels outlet — June 5, 2023 @ 2:50 am
 49. A lot of thanks for your own efforts on this blog. My mother delights in engaging in internet research and it is obvious why. Most people hear all concerning the powerful medium you give priceless steps through your blog and as well improve contribution from other individuals about this area then our simple princess is now understanding a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You are performing a tremendous job.

  Comment by fear of god — June 6, 2023 @ 4:53 am
 50. I would like to express my thanks to this writer for bailing me out of this dilemma. Right after looking out throughout the search engines and seeing tricks which were not powerful, I assumed my life was done. Existing without the solutions to the difficulties you’ve sorted out through your short article is a serious case, and ones that might have negatively affected my entire career if I hadn’t discovered your website. Your own personal understanding and kindness in maneuvering all the things was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a stuff like this. I am able to now look forward to my future. Thanks a lot so much for this professional and effective help. I will not hesitate to refer the blog to any individual who needs and wants direction on this subject.

  Comment by golden goose sliders — June 6, 2023 @ 9:23 pm
 51. Needed to write you one tiny word to be able to say thank you over again just for the pretty basics you’ve featured in this case. It’s really tremendously open-handed with people like you to supply publicly what a number of people would have made available for an e-book to make some money for themselves, certainly seeing that you could possibly have done it in case you wanted. Those tricks likewise served to be a easy way to fully grasp other people have similar dream really like my very own to understand lots more when considering this issue. I am certain there are millions of more enjoyable opportunities in the future for individuals who take a look at your site.

  Comment by supreme clothing — June 7, 2023 @ 7:41 am
 52. I have to express my appreciation to this writer just for bailing me out of this type of predicament. As a result of surfing throughout the the net and getting concepts that were not helpful, I assumed my entire life was over. Living devoid of the solutions to the issues you’ve fixed by way of your main review is a crucial case, and the ones that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t noticed your website. Your primary know-how and kindness in controlling a lot of things was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks a lot so much for this specialized and result oriented guide. I won’t hesitate to endorse your blog to any person who should receive tips about this subject matter.

  Comment by Travis Scott Jordan — June 19, 2023 @ 10:39 pm
 53. I as well as my pals were found to be reviewing the nice items from the blog and all of a sudden I had an awful feeling I never expressed respect to the web site owner for those tips. Those people ended up as a result thrilled to see all of them and already have certainly been having fun with these things. Many thanks for really being well kind and then for settling on variety of high-quality topics millions of individuals are really desperate to be aware of. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.

  Comment by yeezy 350 v2 — June 21, 2023 @ 12:12 am
 54. I would like to express my gratitude for your kind-heartedness supporting folks that really need assistance with this area of interest. Your very own commitment to passing the solution around came to be exceedingly advantageous and have specifically enabled women just like me to reach their dreams. Your new warm and helpful guideline can mean so much to me and extremely more to my office workers. Thanks a lot; from everyone of us.

  Comment by air jordan travis scott — June 23, 2023 @ 2:41 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress