Herlig syrlig fejlkonklusion af Dennis N�rmark

Diverse — Drokles on December 17, 2007 at 12:39 am

Dennis N�rmark argumenterer for at give b�llerne et Ungdomshus for at f� dem isoleret sa� vi andre kan f� fred. Det er naturligvis en fejltagelse da det spetakel vi lever med nu da de ikke har et ikke vidner om at det var en fejltagelse at smide dem ud, men om hvor langt ud de havde bev�get sig, men nok om det. Fra Jyllands-Posten

�Ungdomshuset skal heller ikke genopfindes, fordi det st�r for et uundv�rligt kulturelt input. Det har stedet ikke gjort de sidste 15 �r. Det var stagneret modkultur uden m�l og retning. Et punkmuseum. De fleste kommunale �velokaler og musikskoler vil sikkert g�re mere for kulturen, end Ungdomshuset nogen sinde kommer til igen.

Ungdomshuset skal heller ikke genrejses, fordi det skaber kulturel mangfoldighed. For Ungdomshuset var en sekterisk klub for ligesindede. Lukket for alle andre end deres egne slags. Utallige vidnesbyrd bekr�fter det. Ungdomshuset var for de f�, ikke for de mange.

�Nej, Ungdomshuset skal genopst�, fordi det fungerer som en form for forvaring. N�jagtigt ligesom vores f�ngsler, d�gninstitutioner og lukkede afdelinger g�r det. Steder, der findes, fordi de indd�mmer et problem, der ellers ville flyde rundt ude i samfundet.

Ungdomshusets kultur er kulturen for en asocial og afstumpet kr�vementalitet, som uforl�st udm�nter sig i vold.

Det er stedet for en lille gruppe mennesker uden samfundssind, der ikke anerkender andre love end dem, der tilgodeser dem selv. Det er en destruktiv og fork�let kultur for unge mennesker uden evne til at tilsides�tte egne behov. Men det er en kultur, der er et produkt af et samfund.

Ungdomshusets brugere og aktivister er velf�rdssamfundets bastarder.

B�rn, der hele livet har f�et at vide, at selv det mest usle og talentl�se klatmaleri, de har frembragt, er sp�ndende og interessant.

B�rn, der har f�et at vide, at lige meget hvor ubeh�vlet man opf�rer sig, s� er der altid nogle andre, man kan give skylden. Det er unge, som er blevet svigtet i opdragelsen af for�ldre, der ikke selv anede, hvad ansvarsf�lelse egentlig bet�d.

Men det er ogs� blomsten af Ritt Bjerregaards egen skolepolitik. Unge, der har f�et at vide, at de intet beh�ver at bevise, for samfundet skylder dem i forvejen alt.

Den slags unge mennesker vil altid udg�re godt en promille af en ungdoms�rgang. De er de unge, der er blevet svigtet og overladt til deres egen egoistiske og selvoptagede illusoriske id� om, at de udg�r en avantgarde, som de aldrig nogen sinde kommer i n�rheden af at tilh�re.

Det er der bare ingen, der har fortalt dem.

Ungdomshuset rummer med andre ord et samfundsproblem, som er skabt af den socialdemokratiske, eftergivende taberfabrik.

Derfor, og vel at m�rke kun derfor, bliver Ritt Bjerregaard n�dt til at finde dem et hus.

Herligt!

2 Kommentarer »

  1. Man kunne også plædere for at give dem et glashus.

    Comment by Sebastian — December 18, 2007 @ 6:52 am
  2. Ja, den var god.

    Comment by Drokles — December 18, 2007 @ 8:00 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress