Kampen om den rette lære

Diverse, Globalisering, Multikultur, Politik, Ytringsfrihed, islam, venstrefløjen — Drokles on November 8, 2013 at 12:46 pm

Fra FN henover EU til vores lille nation arbejder stærke kræfter imod friheden til at tænke, tro og tale frit. Clarion Projekt fortæller om OIC’s vedvarende arbejde for at isolere islam fra kritik

In its quest to criminalize speech that’s critical of all Islam-related topics, the Organization of Islamic Cooperation (OIC)* endorsed the formation of a new Advisory Media Committee to address “Islamophobia.”

This past September, the OIC held “The First International Conference on Islamophobia: Law & Media.”  The conference endorsed numerous recommendations which arose from prior workshops on Islamophobia from media, legal and political perspectives.  A main conclusion was the consensus to institutionalize the conference and create an Advisory Media Committee to meet under the newly established OIC Media Forum based in Istanbul Turkey.

Supposedly, the purpose of the conference was to support an OIC campaign to “correct the image of Islam and Muslims in Europe and North America.” By this, it means to whitewash the intolerant, violent and discriminatory aspects of Islam and Islamists.  The OIC has launched a campaign to provide disinformation to the public, delinking all Islam from these undesirable traits and attacks all who insist on these truths, as bigots, racists and Islamophobes.

Morten Uhrskov Jensen fortæller på sin blog på Jyllands-Posten om et EU arbejdspapir, der skal lære befolkningen, det billige skidt, de rette værdier og tolerance. Tolerance udøves traditionelt at den der lytter, men for EU er tolerance en præventiv øvelse, der med bånd på mund og hånd, skal forhindre ytringer, udtryk og tanker i at nå sarte og voldsparate ører og øjne.

Det seneste skud på den totalitære stamme står at læse i et arbejdspapir fra EU-parlamentet. Titlen lyder:

A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance

Meningen er den, at dette arbejdspapir skal munde ud i, at de lovgivende forsamlinger i EU-landene skal vedtage indholdet af arbejdspapiret som lov.

Hvad står der så?

Ved hjælp af grov udnyttelse af begrebet tolerance præsenteres i praksis ideer, der vil forsøge at fratage især den opvoksende generation dens mulighed for at tænke selv. Vore børn skal i stedet lære at tænke på den “rigtige” måde. Det vil sige, at særligt børn og unge med djævelens vold og magt skal acceptere EU-elitens forsøg på at forvandle Europa til et blot beboet område for alle og derfor for ingen, mindst af alle europæerne selv. Andre såkaldt udsatte grupper er nævnt i arbejdspapiret, men i praksis er det ikke nogen hemmelighed, hvad dette handler om.

Vedtager det danske folketing dette papir som lov, har Folketinget forpligtet sig til, at skoler fra grundskolen og opefter skal indeholde undervisning, der “opfordrer børnene til at acceptere mangfoldighed og fremme et klima med tolerance.” (side 10) Det understreges, at det er “meget vigtigt” at påbegynde disse kurser “så tidligt som muligt”. Fem-seks årige børn i 0. klasse skal således tidligt i gang med at få lært noget tolerance.

Kurser i tolerance skal ligeledes gøres obligatoriske for militæret og politikorpset.

Herhjemme foreslog den nye ligestillingsminister ifølge TV2 at bibliotekerne lugede ud i lærebøger, der havde et forkert syn på køn og kønsroller.

- Der er behov for, at det kommer med i bekendtgørelser, så man undgår, at bøgerne fastholder forældede kønsrollemønstre, siger Rasmus Horn Langhoff til Politiken.

Han er faldet over en grundbog på sosu-uddannelserne, “Sundhed, omsorg og pædagogik”, som han mener gennem flere beskrivelser fastholder piger og drenge i fastlåste kønsroller.

Blandt andet står der i bogen, at drengelege gerne handler om “heltegerninger”, “hvor trusler og farer skal bekæmpes”.

Stereotype beskrivelser af køn er med til at sætte børn i bås og hæmme deres udfoldelsesmuligheder, mener Rasmus Horn Langhoff.

Denne farlige erfaring af virkeligheden står i vejen for det større projekt, hvor vi uddanner ”kernetropper til den danske velfærd”, som Langhoff forklarede senere på dagen til TV2 News. Ikke overraskende var SF’s ligestillingsordfører, Özlem Sara Cekic, begejstret mens Dansk Folkepartis ligestillingsordfører, Pia Adelsten var mere præcis og appelerede til at Rasmus Horn Langhoff ville “opføre sig som en mand”. Fat chance! Logikken tilskriver at der vil komme et opgør mellem EU’s og Langhoffs værdier om forceret ligeværd for nogle befolkningsgrupper mere end andre på den ene side og islamisk supremacisme på den anden. Men udviklingen viser at EU’s og Langhoffs idealer kun er et skalskjul for for at bekæmpe en fjende de har tilfælles med islam, hvorfor kræfterne forener sig, så at muslimerne får fripas til at islamificere vores samfund mod at vi føjer os. God weekend!

0 Kommentarer »

Ingen kommentarer endnu.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress