Jesper Langballe giver lektion i historie

Historie, Multikultur — Drokles on November 8, 2007 at 7:29 am

Fra Jyllands-Posten

Frederik den Store, som var konge i Prøjsen i 1700-tallet, fremkaldte en masseindvandring, der gjorde Prøjsen til et multikulturelt og multireligiøst samfund. (Det var ham, der sagde: »I mit land bliver enhver salig i sin tro«.). Det kunne kun hænge sammen på én måde - ved at kongens enevældige centralmagt lagde en militær jernhånd over befolkningen. I Frederik den Stores tilfælde var det effektivt, men hans samfundsform er heldigvis utænkelig i dagens Danmark.

Læs den hele.

2 Kommentarer »

  1. vesrager skriver at demokrati ikke er bundet til en kultur,men til respekt og ligeværd blandt mennesket til sammenligning bruger MV storbonden contra husmanden,byens borgerskab contra arbejderen.Jeg finder hendes argumentation helt ude i hampen,demokrati er forbundet med den kristne kultur,såvidt jeg er orienteret eksisterer der ikke et muslimsk demokrati.Vestager var i dagens JP Jesper Langballes duellant.Iøvrigt et godt indlæg af JL.

    Comment by Jbl — November 8, 2007 @ 7:00 pm
  2. Helt enig. Demokrati er en kulturelt betinget overbevisning der forudsætter mennesket som værende i stand til selvstændigt at tage vare på sig selv og sit samfund i et ligeværdigt samspil med sine medmennesker. Vestager fokuserer kun på institutioner og overser at de udspringer af den grundlæggende logik i kulturens og troens menneske- og vardenssyn.

    At der ikke er et demokrati der udspringer af islam kommer af det simple faktum at de islamiske logik ikke kan bære ideen og det selvtænkende menneske, der underlægger sig verden sin vilje. Viljen sidder alene hos Allah og facitlisten er skrevet på forhånd.

    Comment by Drokles — November 9, 2007 @ 6:03 am

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Kommentér indlægget...

Monokultur kører på WordPress