Tyrkiet i problemer

Demografi, Diverse, Pressen, Tyrkiet, islam, Økonomi og finans — Drokles on December 30, 2013 at 4:08 am

Tyrkiet har længe været et figenblad for de der advokerede for det uproblematiske at kombinere islam med frihed og fremdrift. David P Goldman tegner (igen) i Pajamas Media et dystert billede af Tyrkiets situation, der er langt fra den succeshistorie, som de fleste medier og politikere ellers har fortalt i et forsøg påp at smidske Tyrkiet ind over grænsen til EU.

Two years ago I predicted a Turkish economic crash. Erdogan’s much-vaunted economic miracle stemmed mainly from vast credit expansion to fuel an import boom, leaving the country with a current account deficit of 7 % of GDP (about the same as Greece before it went bankrupt) and a mushrooming pile of short-term foreign debt. The Gulf states kept financing Erdogan’s import bill, evidently because they wanted to keep a Sunni power in business as a counterweight to Iran; perhaps they have tired of Turkey’s double-dealing with the Persians. And credulous investors kept piling into Turkish stocks.

I reiterated my warning that Turkey would unravel at regular intervals, for example here.

No more. Turkey is a mediocre economy at best with a poorly educated workforce, no high-tech capacity, and shrinking markets in depressed Europe and the unstable Arab world. Its future might well be as an economic tributary of China, as the “New Silk Road” extends high-speed rail lines to the Bosporus.

For the past ten years we have heard ad nauseum about the “Turkish model” of “Muslim democracy.” The George W. Bush administration courted Erdogan even before he became prime minister, and Obama went out of his way to make Erdogan his principal pal in foreign policy. I have been ridiculing this notion for years, for example in this 2010 essay for Tablet.

The whole notion was flawed from top to bottom. Turkey was not in line to become an economic power of any kind: it lacked the people and skills to do anything better than medium-tech manufacturing. Its Islamists never were democrats. Worst of all, its demographics are as bad as Europe’s. Ethnic Turks have a fertility rate close to 1.5 children per family, while the Kurdish minority is having 4 children per family. Within a generation half of Turkey’s young men will come from families where Kurdish is the first language.

(…)

Now that Turkey is coming unstuck, along with Libya, Egypt, Lebanon, Syria, and Iraq, we should conclude that the entire project of bringing stability to the Muslim world was a hookah-dream to begin with. Except for the state of Israel and a couple of Sunni monarchies that survive by dint of their oil wealth, we are witnessing the unraveling of the Middle East. The best we can do is to insulate ourselves from the spillover effect.

Goldman har i øvrigt et godt øje til den muslimske verdens generelt faldende fødselstal.

He gets right to the task in the first chapter:” The Closing of the Muslim Womb” with the disclosure that “The Muslim world is on the brink of the fastest population decline in recorded history.” The media, particularly during the period of Arab uprisings has shown hundreds of thousands of Muslims in their mid- twenties.  However, this generation of people who grew up with six or seven siblings opts for smaller families and does not reproduce, while the graying population grows less productive and more dependent as food production dwindles – a prescription for economic collapse. The Moslem world is not alone in this scenario. Europe, both Western and Eastern face similar falling population rates and the same consequences. Goldman predicts that by the end of this century population collapse will affect the entire industrial world.
Islamic culture, Goldman states, has been singularly unsuccessful during the past seven centuries. The Muslim world, according to the author, suffers from a greater loss of traditional values and culture among the young generation where drug addiction and prostitution are more endemic than in Western nations. Furthermore, modern Islam does not promote success in science, art, philosophy or democracy, those institutions which sustain civilization and culture.

Skønt det kan være svært at glæde sig over så lange fremtidsudsigter når truslen synes så presserende, så fortæller de stærkt faldende fødselstal om en islamisk identitetskrise, hvis konsekvenser måske ikke er generationer ude i fremtiden.

Billeder af islamiske myrderier

Diverse — Drokles on December 29, 2013 at 11:07 pm

5 december angreb Al-Qaeda et militærhospital i Yemen og dræbte 56 mænd, kvinder og børn. Al-Shorfa

Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) previously claimed responsibility for the December 5th attack which left 56 people dead, including doctors and patients.

But in a newly released video, AQAP military commander Qassem al-Rimi claimed the attack on the hospital was the act of one lone al-Qaeda fighter “who disobeyed orders”. The video included an offer to pay blood money to the families of the victims.

The latest apology comes on the heels of an earlier attempt to downplay its initial claims of responsibility and distract attention from the brutality of the attack.

Al-Rimi’s apology is “empty talk”, said Col. Mohammed Hazam, deputy general manager of public relations and moral guidance at the Ministry of Interior.

“If al-Qaeda knows what is right, knows sharia and wishes to apologise, then let them allow the application of God’s sharia by making its elements turn themselves in to the judiciary for it to have its ruling against them, and let them confess about everyone who participated in the crime whether by planning, implementation or funding,” he said.

Following the attack, a Twitter user posted photos showing people “celebrating the martyrdom” of Saudi national Saqr Mohammed al-Qarshi, who was one of the attackers. The user, who claimed to be a relative of the al-Qaeda gunman, also posted several Tweets about the importance of martyrdom.

Meanwhile, another Twitter user also claiming to be a family member posted derogatory remarks against the Yemenis killed in the attack.

Een skør kugle kan man aldrig gardere sig imod men en gruppe har et formål - og et skyggetal af sympatisører. Et regime vil nødig indrømme at den er helt gal i landet med sikkerheden, nøjagtigt som den politiske mainstream herhjemme ikke vil indrømme at den er helt galt med islam. Terrorangreb er enten små systemfejl af folk der har misforstået eller misbruger ‘religionen’ eller har meget specifikke grunde som arbejdsløshed, fattigdom, undertrykkelse, dårlig integration og debattone eller mindreværd fra kolonitiden. Men der er sjældent tale om enkelte skøre kugler blandt muslimer, der har notorisk svært ved at motivere sig til den mindste anstrengelse, hvis ikke nogen er med til at ægge dem til massesuggestion. Og med en muslimsk mentalitet, hvor alt er delt op i rent og urent og rene og urene er det en ekspeditionssag at myrde løs på sagesløse mennesker. Som videoen herunder viser, så foregår myrderierne skødesløst.

Nuclear Secrets & Pakistan’s Terror Trader

Atomvåben, BBC, Jihad, Pakistan, Terror, islam — Drokles on December 26, 2013 at 11:36 pm

Nuclear Secrets & Pakistan’s Terror Trader from Tarek Fatah on Vimeo.

Fra året der gik: Der er noget over Jens-André Herbener

Diverse — Drokles on December 26, 2013 at 3:09 am

For en hel del år siden stresstestede Dagbladet Information sine læsere ved at antage Søren Krarup som fast klummeskriver. Informations pointe med det overraskende træk var at man let blev dum af ikke at blive konfronteret med fjenden. Det er sandt. Og Krarup løste rollen med bravour og drev Informationslæsernes blodtryk op i faretruende højder, mens han svingede pisken over deres blåviolette hoveder. Sådan gør en god avis - men det gjorde Information altså også.

Men sådan er det ikke med Politiken. De har ansat to satanister i Rune Engelbrecht Larsen og Jens André Herbener til at svinge pisken over Politikens kristne fjender. De udfordrer ikke læsernes fastgroede tanker og skærpe holdningerne ved at tale det lokale Roma midt imod. Men hvor Engelbrecht Larsen er blevet træt af hele tiden at holde liv i faklen og har kastet sig over dagpenge, sociale forhold og landbruget raser Herbener videre med det ene bovlamme angreb på kristendommen efter det andet. Ind imellem lyser han dog op og taler henført om andre religioner, som islam, øh nej ikke som islam, bare islam. Og så pludselig efterlyser han endda nye religioner.

I tæt fejlbehæftede klimaindspark i Politiken slog Herbener til lyd for en sådan ny religion, komplet med riter, fester, bryllupper og  dogmatik til erstatning for de etablerede religioner. Herbener håber at Obama bliver en ny Skt. Geroge, ham der spiddede dragen, med sine nye klimainitiativer og den drage Obama skal spidde er “den amerikanske klimabenægterlobby“, der får denne introduktion

Hidtil har de største modstandere af en drastisk CO2-reduktion i USA været 1) olieindustrien, der profiterer af at ødelægge Jorden; 2) Det Republikanske Parti, som olieindustrien i særlig grad understøtter; og 3) evangelikale kristne, der tilhører republikanernes kernevælgere.

En indflydelsesrig gruppe af disse afviser, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Desuden abonnerer mange af dem på en tro på, at Jesus’ genkomst og tidernes ende vil finde sted inden for en overskuelig tidsramme.

Kristne dommedagsforestillinger er [årsag] til, at USA’s klimapolitik hidtil har været særdeles fodslæbende” mener Herbener og står i kontrast til selveste Karl Marx, der bemærkede at de fleste der syntes at kere sig om Jordens sparsomme ressourcer var evangeliske præster. Det var skarpt set af den gamle filosof og måske forklaringen på at der kun synes at eksistere miljø- og klimabevægelser i den kristne verden. Men bortset fra et forkølet forsøg på at kime i klokker under klimamødet i København 2009 tror Herbener ikke på de etablerede religioners evner til at ændre sig med tiden og kaster sine forhåbninger på neopagane religioner

Neopagane religioner, der er blandt de hurtigst voksende religioner i verden, såvel som miljøgrupper er utvivlsomt også parate til at modtage nye tilhængere.

Traditionelt er neopagane religioner, der også kaldes naturreligioner, ikke missionerende. De tager nemlig stærkt afstand fra de talrige overgreb, som missionerende religioner i tidens løb har været instrumentale i. Deres synderegistre ønsker de ikke at kopiere.

De fleste miljøgrupper har desuden ikke villet slås i hartkorn med religiøse organisationer.

Men nye tider skaber nye behov. Det, der i går var tabu, kan i morgen blive god latin. Faktisk er den globale klimakrise allerede begyndt at vende op og ned på hævdvundne principper.

(…)

Det indebærer hovedsageligt, at en ny miljøbevægelse bør efterligne nogle af de måder, som de missionerende religioner er blevet udbredt på. Dens forestillinger og ritualer skal derimod være dens egne.

For det første skal en sådan miljøbevægelse være baseret på forskellige fællesskaber af dedikerede tilhængere.

For det andet skal den bygge på en økofilosofi, hvis grundbudskab er, at menneskene skal tage vare på den Jord, »som vi er en del af, og som vi er så fuldstændigt afhængige af.«

Miljøbevægelsens formål er populært sagt altså at frelse verden, ikke menneskenes sjæle.

Dette skal også udgøre en central omdrejningsakse i dens etik og moral og i dens riter og fester. F.eks. dens fejring af årstidernes skiften og dens overgangsritualer i forbindelse med fødsel, pubertet, ægteskab og død.

For det tredje - og det er her, inspirationen fra missionerende religioner især gør sig gældende - skal miljøbevægelsens økocentriske verdensopfattelse udbredes på en lang række forskellige måder. For eksempel:

1) Ved at miljøaktivister - ligesom mormoner og Jehovas Vidner - går fra dør til dør og forklarer folk om nødvendigheden af en økocentrisk livsforståelse.

2) Ved hjælp af økocentriske skoler. I dag findes der søndagsskoler, kristne friskoler og gymnasier, og koranskoler verden over.

De kunne suppleres med et globalt netværk af økoskoler, der ud over almindelig undervisning indfører børn og unge i en økologisk tænkemåde og levemåde.

Hvis en løve angriber os, reagerer vi omgående. Men hvordan reagerer vi på katastrofer, der først rammer os om nogle årtier?

Jens-André Herbener

3) Gennem forskellige typer socialt arbejde. F.eks. økocentriske herberger for hjemløse, økocentriske suppekøkkener, økocentriske non-profit-banker og økocentriske arbejdstilbud, hvor folk kan få kost og logi mod at arbejde på et økologisk landbrug.

Men først skal der siges undskyld

Fra året der gik: Processen mod George Zimmerman

Diverse — Drokles on December 25, 2013 at 5:38 am

26 februar 2012 skød og dræbte George Zimmerman den kun 17 årige Trayvon Martin. Sagen eksploderede i medierne da det lignede fortællingen om en sort teenager, der blev offer for en blanding af hvid racisme og en liberal våbenlov. Sorte borgerretsgrupper mobiliserede medierne i et hysteri, der kulminerede med at selveste præsidenten for USA fældede dom over Zimmerman og sagde dels at hvis han havde haft en søn kunne han have lidt samme skæbne som Martin og dels at han selv som ung kunne have lidt samme skæbne som Martin. Under det gevaldige nationale pres som også var noget en antiamerikansk omverden kunne bruge, rejste anklageren i Florida en straffesag mod Zimmerman. Der var dog et problem, der var ingen sag.

Zimmerman var egentlig ikke sådan helt hvid, men hispanic med jødisk islæt, og Trayvon var ikke en lille 12 årig dreng selv om det var det billede, medierne brugte igen og igen og igen, men en stor gnøf, der gik til kampsport, forestod indbrud, havde ‘disciplinære problemer’ i skolen og tweetede stærkt voldelige og racistiske drømme med sine hip-hop venner. Zimmermann var heller ikke en selvbestaltet vagtmand, som medierne beskrev, men en ansvarlig borger der var en del af et naboværn i det raceblandede kvarter han boede i, som samarbejdede tæt med politiet. Zimmerman havde reageret på, hvad han så som mistænkelig opførsel af Martin, var blevet overfaldet og havde skudt Martin i selvforsvar. Nøjagtig, hvad der var politiets konklusion fra starten. Men processen blev gennemført og Zimmerman tog mere end 50 kg på i vægt. 13 juli 2013 blev George Zimmerman frikendt for anklagerne imod ham - alle anklager.

Bob Owens skrev for Pajamas Media

Claim 1: George Zimmerman profiled Trayvon Martin

Both the prosecution and supporters of their case suggest that George Zimmerman racially profiled Trayvon Martin — that Zimmerman singled out Martin because of his race. There is potentially some merit to this theory, as many of the calls made by George Zimmerman to the Sanford Police Department did indeed end up involving young black males that matched Trayvon Martin’s general description, as noted by one of Zimmerman’s neighbors:

“Let’s talk about the elephant in the room. I’m black, OK?” the woman said, declining to be identified because she anticipated backlash due to her race. She leaned in to look a reporter directly in the eyes. “There were black boys robbing houses in this neighborhood,” she said. “That’s why George was suspicious of Trayvon Martin.”

However, the phone call George Zimmerman placed to the Sanford Police Department’s non-emergency number (NEN) suggests that Zimmerman did not know the race of the person he was calling about as the call was made, and indeed suggests that he was merely calling about suspicious behavior:

We’ve had some break-ins in my neighborhood and there’s a real suspicious guy. It’s Retreat View Circle. The best address I can give you is 111 Retreat View Circle.

This guy looks like he’s up to no good or he’s on drugs or something. It’s raining and he’s just walking around looking about.

This is called behavioral profiling, offender profiling, criminal personality profiling, or other similar terms. This tactic is used extensively by law enforcement to make an educated guess about an individual based upon their behavior.

Only when prompted by the dispatcher did Zimmerman claim of Martin:

He looks black.

Zimmerman later stated that he was only able to confirm Trayvon Martin’s race when Martin approached Zimmerman’s vehicle with his hand in his waistband.

The available evidence suggests that behavioral profiling, not racial profiling, led to Zimmerman calling police.

Claim 2: Language used in the non-emergency number (NEN) call suggests malice aforethought

The prosecution began their opening statement with prosecutor John Guy angrily repeating one phrase from Zimmerman’s NEN call:

F***ing punks, these ass****s always get away.

Brought up later in the trial, the prosecution inflected anger in the statement on multiple occasions. The state claims that the statement showed George Zimmerman was angry and bore “ill will” or “malice aforethought” towards Trayvon Martin. Indeed, the requirement for a second degree murder charge hinges on whether George Zimmerman had this mindset.

Listening to Zimmerman make that statement in the context of his call, in his own voice, reveals that Zimmerman’s inflection suggests a man frustrated by the string of burglaries in his neighborhood. At no point during the duration of the NEN call does Zimmerman’s voice rise to the level of what most would consider anger. The prosecution makes a subjective argument here in asserting this proves “ill will”or “malice aforethought.”

As this is the contention on which a second degree murder conviction hangs, the state has little to no case.

Zimmemans skader i hovedet, som Martins håndskade stemte overens med hans forklaring om overfaldet , der førte til at han trak sin pistol og skød og dræbte Martin. Zimmerman stalkede ikke Treyvon Martin, med sin pistol allerede trukket, pistolen var ikke allerede afsikret og havde en patron i kammeret. Anklageren appellerede grundlæggende til juryens fordomme om Zimmemans påståede fordomme.

the state couldn’t get away with not trying for murder; this case is supposed to illustrate a Larger Truth about white (or “white Hispanic”) racism, and something as malignant as that requires a murder charge. If the jury acquits, as it almost certainly will, at least the state’s covered its own ass on the left by saying, “Hey, we tried.”

Pajamas Media’s Bryan Preston beskyldte medierne for mere end blot at prøve, de pustede til ilden

According to the documents JW received, a little-known DOJ unit called the Community Relations Service deployed to Sanford, FL, to organize and manage rallies against Zimmerman.

Among JW’s findings:
  • March 25 – 27, 2012, CRS spent $674.14 upon being “deployed to Sanford, FL to work marches, demonstrations, and rallies related to the shooting and death of an African-American teen by a neighborhood watch captain.”
  • March 25 – 28, 2012, CRS spent $1,142.84 “in Sanford, FL to work marches, demonstrations, and rallies related to the shooting and death of an African-American teen by a neighborhood watch captain.”
  • March 30 – April 1, 2012, CRS spent $892.55 in Sanford, FL “to provide support for protest deployment in Florida.”
  • March 30 – April 1, 2012, CRS spent an additional $751.60 in Sanford, FL “to provide technical assistance to the City of Sanford, event organizers, and law enforcement agencies for the march and rally on March 31.”
  • April 3 – 12, 2012, CRS spent $1,307.40 in Sanford, FL “to provide technical assistance, conciliation, and onsite mediation during demonstrations planned in Sanford.”
  • April 11-12, 2012, CRS spent $552.35 in Sanford, FL “to provide technical assistance for the preparation of possible marches and rallies related to the fatal shooting of a 17 year old African American male.” – expenses for employees to travel, eat, sleep?

JW says the documents it obtained reveal that CRS is not engaging in its stated mission of conducting “impartial mediation practices and conflict resolution,” but instead engaged on the side of the anti-Zimmerman protesters.

On April 15, 2012, during the height of the protests, the Orlando Sentinel reported, “They [the CRS] helped set up a meeting between the local NAACP and elected officials that led to the temporary resignation of police Chief Bill Lee according to Turner Clayton, Seminole County chapter president of the National Association for the Advancement of Colored People.” The paper quoted the Rev. Valarie Houston, pastor of Allen Chapel AME Church, a focal point for protestors, as saying “They were there for us,” after a March 20 meeting with CRS agents.

Separately, in response to a Florida Sunshine Law request to the City of Sanford, Judicial Watch also obtained an audio recording of a “community meeting” held at Second Shiloh Missionary Baptist Church in Sanford on April 19, 2012. The meeting, which led to the ouster of Sanford’s Police Chief Bill Lee, was scheduled after a group of college students calling themselves the “Dream Defenders” barricaded the entrance to the police department demanding Lee be fired. According to the Orlando Sentinel, DOJ employees with the CRS had arranged a 40-mile police escort for the students from Daytona Beach to Sanford.

“These documents detail the extraordinary intervention by the Justice Department in the pressure campaign leading to the prosecution of George Zimmerman,” said Judicial Watch President Tom Fitton. “My guess is that most Americans would rightly object to taxpayers paying government employees to help organize racially-charged demonstrations.”

Organizing such protests falls well within both President Barack Obama’s and Attorney General Eric Holder’s wheelhouses. Obama was a “community organizer” in his career prior to elective politics, a position that uses protests and street theater, along with threats, to obtain concessions from businesses and other political opponents.

Og Mark Steyn skrev i The National

The defining characteristic of English law is its distribution of power between prosecutor, judge, and jury. This delicate balance has been utterly corrupted in the United States to the point where today at the federal level there is a conviction rate of over 90 percent — which would impress Mubarak and the House of Saud, if not quite, yet, Kim Jong Un. American prosecutors have an unhealthy and disreputable addiction to what I called, at the conclusion of the trial of my old boss Conrad Black six years ago, “countless counts.” In Conrad’s case, he was charged originally with 17 crimes, three of which were dropped by the opening of the trial and another halfway through, leaving 13 for the jury, nine of which they found the defendant not guilty of, bringing it down to four, one of which the Supreme Court ruled unconstitutional and the remaining three of which they vacated, only to have two of them reinstated by the lower appeals court. In other words, the prosecution lost 88 percent of the case, but the 12 percent they won was enough to destroy Conrad Black’s life.

Multiple charges tend, through sheer weight of numbers, to favor a result in which the jury convict on some and acquit on others and then tell themselves that they’ve reached a “moderate” “compromise” as befits the reasonable persons they assuredly are. It is, of course, not reasonable. Indeed, the notion of a “compromise” between conviction and acquittal is a dagger at the heart of justice. It’s the repugnant “plea bargain” in reverse, but this time to bargain with the jury: Okay, we threw the book at him and it went nowhere, so why don’t we all agree to settle? In Sanford, the state’s second closing “argument” to the strange, shrunken semi-jury of strikingly unrepresentative peers — facts, shmacts, who really knows? vote with your hearts — brilliantly dispenses with the need for a “case” at all.

Zimmerman er siden blevet arresteret flere gange for vold og trusler mod dele af sin egen familie, mod de mennesker, som han tidligere søgte at beskytte.

Glædelig Jul

Diverse — Drokles on December 24, 2013 at 3:22 am

Menneskesyn i udvikling

Multikultur, islam, venstrefløjen — Drokles on December 23, 2013 at 11:11 am

Måden at se på mennesket eller rettere mennesker er meget vigtigt. et menneskesyn er ikke en subjektiv foreteelse, men en rent objektiv. Man kan nemlig have et rigtigt eller et forkert menneskesyn. At man ser forskelligt på forskellige mennesker er i udgangspunktet forkert, med mindre man ser skævt til de rette mennesker; amerikanere, zionister, Df’ere. Andre skal man beskytte og støtte i deres berigende forskellighed, som man kan læse i Jyllands-Posten

Hvis en muslimsk medarbejder ikke ønsker at håndtere alkohol eller svinekød, har den ansatte lov til høfligt at bede kunden om at gå hen til anden kasse. Reglen gælder i alle Marks & Spencers over 700 butikker i Storbritannien, skriver vg.no.

(…)

En talsmand for Marks & Spencer siger til avisen, at kæden anerkender, at enkelte ansatte praktiserer religioner, som begrænser, hvilke mad- og drikkevarer de må røre ved.

- Marks & Spencer bestræber sig på at have et arbejdsmiljø, der er fri for diskrimination. Kommer der specifikke ønsker, vil vi altid lave rimelige justeringer for at imødekomme ønskerne, siger en talsmand for butikskæden til The Telegraph.

Det er at have et imødekommende menneskesyn, at se menneskets snærende kultur frem for individet. Muslimer er sårbare, udsatte og minoritetsagtige. Hvis de er for fine til at røre ved bestemte fødevarer ud fra den betragtning at de er moralsk urene og alle der rører dem og endda intager dem derfor også er urene, så skal man da imødekomme det og lægge arbejdet over på andre. Det har vi forstået, det synes vi kun er fair og fornøjeligt og så herligt mangfoldigt. Men selv om det er på plads så sker der hele tiden løbende opdateringer i menneskesynet, for engang var der en anden udstødt gruppe, der plejede at påkalde sig en større forståelse kan man læse i Jyllands-Posten

Afspritte dørhåndtag, tælle biler på vejene, vaske legetøj i daginstitutioner og samle hundelorte op.

Det er nogle af de opgaver, som kommunerne ifølge en rundspørge fra Jyllands-Posten vil sætte kontanthjælpsmodtagerne til, når de fra nytår skal arbejde for pengene i de såkaldte nyttejob.

Skal fjerne tang

I Stevns Kommune skal de job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere for eksempel rense grøfter og fjerne tang fra strandene.

Den mest udbredte jobfunktion bliver dog at feje op efter de lokale hunde, oplyser jobcenterchef Lotte Nielsen, der forklarer hvorfor:

»Fordi det er et problem i byen, fordi det skal have en samfundsnyttig effekt, og fordi det ikke skal være for attraktivt for de unge at få et nyttejob. I den nævnte rækkefølge.«

(…)

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) mener, at kritikken afslører en mangel på respekt for folk, der knokler hårdt i ubekvemme job.

»Det er skræmmende, for det er først og fremmest udtryk for et jobsnobberi, som ikke hører hjemme i et samfund som vores,« siger Mette Frederiksen.

Så muslimer i arbejde (det er svært ikke at fnise ved det udtryk) kan undsige sig fra at røre ved noget indeholdende bacon og alkohol under henvisning til at deres religion definerer det som urent, mens mennesker udenfor arbejdsmarkedet ikke kan undsige sig for at røre ved lort fordi andet vil være snobbet.

Fodboldimamen Sepp Blatter

FIFA, Pressen, Ytringsfrihed — Drokles on December 15, 2013 at 4:21 am

Jyllands-Posten skriver

Man må ikke tegne Fifa-præsidenten Joseph “Sepp” Blatter. I hvert fald ikke, hvis man har tænkt sig at tegne ham på en sådan måde, at hans gode ry og rygte kan tage skade af det.

Det har en schweizisk domstol i Zürich bestemt, efter at den 77-årige Sepp Blatter har lagt sag an mod en tegner, som havde tænkt sig at udgive en bog med morsomme tegninger af præsidenten. Det skriver den skotske undersøgende journalist Andrew Jennings på bloggen Transparency In Sport.

Sepp Blatters advokater tager sagen så alvorligt, at de i et brev, der er dateret d. 26. november og adresseret til distriktsdommeren i Zürich, K. Klausberger, bl.a. skriver om Blatter, at “det vil det være umuligt at genopbygge hans gode rygte, hvis tegningerne skulle blive offentliggjort”. Bl.a. på baggrund af dette har domstolen nu afgjort, at tegningerne ikke må udgives noget sted i verden.

Jamen så ligger det jo lige for

blatter-and-corruption-in-fifa

cartoon_zapiro_2010_fifa_world_cup_south_africa

investigation_fifa_sepp_blatter_1316535

sepp-blatter-fejer-under-gulvtc3a6ppet

sepp-blatter-og-luder

sepp-blatter-og-medierne

sepp-blatter-og-venner

sepp-blatter-rc3b8v

sepp-blatter-fifa-politics

Forskere…

Akademia, Forbrydelse og straf, Godheds-industrien, Multikultur, Ytringsfrihed, islam — Drokles on December 15, 2013 at 4:11 am

Det er dejligt med forskere, der for en god løn og en solid pension ikke fatter et klap af deres eget felt. Efter trusler, Muhammedkrise, mordforsøg og overfald mod og på mennesker der ytrer bestemte synspunkter er flere forskere i følge Jyllands-Posten overraskede over at 40% af danskerne ser ytringsfriheden. som truet. Jeg er overrasket over at det ikke er flere. Men min overraskelse er til gengæld ganske gratis.

En Jens Peter Frølund Thomsen fra Aarhus Universitet siger at de “muligvis [har] undervurderet den langsigtede effekt af Muhammed-krisen” og fortsætter “…at det understreger, at mange danskeres modvilje mod muslimer er afgrundsdyb“. Så tror da pokker man overraskes. Man er jo helt væk.

Claus Bryld “mener ikke, at de danske islamister har omfang og kraft til for alvor at true ytringsfriheden i Danmark”, bebrejder medierne for at piske en stemning op og slutter med guldkornet at ytringsfriheden ikke er truet “for hovedparten af danskerne, selv om der måske er nogle, der kan være bange for at ytre sig i et indvandrermiljø“. Mandiba er knap begyndt at lugte førend apartheid romantikken blomstrer.

»Jeg tror ikke, at nogen danskeres ytringsfrihed er truet i dagligdagen, ligesom den var det under nazismen i Tyskland. Jeg tror simpelthen ikke på, at folk er bange for at få en sten i nakken eller blive sprængt i luften, fordi de ytrer sig.«

Ja nemlig nej. Ytringsfriheden er den type, der er truet for alle, hvis den er truet for en, som en kendt een vist har sagt lidt mere bevinget. For truslen handler ikke om man ytrer sig, men om HVAD man ytrer sig om. Brylds idioti er der ingen der heldigvis straffer, men desværre mange der belønner.

I en anden artikel i Jyllands-Posten bebrejder Stig Dalager den hårde tone - altså de bestemte meninger, som nogen folk ytrer med livet som indsats - for at skræmme højtuddannet arbejdskraft væk fra Danmark. Måske har han fat i en pointe, for tilvandrede Mehmet Ümit Necef ligger klasser over det hjemlige niveau.

»Ytringsfriheden er ikke truet af staten eller regeringen, men den er truet på det praktiske plan af personer, der truer digtere, tegnere og forfattere, der ytrer sig om islam. Det er typisk islamister. Det er helt klart, at der er en trussel mod ytringsfriheden. Det viser overfaldene på bl.a. Yahya Hassan og Kurt Westergaard. Jeg forstår ikke dem, som benægter det,«

Lidt af forskerstandens ære er reddet - af en perker endda! Eller, som Yahya Hassan ville skrive: AF EN PERKER ENDDA!

Et par små eksempler på avisernes underforståede relevans

Antisemitisme, Diverse, Israel, Multikultur, Politiken, Pressen, islam — Drokles on December 14, 2013 at 10:04 am

Her er et eksempel fra Jyllands-Posten på, hvorledes en historie fra hverdagens Danmark burde beskrives

Et stort opgør mellem to grupper i den centrale del af Kolding udviklede sig natten til lørdag alvorligt, da en 22-årig mand blev stukket ned.

To grupperinger af henholdsvis somalisk og arabisk oprindelse stødte sammen i Jernbanegade omkring klokken halv tre. Sydøstjyllands Politi fik hurtigt sendt patruljer til stedet og fik skilt parterne ad - blandt andet ved hjælp af peberspray.

Kort og koncist, med de relevante oplysninger så langt journalisten og hans kilder kan stå inde for dem. Men desværre hører det til undtagelsen. Samme avis samme dag har denne historie også fra den danske hverdag, som den ser ud i Radikales billede

I en meget usædvanlig sag er tre kendt skyldige i at dræbe en kvinde ved at sætte ild til hende.

En 30-årig kvinde, hendes nevø og hans kammerat er fredag ved Retten i Roskilde kendt skyldige i en sjælden sag om drab og mordbrand.

Det grusomme drab fandt sted 14. september sidste år.

Her trængte kvinden og de to mænd, der alle var maskerede, ind til den 26-årige Nilab Shahkor i hendes lejlighed i Gersagerparken i Greve syd for København.

Her overhældte kvinden Nilab Shahkor med benzin og satte ild til, så hun blev forvandlet til en levende fakkel - de tekniske undersøgelser har vist, at hun stod op, da der blev sat ild til hende.

Branden udviklede sig eksplosivt, og den 30-årige kvinde blev selv forbrændt.

Desuden kom hun voldsomt til skade, da hun sprang ud ad vinduet på 3. sal, mens den 19-årige nevø og hans 17-årige kammerat flygtede ned ad trappen.

I retten kom det frem, at den sjældne forbrydelse tilsyneladende var grundigt planlagt. På en overvågningsvideo fra en tankstation ser man kvinden købe benzin i en dunk. Og inden de gik op i lejligheden, sprayede de sort maling over opgangens videokamera.

Motivet skulle være voldsom jalousi og den 30-åriges intense had til Nilab Shahkor, der tre måneder før overfaldet var blevet gift med en mand, som den 30-årige ifølge eget udsagn allerede var gift med. Ægteskabet er dog ikke registreret nogen steder.

Og sådan bliver det ved hele artiklen igennem. Ikke et ord, et eneste ord har man dristet sig til at bruge der kunne afsløre, hvad denne sag drejer sig om. Her skal man selv lege detektiv og på baggrund af det let eksotiske navn (der bliver nævnt flere gange, trods alt), at der er tale om en familie, den almindelig grusomhed (kræver lidt Hedegaardsk frækhed i sin tænkning) og den manglende registrering af ægteskabet selv regne ud at det drejer sig om æresvold blandt fremmede i dagens Danmark. Det er tydeligt at det er avisens håb at man ikke selv kan regne det ud og i stedet rystes over ungdommen af i dag. Endnu værre er Politiken dog

Det grusomme drab fandt sted 14. september sidste år. Her trængte kvinden og de to mænd, der alle var maskerede, ind til en 26-årig kvinde NS i hendes lejlighed i Gersagerparken i Greve syd for København.

Her overhældte kvinden NS med benzin og satte ild til, så hun blev forvandlet til en levende fakkel. De tekniske undersøgelser har vist, at hun stod op, da der blev sat ild til hende.

Her kan kvinden potentielt hedde Nadia Sørensen. Aviserne håber at læserne ikke fanger det farlige underforståede. Andre gange er man dog så underforstået at man helt antager at læseren deler ens verdensopfattelse så langt at man end ikke behøver at give mening. Jyllands-Posten her en overskrift, der lovende proklamerer ”Kerry: Mulig fred i Mellemøsten i 2014″ og en underoverskrift der fortæller “Efter besøg hos begge parter tror USA’s udenrigsminister på en snarlig fredsløsning.”. Således antager man at der kun er en konflikt i Mellemøsten, en konflikt, der kun involverer to parter. Nuff’ said, som det vist hedder i et ungdommeligt lingo. 100.000 døde efter et par års kampe i Syrien er ikke en mellemøstlig konflikt. Ej heller jævnlige bilbomber i Irak. Eller Libanon. Eller den prækære situation i Syrien. Og i Ægypten. Og Yemen…

En overtro skal redde en anden overtro

Greenpeace, Klima — Drokles on December 12, 2013 at 11:35 am

Greenpeace’s juleklimaeventyr

Men, men, men, før man nu falder i dilemmaet om man selv skal aflyse forbrugerfesten julen af frygt for at julemanden gør det eller køre hårdt på en sidste gang og lade Santa møde Mandiba, så ser naturen ud til at give lidt respit skriver Paul Homewood

image26

Som Muhammed ville gøre…

Forbrydelse og straf, Ytringsfrihed, islam, muhammed — Drokles on December 4, 2013 at 12:49 pm

En imam har fremsat trusler mod Yahya Hassan, quelle surprise, for Hassans fornærmende digte overfor islam og muslimer. Imamens dødstrusler er dog blevet forkastet af Politiet skriver Jyllands-Posten, som “ukonkrete” fordi de ifølge advokaturchef Dorit Borgaard…

…kan også opfattes sådan, at man vil bekæmpe Yahya Hassan på samme måde, som man mener, at Yahya Hassan bekæmper muslimer – altså bekæmpe med digte.

Kan de det? Jeg har ikke selv set den youtube video, hvor imamen redegør for sit islamiske udsyn, men hvis man kan stole på Dansk Pen’s daglige leder Mille Rode, og det er jo lidt af et ‘leap of faith’ at stole på PEN’ medlemmers fiktionalitetskompetencer, så udtrykker imamen sig ganske interessant for Mille Rode “…hæfter sig ved, at imamen i videooptagelsen siger, at han vil gøre det samme med digteren, som Muhammed ville have gjort.” Og hun siger videre:

»Jeg mener, at det er en trussel. Jeg er ikke tryg ved, at imamen siger sådan. Vi har set mange eksempler på, at unge mennesker har følt sig kaldet til at ville Yahya Hassan nogen ondt. Og de får jo deres budskaber et sted fra. Det er næppe fordi, at de rent faktisk har læst hans digte,«

Nej, de læser næppe digte, men de kan deres islam. Skønt imamen er den der formidler, så får han nøjagtig de samme budskaber, som ‘de unge mennesker’, nemlig de, der emmer fra koranen og Muhammeds levnedsbeskrivelser. Så fortæller disse levnedsbeskrivelser så noget om, hvad Muhammed ville have gjort ved en obsternasig digtersnude? Oh ja, lille Mille Rodehoved har god grund til at være foruroliget over det, hun ikke tør sætte ord på.

The story of bint Marwan and her death appears in the works of Ibn Ishaq and Ibn Sa’d. According to the reports, her family viewed Muhammad and his followers as unwelcome interlopers in Medina. After the Muslim victory over the Quraysh in Mecca in 624 in the Battle of Badr a number of Muhammad’s opponents were killed after surrendering. She composed poems that publicly defamed the local tribesmen who converted to Islam and allied with Muhammad, and called for his death.[6] In her poems, she also ridiculed Medinians for obeying a chief not of their kin.[7] Ibn Ishaq mentions that bint Marwan also displayed disaffection after the Medinian Abu Afak was killed for inciting rebellion against Muhammad. The poem said: “do you expect good from (Muhammad) after the killing of your chiefs” and asked: “Is there no man of pride who would attack him by surprise/ And cut off the hopes of those who expect aught from him?” Upon hearing the poem, Muhammad then called for her death in turn, saying “Who will rid me of Marwan’s daughter?” Umayr bin Adiy al-Khatmi, a blind man belonging to the same tribe as Asma’s husband (i.e., Banu Khatma) responded that he would. He crept into her room in the dark of night where she was sleeping with her five children, her infant child close to her bosom. Umayr removed the child from Asma’s breast and killed her.

Klimaforandringer befordrer islamisk terrorisme

Arabiske forår, IPCC, Jihad, Klima, Terror, Ulande, islam, miljø, venstrefløjen — Drokles on December 3, 2013 at 9:54 am

Teorien om CO2 drevne klimaforandringer er teorien om alting viser det sig.

Calamity Calling: How climate change is helping Al Qaeda from GlobalPost on Vimeo.

Monokultur kører på WordPress