Det er okay at kønsdiskriminere, så længe det ikke er kvinder, det går ud over. Det er nemlig middelalderligt. Hvis man til gengæld kønsdiskriminerer mænd, hedder det ligestilling. Det er nemlig progressivt og handlingsorienteret. Og man må endda bryde loven om ligebehandling.

Sådan er det i hvert fald på Aarhus Universitet. Her har man besluttet at give penge til de fakulteter, der ansætter kvinder. Man har også besluttet, at de kvinder, der så bliver ansat, får 100.000 kroner ekstra at forske for. Hvis et fakultet i stedet skulle finde på at ansætte en mand, er der ingen bonus, hverken til fakultetet eller til manden selv.

Aarhus Universitet siger selv, at formålet er at tiltrække de bedste hjerner, hvilket der måske kan være brug for. I hvert fald mangler universitetet tilsyneladende en ansat, der kan se, at når man favoriserer det ene køn, så diskriminerer man det andet. Denne forskelsbehandling er ikke lovlig. Loven om ligebehandling siger nemlig, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af køn.

På den anden side er der jo heller ingen grund til at gå og overholde loven dag ud og dag ind. Derfor har videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen givet Aarhus Universitet lov til at blive fritaget fra loven om ligebehandling, så de kan gennemføre de såkaldte ligestillingsstipendiater.Sådan løser man problemer hurtigt og enkelt.